Muista YTHS-maksu

Photo related to the news article.

Julkaistu: keskiviikkona 31. toukokuuta 2023 klo 19.20

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain mukaiset opiskeluterveydenhuollon maksujen määrät vuodelle 2023 on vahvistettu.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon opiskelijakohtainen terveydenhoitomaksu on 73,60 euroa, eli 36,80 euroa lukukautta kohden vuonna 2023. Opiskelijan tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle oma-aloitteisesti sekä kevät- että syyslukukaudelta.

Terveydenhoitomaksu nousee kahdella eurolla edellisvuoteen verrattuna palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Viivästymismaksu sekä käyttämättä jääneistä ajoista perittävä maksu säilyvät ennallaan. Kela perii viivästymismaksuna 5 euroa, jos opiskelija maksaa terveydenhoitomaksunsa myöhässä.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi. Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12. ** Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.**

Maksa nyt (kela.fi)