Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Keitä olemme

Olemme Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö eli Serveri ry.

Postiosoitteemme löydät jokaisen sivun alareunasta.

Jäsenrekisteristä vastaa ylläpitovastaava ja sihteeri.

Henkilötiedot

Jäsenrekisterin henkilötiedot

Mikäli liityt jäseneksi tallennamme jäsenrekisteriin käyttötarkoitusta varten luovuttamasi tiedot. (Emme ikinä tallenna maksukorttisi tietoja.) Jäsenrekisteriimme kuuluu sellaiset Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijat, jotka jäsenmaksun maksamalla ovat ilmaisseet halukkuutensa liittyä jäseneksi.

Jäsenrekisterin käyttöperusteena on Henkilön itsensä antama suostumus sekä yhdistyslain mukainen vaatimus ylläpitää jäsenrekisteriä. Tietoja käytetään toiminnasta viestimiseen eli lähinnä yhteydenpitoon esimerkiksi sähköpostilistan muodossa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan hallituksen kokouksissa.

Tietojen lähteenä on käyttäjän itse toimittama tieto.

Evästeet

Vain tekniset evästeet käytössä. Emme louhi dataa "sisällön parantamiseen". Jos havaitset teknisiä puutteita tai haluat esittää parannusta, ilmoita ylläpidolle tai hallitukselle.

Analytiikka

Tallennamme verkkosivustolla vierailuista lokitietoja joihin kuuluu IP-osoitteet, kellonajat sekä muuta mahdollista palvelinpään analytiikkaa. Tietoja käytetään tietoturvan monitorointiin sekä mahdollisen haitallisen toiminnan estämiseen. Lokitietoja voidaan jakaa viranomaisille. Lokitietoja poistetaan vanhimmasta alkaen, siten että tallessa on viimeisimmän vuoden tapahtumat.

Kenen kanssa jaamme dataasi

Sähköpostilistamme taustajärjestelmää ylläpitää Itä-Suomen yliopisto. Jäsenrekisterin tietoja käsittelee hallitus. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille, ellei jokin seuraavista ehdoista täyty:

  • Jos itse niin pyydät tai kysyessämme saamme tietojen luovutukseen luvan
  • Jos laki niin vaatii
  • Keräämämme tietoa käytetään oikeudessa järjestön edun puolustamiseen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme lokitietoja tarpeen mukaan, maksimissaan kaksi vuotta, yleensä vuoden.

Emme säilytä jäsenrekisterihistoriaa, eli vanhentuneet tiedot poistetaan muutospyynnön saapuessa ylläpitovastaavalle, sihteerille tai hallitukselle.

Oikeutesi tietojesi suhteen

Voit pyytää tietojesi poistoa, päivitystä tai kopiota tiedoistasi ylläpitovastaavalta. Lähtökohtaisesti jäsenrekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat ajantasaiset.

Miten tietosi suojataan

Käytämme tietojesi suojaukseen tarpeellisia suojauskeinoja. Emme siirrä tietojasi Suomen rajojen ulkopuolelle. Kirjoitushetkellä suurin osa tallennetuista tiedoista sijaitsee kaupallisen palveluntarjoajan palvelimilla Tuusulassa. Fyysisestä tietoturvasta vastaa palveluntarjoajamme. Palvelumme on suojattu automaattisilta hyökkäyksiltä siten että tietosuoja on etusijalla tiedon saavutettavuuteen nähden. Pyrimme käyttämään palvelinpäässä laajalti vertaisarvioitua, vapaata ohjelmistoa ja tarkistamaan suojausasetukset mielellään vähintään kahden henkilön toimesta turvalliseksi, joista toinen on ylläpitovastaava.

Muuta

Emme käytä automaattista päätöksentekoa

Lisätietoa saat ylläpitovastaavalta tai puheenjohtajalta