Turvallinen tila

"Turvallisemmat tilat" on termi, jota käytetään kuvaamaan yhteisön ponnistuksia luoda ympäristöjä, jotka edistävät turvallisuutta. Käytännössä turvallisempi tila edellyttää opiskelijajärjestön ja sen jäsenten vastuunottoa haastavissa tilanteissa. Konflikteja käsitellään sen sijaan että niitä siedettäisiin.

  1. On tärkeää olla kunnioittava ja välttää kysymyksiä toisen erilaisuudesta. Käsittele herkkiä aiheita huolellisesti ja varmista, että kaikilla on ääni ja heidät otetaan huomioon.
  2. Kunnioita jokaisen fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä heidän oikeuttaan itsemääräämiseen. Älä tee oletuksia stereotypioiden perusteella.
  3. Vältä rasististen tai syrjivien stereotypioiden uusintamista, vaikka se olisi tarkoitus tehdä "vitsinä" tai ironisesti. Älä häiritse ketään sanallisesti, fyysisesti tai visuaalisesti. Jos joku sanoo "ei", kunnioita heidän rajojaan ja muuta käyttäytymistäsi tarvittaessa.
  4. Jos tilanne tuntuu epämukavalta, kerro siitä järjestön hallitukselle tai johtajille. Voit myös antaa palautetta nimettömänä.
  5. On tärkeää olla kunnioittava ja välttää kysymyksiä toisen erilaisuudesta. Käsittele herkkiä aiheita huolellisesti ja varmista, että kaikilla on ääni ja heidät otetaan huomioon.
  6. On olennaista puuttua, jos todistat rasismia, syrjintää, häirintää tai muuta sopimatonta käytöstä.

Piia Vilén toimii häirintäyhteyshenkilönä Serveri ry:ssä, hänen roolissaan sosiaalipoliittisena vastaavana.

Osallistumalla Serveri ry:hyn jäsenet sitoutuvat noudattamaan tätä käytännesääntöä ja tukemaan positiivista ja kunnioittavaa yhteisöä. Tämän käytännesäännön rikkomukset voivat johtaa kurinpitotoimenpiteisiin, mukaan lukien poistaminen Serveri ry:stä.

Päivitetty viimeksi: tiistaina 16. tammikuuta 2024