Dokumentit

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Toimintakertomus 2022

Itä-Suomen Yliopiston Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat Serveri Ry

JOHDANTO

2022 oli Serverin 35. toimintavuosi. Vuosi oli täynnä muutoksia sekä Serverin toiminnan, että myös ympäröivän maailman suhteen. Serverissä, hallitus oli poikkeuksellisen suuri sisältäen yhteensä 15 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Ympäröivässä maailmassa korona aiheutti omaan tapaansa rajoituksia vuoden alussa, jotka lopulta päättyivät kokonaan alkukevään aikana ja ainejärjestötoiminta palautui taas muutaman vuoden rajoitusten jälkeen viimein normaaliksi. Suurimpina asioina vuoden aikana ainejärjestö järjesti 35-vuotis. vuosijuhlat ja ATK-YTP:n. Serveri ylläpiti vanhoja perinteisiä tapahtumia kuten Gradeja, mutta kokeili myös uusia ideoita toiminnassaan ja tapahtumissaan. Serveri keräsi jäsenistöltään kyselyitä tapahtumiin ja toimintaan liittyen, jotta toimintaa voidaan kehittää jäsenistön haluamaan suuntaan. Ainejärjestön viestintää pyrittiin parantamaan heti vuoden alusta lähtien ja tässä myös onnistuttiin. Samalla tapahtumien järjestämisessä yritettiin olla organisoidumpia ja aktiivisempia kuin ennen ja myös se onnistui 4 tapahtumavastaavan, sekä aktiivisesti myös mukana olleen varajäsenen voimin. Serverin syyskokouksessa 2022 päätettiin myös sääntömuutoksesta, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli saada Serverin jäsenrekisteri päivitettyä. Muutos aiheutti alkuun keskustelua, joka kuitenkin laantui, kun sitä selvennettiin jäsenistölle.

HALLITUS

Vuoden 2022 hallitus kokousti yhteensä 11 kertaa.

 • Puheenjohtajana toimi Oskari Jalkanen
 • Varapuheenjohtajana toimi Samu Rautio
 • Sihteerinä toimi Amanda Auvinen
 • Koulutuspoliittisena vastaavana toimi Jenni Kortelainen
 • Sosiaalipoliittisena vastaavana ja tuutorivastaavana toimi Valerija Kirpu
 • Rahastonhoitajana toimi Ville Miettinen
 • Viestintävastaavana toimi Emilia Myllymäki
 • Kansainvälisyysvastaavana toimi Amin Mahad
 • Ylläpitovastaavana toimi Jimi Viita-aho
 • Tapahtumavastaavina toimivat Asser Pikkarainen, Erika Kovanen, Essi Turunen ja Teemu Hirvi
 • Materiaalivastaavana toimi Taru Rinne
 • Yritystyhteistyö-, TEK- ja alumnivastaavana toimi Mikke Leskinen

Hallituksen jäsenet osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen vuoden alussa ja vanhan hallituksen pestikohtaisiin perehdytyksiin.

Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavanlaisesti:

 • Oskari Jalkanen: 11
 • Samu Rautio: 8
 • Amanda Auvinen: 6
 • Jenni Kortelainen: 11
 • Valerija Kirpu: 6
 • Ville Miettinen: 11
 • Emilia Myllymäki: 10
 • Amin Mahad: 9
 • Asser Pikkarainen: 10
 • Erika Kovanen: 10
 • Essi Turunen: 9
 • Teemu Hirvi: 9
 • Taru Rinne: 10
 • Mikke Leskinen: 5
 • Jimi Viita-aho: 7

EDUSTUS HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Puheenjohtajisto osallistui aktiivisesti ylioppilaskunnan puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin ja hallitus kävi vuoden aikana useiden eri ainejärjestöjen vuosijuhlilla edustamassa Serveriä.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2022 aikana Serverin jäseneksi hyväksyttiin 50 uutta jäsentä.

VIESTINTÄ

Serveri viesti vuonna 2022 aiempaa huomattavasti aktiivisemmin. Viestinnän keskiön muodostivat Telegram sen useamman keskustelukanavan ja virallisen Serverin tiedotusryhmän kautta, sekä Serverin Instagram. Viestintää tapahtui myös Facebookissa, nettisivuilla ja sähköpostilistan kautta. Kaikista Serverin tapahtumista tehtiin erikseen tiedotuskanavalle, sekä Instagramiin julkaisut. Tapahtumakuvauksesta käy ilmi tapahtuman luonne, aika ja paikka. Serverin Facebookin kautta viestintä alkoi vaimenemaan, sen tavoittaessa yhä vähemmän ihmisiä. Sen sijaan vuoden alussa otettiin käyttöön kide.app, joka toimi myyntityökaluna olemisen lisäksi myös omalta osaltaan viestintäkanavana sen tavoittaessa myös poikkitieteellisiä opiskelijoita. Serverille luotiin myös vuoden aikana oma brändi viestinnän suhteen, jotta viestintä näyttää esimerkiksi Instagramissa yhtenäiseltä.

EDUNVALVONTA

Kurssien toteutuksen muuttuessa aiempina vuosina Koronan vuoksi ja yleisesti opintojen laadun tarkkailun takia, Serveri jatkoi aktiivisesti jäsenistöltään palautteiden keräämistä liittyen kurssien toteutukseen ja sisältöön. Kurssipalautetta on kerätty jokaisen periodin jälkeen ja palautteet on käyty läpi yhdessä laitosjohdon ja opetushenkilökunnan kanssa. Opetuksen kehityksen lisäksi Serveri ry:n edunvalvonta edisti myös vuonna 2022 turvallisemman tilan periaatteita, laatimalla Serverille omat turvallisemman tilan periaatteet ja nimeämällä hallituksesta häirintäyhdyshenkilön.

TUUTOROINTI

Serverin hallitus kutsuttiin avustamaan laitosta tutorvalinnassa. Vuoden 2022 syksyn fukseja vastassa oli vastassa 11 tuutoria. Serveri piti UEF:in koulutuksen lisäksi pikaisen perehdytyksen tuutoreille Serverin toimintaan liittyen. Tuutorit laativat fukseille fuksipassin, johon oli sisällytetty myös opintoja edistäviä tehtäviä.

TAPAHTUMATOIMINTA

Alkuvuoden tapahtumia, kuten IT-rekryä varjosti Korona. Koronasta päästiin kuitenkin alkukevään mittaan lopulta eroon ja täten tapahtumia päästiin järjestämään taas pitkästä aikaa ilman rajoituksia. Vuoden suurimpina tapahtumina olivat Serverin vuosijuhlat, sekä ATK-YTP, jotka osuivat sopivasti samaiselle viikolle. Molemmat isot tapahtuvat onnistuivat ja niistä saatiin kiitosta. Näiden suurien tapahtumien lisäksi, Serveri järjesti jälleen entistä enemmän myös muita pienempiä omia ja poikkitieteellisiä, uusia ja perinteisiä tapahtumiaan ja toiminta oli erittäin aktiivista. Myös tapahtumista, muun toiminnan lisäksi alettiin kerätä palautetta tänä vuonna edunvalvonnan palautteiden lisäksi.

LIIKUNTA

Serverillä oli koko vuoden 2022 ajan yhteinen viikoittainen liikuntavuoro Sociuksen kanssa. Lisäksi Serveri järjesti kaksi lajikokeilua. 10.5. järjestettiin Kuplafutis lajikokeilu yhteistyössä Sociuksen kanssa ja 30.11. Megazone lajikokeilu itsenäisesti. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin myös Sociuksen kanssa Socius X Serveri Kolin vaellus 3.10.

VARAINHANKINTA

Serverin varainhankinta koostui pääsääntöisesti jäsenmaksuista, avustuksista, haalarimerkkimyynnistä ja yritysyhteistyön sponsorimaksuista. Avustukset ja sponsoritulot nousivat huomattavasti edellisvuosiin verrattuna ATK-YTP:n sekä vuosijuhlien vuoksi ja tulot sekä menot olivat suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Haalarimerkkien myynti kasvoi suuresti vuonna 2022 Serverin järjestettyä haalarimerkkikilpailun, jonka avulla saatiin vihdoin myös uusia merkkejä myyntiin. Myynnin kasvun mahdollisti myös aiempana vuonna hankittu maksupääte, jota oli helppo hyödyntää myös esimerkiksi tapahtumissa.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2022 jatkettiin tehokasta yritysyhteistyötä yritysten kanssa. Haalarisponsoreita saatiin kerättyä hyvä määrä ja yritysten kanssa on suunniteltu yhteisiä tapahtumia, joissa jäsenistö pääsee tutustumaan yritysten edustajiin. Yritysyhteistyövastaava järjesti tammikuussa Rekrypäivät, joihin osallistui useita it-alan yrityksiä. Rekrypäivät järjestettiin edellisvuoden tapaan Koronan vuoksi Jitsissä ja sitä pystyi seuraamaan livenä Serveri ry:n Youtube-kanavan kautta.

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Toimintakertomus 2021

Itä-Suomen Yliopiston Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat Serveri Ry

JOHDANTO

2021 oli Serverin 34. toimintavuosi. Vuoden aikana ainejärjestö ylläpiti vanhoja perinteitään mutta kokeili myös uusia ideoita toiminnassaan. Toiminnan pääpaino keskittyi uusien tapahtumien ideoimiseen ja edunvalvonnan tekemiseen. Myös perinteiset tapahtumat saivat uusia piirteitä.

HALLITUS

Vuoden 2021 hallitus kokousti yhteensä 12 kertaa.

 • Puheenjohtajana toimi Samu Rautio.
 • Varapuheenjohtajana toimi Teemu Multanen
 • Sihteerinä toimi Konsta Kilponen
 • Edunvalvontavastaavana toimi Jenni Kortelainen
 • Yritysyhteistyövastaavana toimi Juulia Kokkonen
 • Rahastonhoitajana toimi Ville Miettinen
 • Viestintävastaavana toimi Amanda Auvinen
 • Kansainvälisyysvastaavana toimi Kaisa Rautiainen
 • Ylläpitovastaavana toimi Jimi Viita-aho
 • Tapahtumavastaavina toimivat Oskari Jalkanen ja Teemu Hirvi

Hallituksen jäsenet osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen vuoden alussa ja vanhan hallituksen pestikohtaisiin perehdytyksiin.

Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavanlaisesti:

 • Samu Rautio: 12
 • Teemu Multanen: 4
 • Konsta Kilponen: 8
 • Jenni Kortelainen: 11
 • Juulia Kokkonen: 9
 • Ville Miettinen: 12
 • Amanda Auvinen: 12
 • Kaisa Rautiainen: 10
 • Jimi Viita-aho: 12
 • Oskari Jalkanen: 12
 • Teemu Hirvi: 8

EDUSTUS HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Puheenjohtajisto osallistui aktiivisesti ylioppilaskunnan puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin. Edunvalvoja osallistui ISYYn EV-kahveihin.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2021 aikana Serverin jäseneksi hyväksyttiin 68 uutta jäsentä.

VIESTINTÄ

Serveri viesti vuonna 2021 perinteisiä kanavia pitkin. Viestinnän keskiön muodostaa Serverin sähköpostilista, jonne lisätään uudet jäsenet. Toinen oleellinen osa viestintää on meidän virallinen Telegram ilmoituskanava, sekä samasta sovelluksesta löytyvät keskusteluryhmät. Aktiivista viestintää tapahtui myös Facebookissa, nettisivuilla, Instagramissa, sekä Kopilla. Kaikista Serverin tapahtumista tehtiin erikseen tapahtuma Facebookiin. Tapahtumakuvauksesta käy ilmi tapahtuman luonne, aika ja paikka.

EDUNVALVONTA

Koronan seurauksena edunvalvonnan pääpainona on ollut erityisesti hybridiopetus, sen toteutuminen ja onnistuminen sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutuminen opetuksessa. Kurssien toteutuksen muuttuessa Serveri on kerännyt aktiivisesti jäsenistöltään palautetta liittyen kurssien toteutukseen ja sisältöön. Kurssipalautetta on kerätty jokaisen periodin jälkeen ja palautteet on käyty läpi yhdessä laitosjohdon ja opetushenkilökunnan kanssa. Nopeita toimia kurssijärjestelyjen sujuvoittamiseksi on tehty yhdessä laitoksen opetuksesta vastaavan henkilökunnan kanssa. Edunvalvontatyö on tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohella kohdistunut myös Kielikeskuksen tarjoamiin kieli- ja viestintäopintoihin.

TUUTOROINTI

Serverin hallitus kutsuttiin avustamaan laitosta tutorvalinnassa. Vuoden 2021 syksyn fukseja vastassa oli vastassa yhdeksän nohevaa tuutoria. Serveri piti UEF:n koulutuksen lisäksi pikaisen perehdytyksen tuutoreille Serverin toimintaan liittyen. Tuutorit laativat fukseille fuksipassin, johon oli sisällytetty myös opintoja edistäviä tehtäviä.

TAPAHTUMATOIMINTA

Tapahtumien järjestämistä rajoitti alkuvuodesta korona, mutta syyslukukaudella Serveri järjesti perinteiseen malliin omia perinteisiä tapahtumiaan, kehitti uusia ja lisäksi järjesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa tapahtumia. Tapahtumia kertyikin syksyn mittaan enemmän kuin riittävästi.

ALUMNITOIMINTA

Hallitus jatkoi läheistä yhteistyötään Serverialumnien kanssa.

LIIKUNTA

Serverillä oli 2021 alkusyksyn ajan yhteinen viikoittainen liikuntavuoro Sociuksen kanssa, jonka jälkeen vuoro jäi tauolle koronarajoitusten vuoksi. Myöskään aiemmin vuonna tätä ei ollut mahdollista järjestää, samasta syystä.

VARAINHANKINTA

Serverin varainhankinta koostui pääsääntöisesti jäsenmaksuista, avustuksista, haalarimerkkimyynnistä ja yritysyhteistyön sponsorimaksuista. Hankittiin maksupääte varainhankinnan helpottamiseksi. Jäsenmaksutulot ja saadut avustukset nousivat edellisvuoteen verrattuna selkeästi aktiivisempien fuksien ansiosta. Yritysyhteistyötulot pysyivät hyvänä tänäkin vuonna hyvän yritysyhteistyömallin kehityksen ansiosta.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2021 jatkettiin tehokasta yritysyhteistyötä yritysten kanssa. Koronasta huolimatta haalarisponsoreita kertyi erinomainen määrä ja yritysten kanssa on suunniteltu yhteisiä tapahtumia, joissa jäsenistö pääsee tutustumaan yritysten edustajiin. Yritysyhteistyövastaava järjesti tammikuussa Rekrypäivät, joihin osallistui useita it-alan yrityksiä. Rekrypäivät olivat poikkeuksellisesti etänä Jitsissä, sekä saatavilla youtube streaminä.

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Toimintakertomus 2020

JOHDANTO

2020 oli Serverin 33. toimintavuosi. Vuosi oli opiskelijatoiminnan kannalta hyvin haastava COVID-19 pandemian takia. Maaliskuussa Suomen hallitus rajoitti huomattavasti ihmisten välisiä kontakteja kieltäen väkijoukkojen kokoontumisia sekä suositellen välttämään matkustamista. Vuoden aikana ainejärjestö kuitenkin pyrki ylläpitämään vanhoja perinteitään, mutta myös kokeilemaan uusia ideoita toiminnassaan. Toiminnan pääpaino keskittyi alkuvuodesta ennen kokoontumisrajoituksia uusien tapahtumien ideoimiseen. Mittavien Suomen hallituksen asettamien rajoitusten jälkeen pääpainona oli ainejärjestötoiminnan jatkuvuuden varmistaminen aktiivisen edunvalvonnan toteuttamisella, jatkuvalla yritysyhteistyöllä sekä uusien opiskelijoiden integroinnilla opiskelijayhteisöön.

HALLITUS

Vuoden 2020 hallitus kokousti yhteensä 8 kertaa.

 • Teemu Multanen toimi puheenjohtajana.
 • Juhana Karhunen toimi varapuheenjohtajana ja edunvalvontavastaavana.
 • Ville Miettinen toimi rahastonhoitajana.
 • Konsta Kilponen toimi sihteerinä.
 • Juulia Kokkonen toimi yritysyhteistyövastaavana.
 • Samu Rautio toimi tapahtumavastaavana.
 • Teemu Hirvi toimi tapahtumavastaavana.
 • Jimi Viita-aho toimi ylläpitovastaavana.
 • Juliaana Näsi toimi liikuntavastaavana.
 • Kristina Kirpu toimi viestintä- ja some-vastaavana.
 • Jenni Kortelainen aloitti hallituskauden varajäsenenä.
 • Jenni Kortelainen siirtyi edunvalvojaksi Juhana Karhusen jäätyä pois.
 • Sara Kinnunen toimi liikuntavastaavana Juliaana Näsin jäätyä pois.
 • Hallituksen jäsenet osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan ISYY:n järjestämään
 • järjestökoulutukseen vuoden alussa ja vanhan hallituksen pestikohtaisiin
 • perehdytyksiin.
 • Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavanlaisesti:
 • Teemu Multanen: 8 kertaa
 • Juhana Karhunen: 2 kertaa
 • Konsta Kilponen: 8 kertaa
 • Ville Miettinen: 8 kertaa
 • Juulia Kokkonen: 8 kertaa
 • Kristina Kirpu: 3 kertaaJuliaana Näsi: 0 kertaa
 • Teemu Hirvi: 6 kertaa
 • Samu Rautio: 8 kertaa
 • Jimi Viita-aho: 8 kertaa
 • Jenni Kortelainen: 6 kertaa
 • Sara Kinnunen: 1 kerran

EDUSTUS HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Hallituksen puheenjohtaja Teemu Multanen osallistui ISYY:n järjestöjaoston kokouksiin keskustelemaan muiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa. Hallituksen edunvalvontavastaava Jenni Kortelainen osallistui ISYY:n edunvalvontajaoston toimintaan. Tapahtumavastaavat Samu Rautio ja Teemu Hirvi osallistuivat poikkitieteellisten tapahtumien suunnitteluun muiden ainejärjestöjen kanssa. Useat hallituksen jäsenet osallistuivat Itä-Suomi Frontendin järjestämiin tapahtumiin, joissa tutustuttiin paikallisiin IT-alan yrityksiin ja verkostoiduttiin alan ihmisten kanssa.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2020 aikana Serverin jäseneksi hyväksyttiin 39 uutta jäsentä. Syksyllä 2019 aloittaneille opiskelijoille saatiin haalarit alkuvuodesta. Syksyllä 2020 aloittaneista opiskelijoista 44 tilasi haalarit ja ne saapuivat joulukuussa 2020. Tavallisesti Serverin jäsenyys oikeuttaa alennukseen excursioista sekä Serverin tapahtumista, mutta koronarajoitteiden takia kyseisiä tapahtumia ei voitu järjestää, mikä luultavasti vaikutti jäsenyyden houkuttelevuuteen. Uusia jäsenetuja jäsentarralle ei saatu neuvoteltua.

VIESTINTÄ

Serveri viesti vuonna 2020 perinteisiä kanavia pitkin. Viestinnän keskiön muodostaa virallinen Telegram-viestintäkanava. Serverin sähköpostilista, jonne lisätään uudet jäsenet, toimi tärkeimpien tiedotteiden toimittamiseen. Aktiivista viestintää tapahtui myös Facebookissa tapahtumista, LinkedIn:ssä yritysaiheisista tapahtumista, nettisivuilla sekä Kopilla.

Kaikista Serverin tapahtumista luotiin erikseen tapahtuma Facebookiin. Tapahtumakuvauksesta käy ilmi tapahtuman luonne, aika ja paikka. Opiskelijoille on luotu myös virallinen keskustelukanava Telegramiin, jota toistaiseksi ylläpitävät hallituslaiset.

EDUNVALVONTA

Serverin edunvalvonnan pääpaino on kohdistunut koronarajoitteiden myötä yleistyneeseen etäopiskeluun. Suurena kysymyksenä vuonna 2020 olivat muun muassa opiskelijoiden pakottaminen web-kameran käyttöön opetus- sekä tenttitilanteissa. Edunvalvontavastaava Jenni Kortelainen on ollut hyvin aktiivisesti yhteydessä ISYY:n edunvalvojiin sekä oman laitoksemme henkilökuntaan. Eniten edunvalvontavastaavaa työllisti Kielikeskus. Lähes jokainen Kielikeskuksen järjestämä kurssi aiheutti opiskelijoillemme ylimääräistä stressiä, koska Kielikeskus ei ollut lainkaan halukasneuvottelemaan opetuksestaan tai tekemään minkäänlaisia kompromisseja. ISYY:n sekä UEF:n asianajajat ovat myös olleet ratkomassa erimielisyyksiä opiskelijajärjestöjen ja yliopiston välillä. Kielikeskuksen lisäksi joidenkin Tietojenkäsittelytieteen laitoksen järjestämien kurssien kanssa on koettu erilaisia ongelmia. HJS-kurssin tehtävien ja tentin välistä painotusta muutettiin kesken kurssin, mutta edunvalvonnan ansiosta muutos peruttiin. Myös web-kameran käytöstä tentissä käytiin kiivasta keskustelua. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johto oli hyvin ymmärtäväinen opiskelijoiden näkökulmaan ja pystyi keskustelemaan avoimesti molempia osapuolia miellyttävistä ratkaisuista. Kaiken kaikkiaan vuosi oli edunvalvonnan kannalta erittäin työläs.

TUTOROINTI

Serverin hallitus kutsuttiin avustamaan laitosta tutorvalinnassa. Puheenjohtaja Teemu Multanen sekä tutorvastaava Jimi Viita-aho osallistuivat tutorvalintaan laitoksen johdon kanssa. Vuoden 2020 syksylle tutoreita valittiin seitsemän. Syksyllä pystyttiin tutorointia toteuttamaan sen hetkisten koronarajoitteiden puitteissa lähes tavalliseen tapaan. Tutoreista kuusi opasti uusia opiskelijoita kampuksella ja yksi opasti riskiryhmäläisiä etänä. Tutorit toimivat aktiivisesti uusien opiskelijoiden apuna sekä tekivät tiivistä yhteistyötä Serverin hallituksen kanssa. Tietojenkäsittelytieteen laitos lähetti erilliset kiitokset tutoreille ja hallitukselle onnistuneesta tutoroinnista vaikeina aikoina.

TAPAHTUMATOIMINTA

Tapahtumien kannalta vuosi oli erittäin hankala. Alkuvuosi lähti hyvin liikkeelle 5.2. perinteisillä Grillikauden avajaisilla. Seuraavaksi 11.2. järjestettiin Army-Sitsit Lukemalla KuoTran sekä KIVESin kanssa ja jatkot järjestettiin Calacucossa nimellä Poikkarit vol. 1. Heti seuraavana päivänä 12.2. järjestettiin Serverin haalarikastajaiset Yliopistonrannassa.

IT-rekrypäivä järjestettiin 18.2. Rekrypäivä sisälsi yritysesittelyn kymmeneltä eri yritykseltä, Tekniikan akateemisten järjestämän työnhakuvalmennuksen ja yritysten pitämiä ständejä. Rekrypäivän jatkosaunoilla esittäytyi TIVIA sekä Savotky. Yritysyhteistyövastaava Juulia Kokkosen kiitettävän työn ansiosta rekrypäivä oli erittäin onnistunut ja siitä saatiin hyvää palautetta.

Torstaina 12.3. järjestettiin Kuopion akateeminen kyykkäturnaus. Serveri toimi tapahtuman pääjärjestäjänä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Hyeenan, Kutop:n ja KuoTran kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani oli myös Calacucco, joka toimitti haalarimerkit, järjesti kyykkätarvikkeet ja tarjosi palkinnot jatkoille. Keväälle oli päätetty päivämäärät monelle tapahtumalle, mutta tapahtumat jouduttiin tiukentuneiden koronarajoitusten takia perumaan. Näitä tapahtumia olivat:

 • Serverin ja Sociuksen TahkoXQ vol. 5
 • The Amazing Games II, Kuopion keilahallilla
 • 23rd Grade, Hyeenan ja Kultin kanssa Tiukanlinnalla
 • VappuViinatVirosta-risteily 2020 Epsilonin kanssa
 • Serverin sitsit lukemalla
 • Excursio Kiholle, KuTeS:n kanssa
 • Saunailta by Innofactor

WappuDeBug järjestettiin 30.4. etänä. Ylläpitovastaava Jimi Viita-aho valmisteli studion, josta tapahtuma striimattiin YouTubeen. YouTuben viestikentän lisäksi studioon pystyi lähettämään viestejä ja keskustelemaan muiden osallistujien kanssa Serverin Discord- palvelimella. Tapahtumassa käytiin läpi mennyttä vuotta, jaettiin stipendit sekä pelattiin yhdessä pelejä. Stipendien saajia haastateltiin Discordissa ja haastattelut striimattiin muille osallistujille. Tapahtuma keräsi tavallista vähemmän osallistujia, mutta palaute osallistujilta oli hyvää.

Syksyllä koronarajoituksia kevennettiin, jolloin uusille opiskelijoille pystyttiin järjestämään joitakin perinteisiä tutustumistapahtumia. Serveri järjesti ensimmäisellä opiskeluviikolla 31.8. suojakännit, 1.9. tutustumisgrillit sekä 2.9. tutustumissaunojen sijasta tutustumispiknikin, koska koronarajoitukset suosivat ulkotapahtumia. Tutustumissaunat päästiin järjestämään 15.9. Tiukanlinnalla. Paikalle saapui TEK:n edustaja kertomaan uusille opiskelijoille TEK:n toiminnasta. Perinteiset fuksikastajaiset järjestettiin 7.10. Yliopistonrannassa ja Lukemalla. Perinteisistä tapahtumista myös Vuorilampi-excu ehdittiin järjestää ennen koronarajoitusten tiukentumista. Uutena tapahtumana 22.10. lanseerattiin Serverin Salakapakkakierto. Tapahtumassa kierrettiin vapaaehtoisten asuntoja, nautittiin asunnoissa virvokkeet ja suoritettiin jokin tehtävä. Kapakkakierroksen jälkeen jatkot järjestettiin Vallanpitkätossun saunalla ja paras joukkue palkittiin Gambinalla.

IT-Futis oli tarkoitus järjestää Kuopio-Hallissa 18.11. ja Serverin tietovisa Calacucossa 5.11. mutta molemmat tapahtumat jouduttiin perumaan.

ALUMNITOIMINTA

Alumnit sponsoroivat 2020 aloittaneiden opiskelijoiden haalareita ostamalla yhden mainospaikan. Alumnien kanssa oli tarkoitus järjestää saunailta toukokuussa, mutta tapahtuma jouduttiin perumaan. Alumnien puheenjohtajan kanssa viestittiin aktiivisesti.

LIIKUNTA

Serverillä oli koko vuoden yhteinen viikoittainen liikuntavuoro Sociuksen kanssa. Yliopiston liikuntavuorot lakkautettiin koronatilanteen takia kevääksi, avattiin syksyllä hetkeksi ja lakkautettiin taas loppuvuodeksi. Uusia lajikokeiluita ei vuonna 2020järjestetty. Megazonesta saatiin tarjous ja lajikokeilua valmisteltiin, mutta ei vallitsevan tilanteen takia päästy toteuttamaan.

VARAINHANKINTA

Serverin varainhankinta koostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista, avustuksista, tapahtumien ylijäämästä, haalarimerkkimyynnistä ja yritysyhteistyön sponsorimaksuista.

Jäsenmaksutulot ja saadut avustukset pysyivät edellisvuoteen nähden lähes samana. Yritysyhteistyötulot nousivat huomattavasti aktiivisemman haalarimainosmyynnin sekä hyvin järjestetyn rekrypäivän vuoksi.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2020 pyrittiin luomaan haalarimainoksia monimuotoisempaa yhteistyötä Serverin ja yrityksien välille. Yrityksille ei yritetty myydä pelkkää haalarimainosta, vaan sen lisäksi tarjottiin myös muita mahdollisia palveluita. Esimerkiksi pääsyä rekrypäiville, some-kanavien hyödyntämistä tai saunaillan isäntänä toimimista. Haalarimainoksia myytiin huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Haalarimainoksia ostaneet yritykset olivat myös kiinnostuneita muista yhteistyömahdollisuuksista. Osa yrityksistä osti mainostusta avoimille työpaikoilleen. Yritysyhteistyövastaava järjesti helmikuussa Rekrypäivän, johon osallistui useita it-alan yrityksiä. Rekrypäivä järjestettiin seminaarityylisenä yliopistolla. Yhden yrityksen tarjoama saunailta jouduttiin koronarajoitusten myötä perumaan ja IT-futis jouduttiin myös perumaan. Nämä olivat ikäviä takaiskuja yritysyhteistyölle.

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Toimintakertomus 2019

JOHDANTO

2019 oli Serverin 32. toimintavuosi. Vuoden aikana ainejärjestö ylläpiti vanhoja perinteitään mutta kokeili myös uusia ideoita toiminnassaan. Toiminnan pääpaino keskittyi uusien tapahtumien ideoimiseen ja edunvalvonnan tekemiseen. Myös perinteiset tapahtumat saivat uusia piirteitä.

HALLITUS

Vuoden 2019 hallitus kokousti yhteensä 8 kertaa.

 • Puheenjohtajana toimi Tony Heikkilä.
 • Varapuheenjohtajana ja yritysyhteistyövastaavana toimi Matti Averio.
 • Aurora Näsi toimi rahastonhoitajana.
 • Sakari Hautala toimi sihteerinä.
 • Johanna Laitila toimi ylläpitäjänä.
 • Ville Eronen toimi tapahtumavastaavana.
 • Teemu Multanen toimi tapahtumavastaavana.
 • Joonas Haikonen toimi edunvalvontavastaavana.
 • Juliaana Näsi toimi liikuntavastaavana.
 • Kaisa Rautiainen toimi tiedotus- ja somevastaavana, sekä apuna tapahtumissa.

Hallituksen jäsenet osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen vuoden alussa ja vanhan hallituksen pestikohtaisiin perehdytyksiin.

Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavanlaisesti:

Henkilö Kertaa
Tony Heikkilä 8 kertaa
Matti Averio 4 kertaa
Aurora Näsi 4 kertaa
Sakari Hautala 7 kertaa
Johanna Laitila 7 kertaa
Ville Eronen 6 kertaa
Teemu Multanen 8 kertaa
Joonas Haikonen 7 kertaa
Juliaana Näsi 6 kertaa
Kaisa Rautiainen 8 kertaa

EDUSTUS HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti toimenkuviaan vastaavien ylioppilaskunnan jaostojen toimintaan.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2019 aikana Serverin jäseneksi hyväksyttiin 48 uutta jäsentä. Huhti-toukokuun vaihteessa saatiin haalarit 2018 aloittaneille fukseille.

Uusia jäsenetuja jäsentarralle ei saatu neuvoteltua.

VIESTINTÄ

Serveri viesti vuonna 2019 perinteisiä kanavia pitkin. Viestinnän keskiön muodostaa Serverin sähköpostilista, jonne lisätään uudet jäsenet. Aktiivista viestintää tapahtui myös Facebookissa, nettisivuilla, IRC-kanavalla sekä Kopilla.

Kaikista Serverin tapahtumista tehtiin erikseen tapahtuma Facebookiin. Tapahtumakuvauksesta käy ilmi tapahtuman luonne, aika ja paikka.

Opiskelijoille on luotu myös epävirallisempia keskustelukanavia Telegramiin, joita toistaiseksi ylläpitävät hallituslaiset.

EDUNVALVONTA

Serverin edunvalvonnan pääpaino on jatkunut myös vuonna 2019 ICT-opintopolkuun liittyvissä asioissa. Kurssien toteutuksen muuttuessa Serveri on kerännyt aktiivisesti jäsenistöltään palautetta liittyen kurssien toteutukseen ja sisältöön. Hallitus osallistui ICT-opintopolun suunnitteluryhmän kokouksiin myös tänä vuonna.

Hallitus tapasi myös laitoksen johtoa ja muuta henkilökuntaa vuoden mittaan.

TUUTOROINTI

Serverin hallitus kutsuttiin avustamaan laitosta tutorvalinnassa. Vuoden 2019 syksyn fukseja vastassa oli vastassa seitsemän nohevaa tuutoria. Serveri piti UEF:n koulutuksen lisäksi pikaisen perehdytyksen tuutoreille Serverin toimintaan liittyen.

Tuutorit laativat fukseille fuksipassin, johon oli sisällytetty myös opintoja edistäviä tehtäviä.

TAPAHTUMATOIMINTA

Serveri järjesti perinteiseen malliin omia perinteisiä tapahtumiaan, kehitti uusia ja lisäksi järjesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa tapahtumia. Tapahtumia kertyikin vuoden mittaan enemmän kuin riittävästi.

ALUMNITOIMINTA

Hallitus jatkoi läheistä yhteistyötään Serverialumnien kanssa.

LIIKUNTA

Serverillä oli koko vuoden yhteinen viikoittainen liikuntavuoro Sociuksen kanssa. Lajikokeilussa olivat tänä vuonna kuplafutis ja paintball yhteistyössä Sociuksen kanssa. IT-Futis toteutettiin tänä vuonna pitkän tauon jälkeen.

VARAINHANKINTA

Serverin varainhankinta koostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista, avustuksista, tapahtumien ylijäämästä, haalarimerkkimyynnistä ja yritysyhteistyön sponsorimaksuista.

Jäsenmaksutulot ja saadut avustukset pysyivät edellisvuoteen nähden lähes samana. Yritysyhteistyötulot pysyivät hyvänä tänäkin vuonna hyvän yritysyhteistyömallin kehityksen ansiosta.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2019 pyrittiin luomaan pidempiaikaisia kumppanuuksia Serverin ja yrityksien välille. Yrityksille ei enää yritetä myydä pelkkää haalarimainosta, vaan sen lisäksi tarjotaan myös muita mahdollisia palveluita. Esimerkiksi pääsyä rekrypäiville, some-kanavien hyödyntämistä tai saunaillan isäntänä toimimista.

Yritysyhteistyövastaava järjesti helmikuussa Rekrypäivät, joihin osallistui useita it-alan yrityksiä. Rekrypäivät olivat perinteiseen malliin luentopohjaisena yliopistolla.

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Toimintakertomus 2018

JOHDANTO

2018 oli Serverin 31. toimintavuosi. Vuoden aikana ainejärjestö kehitti vanhoja rutiinejaan, mutta kokeili myös uusia ideoita toiminnassaan. Toiminnan pääpaino keskittyi uusien tapahtumien ideoimiseen ja edunvalvonnan tekemiseen. Myös perinteiset tapahtumat saivat uusia piirteitä.

HALLITUS

Vuoden 2018 hallitus kokousti yhteensä kymmenen kertaa. Puheenjohtajana toimi Matti Averio. Varapuheenjohtajana oli Tony Heikkilä. Aleksanteri Kuitu toimi alkuvuoden rahastonhoitajana, jonka jälkeen rahastonhoitajaksi vaihtui Noora Lipsonen, Vili Huupponen sihteerinä, Henri Hämäläinen ylläpitäjänä, Ville Eronen tapahtumavastaavana, Oki Husso yritysyhteistyövastaavana, Anniina Kopsa tapahtumavastaavana, Laura Toivanen edunvalvontavastaavana ja Antti Hiltunen liikuntavastaavana. Hallituksen jäsenet osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen vuoden alussa ja vanhan hallituksen pestikohtaisiin perehdytyksiin. Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavanlaisesti:

Henkilö Kertaa
Matti Averio 8 kertaa
Tony Heikkilä 8 kertaa
Noora Lipsonen 3 kertaa
Vili Huupponen 3 kertaa
Oki Husso 4 kertaa
Ville Eronen 8 kertaa
Laura Toivanen 8 kertaa
Antti Hiltunen 2 kertaa
Anniina Kopsa 8 kertaa
Henri Hämäläinen 7 kertaa

EDUSTUS HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti toimenkuviaan vastaavien ylioppilaskunnan jaostojen toimintaan.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2018 aikana Serverin jäseneksi hyväksyttiin 32 uutta jäsentä. Helmi-maaliskuun vaihteessa saatiin haalarit 2017 aloittaneille fukseille. Uusia jäsenetuja jäsentarralle ei saatu neuvoteltua.

VIESTINTÄ

Serveri viesti vuonna 2018 perinteisiä kanavia pitkin. Viestinnän keskiön muodostaa Serverin sähköpostilista, jonne lisätään uudet jäsenet. Aktiivista viestintää tapahtui myös Facebookissa, nettisivuilla, IRC-kanavalla sekä Kopilla. Syksyllä 2017 aloittaneille fukseille perustettiin Facebookiin oma ryhmä ajankohtaisten asioiden jakamista varten. Kaikista Serverin tapahtumista tehtiin erikseen tapahtuma Facebookiin. Tapahtumakuvauksesta käy ilmi tapahtuman luonne, aika ja paikka. Tapahtumat lisättiin myös ylioppilaskunnan tapahtumakalenteriin, josta ne päivittyivät nettisivuille. Opiskelijoille on luotu myös epävirallisempia keskustelukanavia Telegramiin, joita toistaiseksi ylläpitävät hallituslaiset. Serverille perustettiin myös hallituslaisten ylläpitämä Discord-kanava.

EDUNVALVONTA

Serverin edunvalvonnan pääpaino on jatkunut myös vuonna 2018 ICT-opintopolkuun liittyvissä asioissa. Kurssien toteutuksen muuttuessa Serveri on kerännyt aktiivisesti jäsenistöltään palautetta liittyen kurssien toteutukseen ja sisältöön. Hallitus osallistui ICT-opintopolun suunnitteluryhmän kokouksiin myös tänä vuonna. Hallitus tapasi myös laitoksen johtoa ja muuta henkilökuntaa vuoden mittaan.

TUUTOROINTI

Serverin hallitus kutsuttiin avustamaan laitosta tutorvalinnassa. Vuoden 2018 syksyn fukseja vastassa oli vastassa kahdeksan nohevaa tuutoria. Serveri piti UEF:n koulutuksen lisäksi pikaisen perehdytyksen tuutoreille Serverin toimintaan liittyen. Tuutorit laativat fukseille fuksipassin, johon oli sisällytetty myös opintoja edistäviä tehtäviä.

TAPAHTUMATOIMINTA

Serveri järjesti perinteiseen malliin omia perinteisiä tapahtumiaan, kehitti uusia ja lisäksi järjesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa tapahtumia. Tapahtumia kertyikin vuoden mittaan enemmän kuin riittävästi.

Neuvostositsit 16.1.

Serveri järjesti neuvostoliitto-teemaiset sitsit yhdessä ainejärjestö Kulti ry:n kanssa. Sitseillä oli muun muassa teeman mukaisesti ruokana kaalilaatikkoa.

Serverin kostajaiset 30.1.

Fuksit kostivat tuutoreille ja muille tuutorimielisille. Rastikierros päättyi tällä kertaa Tiukanlinnalle, jossa oli mahdollisuus nauttia saunasta sekä fuksien hoitamista ruokatarjoiluista.

SeSoKuHy TahkoFest 2018 (Serveri, Socius, Kulti, Hyeena) 2.2.

Jo perinteeksi muodostuneeksi Serverin kevään Tahkon reissu sai uutta väriä, kun mukaan lähtivät myös muita opiskelijajärjestöjä TahkoFestin merkeissä. Vaikka TahkoFest toi mukanaan omat huolenaiheensa, servereillä vaikutti tänäkin vuonna olevan ikimuistoinen viikonloppu.

Serveri Wizard Poker Tour 15.2.

Jäsenistön pyynnöstä toivottiin myös yhdessäoloa Kopilla virtuaalikorttipeli Hearthstonen äärellä. Kopilla pelattiin yhdessä mobiililaitteilla ja mukaan eksyi myös Serverin ulkopuolista väkeä. Pienempi tapahtuma mutta sitäkin idyllisempi.

Grillikauden avajaiset 16.2.

Jälleen serverit kokoontuivat lumen keskelle Pyöräkadulle grillaamaan ja nauttimaan yhteisöllisyyden tuomasta lämmöstä. Grilleiltä oli mahdollista lähteä yhdessä jatkoille poikkitieteellisiin liikennevalobileisiin.

IT-Rekrypäivät 21.2.

Serverin järjestämille rekrypäiville saapui alan yrityksiä kertomaan työmahdollisuuksista alalla. Mukana olivat Efecte, Ponsse, CGI Suomi, Visma, Ropo Capital, IT-Veljet, 3D-Talo ja Mediconsult. Tapahtuma jatkui illalla rennommin IT-rekrysaunoilla Viestikadulla, jossa TEK kertoi toiminnastaan.

Kastenings of laahars 2018 Feat Terho 8.3.

Haalareita kastettiin maaliskuun alusta yhdessä ainejärjestö Terhon kanssa. Kopilta startannut rastikierros vei fuksit ympäri kaupunkia, ja ilta huipentui Passionissa.

Serveri goes Game Over 10.3.

Serverin jäsenille järjestetty yksityistilaisuus Game Over –pelihalliin. Näihin retrotunnelmiin osallistui pienempi porukka, mutta se ei hauskanpitoa estänyt.

21st Grade 13.3.

Gradeja uudistettiin tapahtumana ja tänä vuonna ne pidettiin Tiukanlinnalla. Beer pongin ja saunan lisäksi paikalle oli saatu myös pari paljua.

Erotiikkasitsit 11.4.

Perinteiset pornobileet saivat uutena lisänä erotiikkasitsit. Sitsien hintaan sisältyi myös teeman mukainen haalarimerkki.

Pornobileet 11.4.

Pornobileet jatkoivat Erotiikkasitsien biletystä ja yhdessäoloa Lukemalla. Haalarimerkkiin ikuistui teema ufoporno, ja Kaalimato lahjoitti sopivia tuotteita bileisiin.

Serveri Beer Hunting Expedition 15.4.

Serveri kutsui jäsenensä tutustumaan Neulamäen parhaaseen baariin Hunteriin, jossa ilta kului syöden, nauttien säästä ja biljardia tai lautapelejä pelaten.

Serverin ja Hyeenan Nakkibileet! 19.4.

Hyeenan ja Serverin yhteinen saunailta, jossa sauna ja uuni pysyivät kuumina koko illan. Ruokana tarjoiltiin nakkeja, piirakoita ja ranskalaisia.

WabbuDebug 30.4.

Perinteinen WabbuDeBug järjestettiin tänäkin vuonna Muuntajapuistossa. Mukana oli hyvä sää ja Wabumieli. Erilaiset ohjelmanumerot ja diplomien jako kruunasivat Serverin opiskeluvuoden.

Serverin Tutustumisgrillit 3.9.

Fuksien ensimmäinen opiskelupäivä jatkui illalla Serverin tutustumisgrilleillä, jossa uudet ja vanhat opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa mukavasti ulkoilmassa. Grilleiltä siirryttiin jatkamaan iltaa vielä starttibileisiin Albatrossiin.

Serverin tutustumissaunat 4.9.

Tutustuminen ainejärjestöön ja muihin opiskelijoihin jatkui Serverin tutustumissaunoilla, jonne tuutorit olivat tehneet myös ruokaa.

Retikan, Terhon, Kultin & Serverin fuksisitsit 26.9.

Yhdessä retikoiden, terhojen ja kultien kanssa myös Serverin fuksit opetettiin sitsaamaan. Teemana oli back in fashion, ja tänä vuonna sitsit pidettiin Ilonassa.

Teemabileet: Back in fashion 26.9.

Fuksisitsit jatkuivat back in fashion –teeman mukaisesti myös loppuillan muullekin kuin sitsikansalle.

Liikuntailtapäivän poikkitieteellinen salibandyturnaus 3.10.

Fortis, Preemion liikuntakerho, Serveri sekä Socius järjestivät yhteistyössä Poikkitieteellisen salibandyturnauksen osana liikuntailtapäivää Studentian salissa. Myös Serveriltä osallistui pelaajia turnaukseen.

Serverin fuksikastajaiset 9.10.

Serverin fukseille järjestettiin Kopilta alkava rastikierros, ja rastinpitäjinä toimi tuutoreita ja muita vanhempia opiskelijoita. Kun kaikki Serverin mystiset rituaalit oli suoritettu, jatkui meno Serverin järjestämissä Päiväkoti-Bileissä.

Serverin Päiväkoti-Bileet 9.10.

Lapsellista toimintaa sai harrastaa tällä kertaa luvan kanssa Bar Nousussa, kun Serveri kutsui kaikki mukaan bilettämään teemaan sopivissa kuteissa.

Serveri goes ATK – YTP 2018: Turku! 17.10. - 19.10.

Serveri lähti harrastamaan yhteistoimintaa ATK-Yhteystoimintapäiville Turkuun. Vuoden hienoin tapahtuma saatiin tänä vuonna alkuun bussikyydillä, ja päästiin vielä samalla bussilla takaisin Kuopioon.

Wuorilampi-zyncursio 23.10.

Perinteinen Wuorilampi-excursio toimi tänä vuonna hyvänä jatkumona ATK-YTP:lle, ja niinpä makkaraa paistaessa kerrottiin maukkaimmat Turku-seikkailut.

Lajikokeilu: Paintball by Serveri & Socius 24.10.

Yhdessä Sociuksen kanssa järjestettiin paintball-lajikokeilu, jossa sai ampua muita osallistujia värikuulilla.

Serveri ry:n hallitusinfo 29.10.

Viime vuodelta hyväksi koettu hallitusinfo palasi jälleen, ja niinpä hallitustoiminnasta kiinnostuneet uudet ja vanhat serverit pystyivät esittämään kysymyksiä ja kertomaan ideoitaan hallitustoiminnasta ja sen eri sektoreista.

Menar du karaÅke? Med serveri 13.11.

Serverit kutsuivat kaikki mukaansa viettämään jälleen aikaa Neulamäen Hunteriin. Paikan päällä oli karaokea, biljardia ja dartsia.

ZYN ZYN sitsit 21.11.

ATK-YTP:tä lempeästi muistettiin teeman mukaisilla sitseillä! Zyn zyn raikui Glorian kellarissa, kun Serveri järjesti mahtavat sitsit, jonne saatiin osallistujia myös muista kaupungeista.

Serverin kostajaiset - Server Race 27.11.

Kostonjanoiset fuksit kutsuivat tuutorit ja tuutorinmieliset mahtavalle rastikierrokselle, joka päättyi Tiukanlinnalle voittajien julkistamiseen, herkutteluun ja saunomiseen. Fuksien hyvä panostaminen näkyi tapahtumassa.

Joulukuun Hengailuilta 3.12.

Serveri järjesti Lukemalla yhdessä Kulti ry:n kanssa. Joulumielellä Lukemalla oli tarjolla pientä naposteltavaa sekä tarvikkeita joulukorttien tekoa varten. Tapahtuma oli alkoholiton.

JouluBugi 2018

Vuosi loppui joulun merkeissä Bar Nousussa, kun serverit kokoontuivat viettämään perinteistä joulubugia. Yhdessä muisteltiin kulunutta vuotta ja myös katsottiin tulevaan, kun tulevan vuoden hallitus esitteli itsensä.

ALUMNITOIMINTA

Hallitus jatkoi läheistä yhteistyötään Serverialumnien kanssa.

LIIKUNTA

Serverillä oli koko vuoden yhteinen viikoittainen liikuntavuoro Sociuksen kanssa. Lajikokeilussa olivat tänä vuonna kuplafutis ja paintball yhteistyössä Sociuksen kanssa.

VARAINHANKINTA

Serverin varainhankinta koostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista, avustuksista, tapahtumien ylijäämästä, haalarimerkkimyynnistä ja yritysyhteistyön sponsorimaksuista.

Jäsenmaksutulot ja saadut avustukset pysyivät edellisvuoteen nähden lähes samana. Yritysyhteistyötulot pysyivät hyvänä tänäkin vuonna hyvän yritysyhteistyömallin kehityksen ansiosta.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2018 pyrittiin luomaan pidempiaikaisia kumppanuuksia Serverin ja yrityksien välille. Yrityksille ei enää yritetä myydä pelkkää haalarimainosta, vaan sen lisäksi tarjotaan myös muita mahdollisia palveluita. Esimerkiksi pääsyä rekrypäiville, some-kanavien hyödyntämistä tai saunaillan isäntänä toimimista. Erityisesti vuosijuhlien ansiosta kerättiin useampi tuottoisa yhteistyösopimus. Yritysyhteistyövastaava järjesti helmikuussa Rekrypäivät, joihin osallistui useita it-alan yrityksiä. Rekrypäivät olivat perinteiseen malliin luentopohjaisena yliopistolla.

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Toimintakertomus 2017

JOHDANTO

2017 oli Serverin 30. toimintavuosi. Vuoden aikana ainejärjestö kehitti vanhoja rutiinejaan ja juhlavuosi huipentui lokakuussa järjestettyyn 30. vuosijuhlaan. Pääpaino toiminnassa keskittyi yritysyhteistyön kehittämiseen ja edunvalvonnan tekemiseen. Perinteiset tapahtumat järjestettiin entiseen malliin.

HALLITUS

Vuoden 2017 hallitus kokousti yhteensä kymmenen kertaa. Puheenjohtajana toimi Matti Averio. Varapuheenjohtajana oli Juuso Hämäläinen. Juha-Pekka Rousu toimi rahastonhoitajana, Joni Sutinen sihteerinä, Oki Husso ylläpitäjänä, Ville Eronen tapahtumavastaavana, Otto Vilo yritysyhteistyövastaavana, Tony Heikkilä tapahtumavastaavana, Anssi Gustafsson koposopo-vastaavana ja Laura Toivanen hallituksen jäsenenä. Anssi Gustafsson joutui työkiireidensä vuoksi siirtämään hallitustehtäviään Tony Heikkilälle syyslukukauden aikana. Hallituksen jäsenet osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen vuoden alussa ja vanhan hallituksen pestikohtaisiin perehdytyksiin. Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavanlaisesti:

Henkilö kertaa
Matti Averio 10 kertaa
Juuso Hämäläinen 8 kertaa
JuhaPekka Rousu 8 kertaa
Joni Sutinen 10 kertaa
Oki Husso 10 kertaa
Ville Eronen 10 kertaa
Otto Vilo 7 kertaa
Tony Heikkilä 10 kertaa
Laura Toivanen 8 kertaa

EDUSTUS HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Puheenjohtaja Matti Averio toimi ylioppilaskunnan järjestöjaoston puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti toimenkuviaan vastaavien ylioppilaskunnan jaostojen toimintaan.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2017 aikana Serverin jäseneksi hyväksyttiin 27 uutta jäsentä. Helmikuun aikana saatiin haalarit 2016 aloittaneille fukseille. Uusia jäsenetuja jäsentarralle ei saatu neuvoteltua.

VIESTINTÄ

Serveri viesti vuonna 2017 perinteisiä kanavia pitkin. Viestinnän keskiön muodostaa Serverin sähköpostilista, jonne lisätään uudet jäsenet. Aktiivista viestintää tapahtui myös Facebookissa, nettisivuilla, irkissä sekä Koppilla. Hallitus aloitti säännöllisten kuukausitiedotteiden lähettämisen. Kuukausitiedotteessa kerrotaan lähitulevaisuuden tapahtumista, ajankohtaisista asioista ja hallituksen viime aikojen toimista. Akuuteista asioista tiedotettiin myös kuukausitiedotteiden ulkopuolella. Syksyllä 2016 aloittaneille fukseille perustettiin Facebookiin oma ryhmä ajankohtaisten asioiden jakamista varten. Kaikista Serverin tapahtumista tehtiin erikseen tapahtuma Facebookiin. Tapahtumakuvauksesta käy ilmi tapahtuman luonne, aika ja paikka. Tapahtumat lisättiin myös ylioppilaskunnan tapahtumakalenteriin, josta ne päivittyivät nettisivuille. Irkissä hallitus piti opseja ja vahti keskustelun pysymistä asiallisena. Opiskelijoille on luotu myös epävirallisempia keskustelukanavia Telegramiin, joita toistaiseksi ylläpitävät hallituslaiset.

EDUNVALVONTA

Serverin edunvalvonnan pääpaino on ollut ICT-opintopolkuun liittyvissä asioissa. Tapio Kortesaaren tekemä valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle sai ratkaisun joulukuussa, jossa todettiin ICT-opintopolun järjestelyiden olleen laiton. Yliopiston antaman selvityksen perusteella järjestely oli korjattu lainmukaiseksi myöhemmin. Juuso Hämäläinen, Laura Toivanen ja Matti Averio osallistuivat ICT-opintopolun suunnittelutyöryhmän kokouksiin opiskelijaedustajina. Hallitus tapasi myös laitoksen johtoa ja muuta henkilökuntaa vuoden mittaan. ICT-koulutuspolun kursseja käyneille opiskelijoille tehtiin kysely, jossa tiedusteltiin opiskelijoiden mielipiteitä kurssien toteutuksiin liittyen.

TUUTOROINTI

Serverin hallitus kutsuttiin avustamaan laitosta tutorvalinnassa. Tuutorit päätettiin jakaa pareiksi, jolloin tuutoreiden määrä kasvoi kahdella. Vuoden 2017 syksyn fukseja vastassa oli siis vastassa kahdeksan nohevaa tuutoria. Serveri piti ISYY:n koulutuksen lisäksi pikaisen perehdytyksen tuutoreille Serverin toimintaan liittyen. Tuutorit laativat fukseille fuksipassin, johon oli tällä kertaa sisällytetty myös opintoja edistäviä tehtäviä.

TAPAHTUMATOIMINTA

Serveri järjesti perinteiseen malliin omia perinteisiä tapahtumiaan, kehitti uusia ja lisäksi järjesti yhteistyössä muiden tahojan kanssa tapahtumia. Tapahtumia kertyikin vuoden mittaan enemmän kuin riittävästi.

Kostajaiset 12.1.

Kostajaiset järjestettiin 12.1. alkaen perinteisesti Koppilta. Ulkona olleen rastikierroksen jälkeen jatkot Passionin vip-tilassa.

Grillikauden avajaiset 14.2.

Perinteistäkin perinteisemmät grillikauden avajaiset Pyöräkadun grillillä. Paikalla oli serveriviiniä ja talvi. Jatkot Ilonassa ISYY:n liikuntailtapäivän jatkoilla.

Vuorilampi-Excursio 21.2.

Perinteinen retki Vuorilammelle. Epäperinteisesti muutaman kuukauden myöhässä. Oli kylmä ja ketään ei tullut.

Rekrypäivät 22.2.

Perinteinen rekrypäivä. Yritysvieraat saapuivat kertomaan toiminnastaan ja tarvittavista työntekijöistä. 4 tunnin mittainen maraton Snellmanian luentosalissa.

Haalarikastajaiset 28.2.

Haalarikastajaisissa oli mukana Terho ja Kureo. Valkeisella oli lystikäs rastikierros, joka huipentui Passionissa järjestettyihin Jodel-bileisiin. Bileistä saatiin hyvin myyntiä ja Passion oli kerrankin täynnä opiskelijoita. Kunnon hyvä.

TahkoXQ 3.-5.3.

Perinteinen Serverin ja Sociuksen TahkoXQ. Mukaan lähti 130 opiskelijaa ja reissu myytiin iltapäivässä loppuun. Vuokralla oli kaksi kokonaista huoneistohotellirakennusta ja meno oli sen mukainen.

20th Grade 7.3.

Jo 18. tai 19. kertaa järjestetty perinteinen Kultin ja Hyeenan kanssa järjestetty N asteen yhteysbile Lukemalla. Rentoa hengausta ja beer pong.

Pornobileet 28.3.

Lukemalla pornoiltiin maaliskuun lopulla. Näistä kekkereistä ei kerrota enempää!

WappuDeBug 30.4.

Perinteinen vappuaaton debug. Opiskelijat kokoontuivat viettämään kaunista ja vähälumista alkukesän päivää Muuntajapuistoon. Jaettiin perinteiset diplomit, poislukien Vuoden Serveri.

ATK-YTR 22.7.

TiTOlin järjestämä yhteistoimintaristeily ensimmäistä kertaa. Ainoastaan puheenjohtaja oli paikalla edustamassa Serveriä.

Salakesägrillit 12.8.

Lukuvuoden varaslähtögrillaukset Peräniemen Kasinon takana. Sää oli kaunis, mutta opiskelijoita eksyi vain pari viettämään mukavaa lauantaipäivää.

Tutustumisgrillit 1.9.

Fuksit aloittivat pitkän ja kivikkoisen yliopistotaipaleensa syyskuun alussa. Ensimmäisen päivän jälkeen oli perinteiset Tutustumisgrillit Pyöräkadun perinteisellä grillikatoksella.

Tutustumissaunat 5.9.

Fukseille järjestetty tutustumissauna Viestikadun Technopoliksen saunalla. Paikalla oli runsaasti fukseja ja vanhempia opiskelijoita. Uusi saunatila sai paljon kehuja osallistujilta.

Fuksisitsit 28.9.

Fuksisitsit järjestettiin teemalla lastenohjelmat ja mukana hulinoissa oli myös Kulti, Retikka ja Terho. Fuksit oppivat Puikkarissa sitsaamisen salat.

Vuorilampi-excu 6.10.

Vuoden toinen Vuorilampi-excu. Tällä kertaa järjestettynä oikeaan aikaan.

ATK-YTP 18.-20.10

ATK-YTP järjestettiin tänä vuonna Tampereella. Servereitä lähti sinne noin 30 kappaletta omilla autokyydeillään. Meno oli juuri sitä mitä ATK-YTP:ltä saattoi odottaa. Yritysvieraat olivat äärimmäisen hyviä ja mielenkiintoisia.

30. Vuosijuhlat 21.10.

Vuoden päätapahtuma. 120 osallistujaa, komeita miehiä ja kauniimpia naisia. Ravintola Savoniassa Puijonlaaksossa.

Kastajaiset 21.11.

Uudet fuksit on syytä kastaa servereiksi. Lähtö oli perinteisesti Koppilta ja itse rastit Snellun puistossa. Jatkot Passionissa.

Tietojenkäsittelysaunat 28.11.

Joensuusta piti tulla laitoksen kustannuksella bussilastillinen käpistelijöitä. Lopulta ainoastaan viisi ilmoittautui ja heidänkin kyyti peruttiin. Saunottiin sitten kunnolla kuopiolaisten k1esken Tiukanlinnalla.

Joulubugi

Perinteinen joulubugi. Paikalla esittäytyi uusi hallitus ja esitettiin joulunäytelmä. Kaikki tämä tapahtui Nousussa.

VUOSIJUHLAT

Vuosijuhlat olivat vuoden kohokohta, joita valmisteltiin yli vuoden verran. Juuso Hämäläinen toimi vuosijuhlamestarina ja vastasi juhlien järjestämisestä. Juhlia markkinoitiin aktiivisesti opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi myös alumnien suuntaan. Vuosijuhlat siivittivät yritysyhteistyötä vauhtiin ja poikivat useamman sopimuksen. Juhlaan osallistui myös joitakin yritysyhteistyökumppaneiden edustajia.

Vuosijuhlat järjestettiin Ravintola Savoniassa Puijonlaaksossa. Juhliin osallistui 120 henkilöä, joista n. 30 henkilöä kutsuvieraana. Kutsuvieraille järjestettiin ennen iltajuhlaa koktailtilaisuus, jossa yhteistyöjärjestöt ja yhteistyökumppanit esittivät tervehdyksen Serverille.

Vuosijuhlatilaisuus oli luonteeltaan arvokas. Juhlapuheen piti Seppo Lammi, jossa hän kertasi Kuopion tkt-laitoksen vaihderikkaat vaiheet alusta saakka. Laitoksen puheen piti professori Pekka Toivanen. Alumnipuheenvuoron piti Jukka Mähönen. Hulvattoman mainion puheen Naiselle piti Jussi Paananen. Juhlassa palkittiin diplomilla Paavo Kyyrönen, Tapio Kortesaari sekä Seppo Lammi. Ville Eronen palkittiin Vuoden Serveri -diplomilla.

Iltajuhlan jälkeen siirryttiin bussikuljetuksella keskustaan, jossa oli jatkot ravintola Introssa. Introsta juhlijoilla oli mahdollisuus siirtyä omatoimisesti joko Passioniin tai Nousuun omien mieltymyksiensä perusteella. Seuraavan aamun silliaamiainen järjestettiin Ale pupissa. Tarjolla oli suolaista purtavaa ja väsynyttä juhlaseuraa. Vuosijuhlat saivat laajalti kiitosta osallistujilta ja olivat varmasti ikimuistoinen tilaisuus opiskelijoille.

ALUMNITOIMINTA

Hallitus jatkoi läheistä yhteistyötään Serverialumnien kanssa. Alumnimieliset Serverit olivat kutsuttuina alumnien järjestämään saunailtaan. Alumneja pyrittiin myös kutsumaan mahdollisimman laajasti vuosijuhlille.

LIIKUNTA

Serverillä oli koko vuoden yhteinen viikottainen liikuntavuoro Sociuksen kanssa. Sen lisäksi järjestettiin kuplafutis-kokeilu 21.11. yhteistyössä Sociuksen kanssa. TahkoXQ:lle ostettiin hankeavustuksen turvin pulkkia, jotta jäsenet pääsivät harjoittamaan pulkkaharrastetta.

VARAINHANKINTA

Serverin varainhankinta koostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista, avustuksista, tapahtumien ylijäämästä, haalarimerkkimyynnistä ja yritysyhteistyön sponsorimaksuista. Jäsenmaksutulot ja saadut avustukset pysyivät edellisvuoteen nähden lähes samana. Haalarimerkkimyynti kuusinkertaistui. Yritysyhteistyömallin kehityksen ansiosta saadut yritysyhteistyötulot kasvoivat merkittävästi vuodelle 2017.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2017 pyrittiin luomaan pidempiaikaisia kumppanuuksia Serverin ja yrityksien välille. Yrityksille ei enää yritetä myydä pelkkää haalarimainosta, vaan sen lisäksi tarjotaan myös muita mahdollisia palveluita. Esimerkiksi pääsyä rekrypäiville, some-kanavien hyödyntämistä tai saunaillan isäntänä toimimista. Erityisesti vuosijuhlien ansiosta kerättiin useampi tuottoisa yhteistyösopimus.

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Toimintakertomus 2016

JOHDANTO

Vuonna 2016 hallitus keskittyi suurelta osin lähestyvään ICT-opintopolkuun, jonka pilottivaihe ajoittui syksylle 2016. Hallitus oli jatkuvasti yhteydessä laitosjohtoon, jotta epätietoisuutta jäsenistön keskuudessa saataisiin lievitettyä. Tulevaan valmistautuminen ei kuitenkaan estänyt arjen pyörittämistä, joten perinteiset tapahtumat saatiin pidettyä ja koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa hoidettiin tarpeen ilmetessä. Myös vuoden 2017 vuosijuhlien valmistelu alkoi syksyllä 2016.

HALLITUS

Vuoden 2016 hallitus kokousti yhteensä yksitoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Tomi Asikainen. Hallituksen muut jäsenet olivat Juuso Hämäläinen, Juha-Pekka Rousu, Mikko Särkkä, Tapio Kortesaari, Matti Averio, Otto Vilo, Pasi Mustonen, Otto Reinikainen sekä varajäsen Anssi Gustafsson. Uudet hallituslaiset osallistuivat sekä Serverin että ISYY:n järjestämiin perehdytyksiin.

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Juha-Pekka Rousu toimi yhdyshenkilönä TEK:n suuntaan. Matti Averio toimi vapaa-ajanjaoston varapuheenjohtajana. Pasi Mustonen istui Tietotekniikan opiskelijoiden liiton TiTOL ry:n hallituksessa. Hallituksen jäsenet osallistuivat omien toimenkuviensa mukaisesti ISYY:n jaostoihin.

JÄSENTOIMINTA

Serveri rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä vuoden 2016 syksyn aikana sekä tilasi uusille opiskelijoille ja muille halukkaille haalarit.

TAPAHTUMATOIMINTA

Serveri osallistui vuoden aikana useisiin opiskelijatapahtumiin sekä järjesti runsaasti omia tapahtumia. Ohessa on lista tapahtumista, joissa Serveri oli osallisena.

Grillikauden avajaiset

Serverin perinteiset grillikauden avajaiset pidettiin 21. tammikuuta. Tapahtuma järjestettiin jälleen kerran Pyöräkadun grillillä, ohjelmassa oli makkaranpaistoa hyvän kelin ja seuran merkeissä.

Rusettiluistelu

Serverin edustus oli pitämässä rastia Retikan Rusettiluistelussa 28. tammikuuta, mukavan rasteilupäivän jälkeen siirryttiin jatkoille Passioniin.

Haalarikastajaiset

Fuksien haalarit kastettiin 2. helmikuuta, ohjelma alkoi Kopilta rastien kiertämisen muodossa ja jatkopaikkana toimi Passion Club.

Gänsta-sitsit

Serverin, Fortiksen, Kuolon ja Retikan kanssa yhdessä järjestetyt sitsit pidettiin Puikkarissa 8. helmikuuta. Paikkoja sitseille oli 100 ja nämä jaettiin ainejärjestöjen kesken.Kostajaiset Fuksien organisoimat Kostajaiset pidettiin 11. helmikuuta. Tuutoreille ja tuutorin mielisille oli järjestetty rastikierros, jonka jälkeen jatkot pidettiin Jatkopolut saunalla.

Serverin ja Sociuksen talvinen TahkoXQ vol. II

Serverin perinteinen Talvi Exqu järjestettiin tällä kertaa yhteisesti Sociuksen kanssa. Tahkolle menimme bussilla 26. helmikuuta ja paluu oli 28. helmikuuta. Ohjelmassa oli yleistä hengailua, laskettelua tai hiihtoa haluttaessa, saunomista sekä Vilma Alinan Juha88:n kuuntelua ja muuta rentouttavaa toimintaa.

Gradet

19th Grade järjestettiin nimensä mukaan yhdeksännentoista kerran ja paikkana tuttu Lukema. Tapahtuma järjestetään yhdessä Hyeenan ja Kultin kera. Teemana olivat haalarit ja jotain keväistä. Myynnissä oli haalarimerkkejä ja ohjelmassa muuten Beer Pongia.

Maaliskuun hengailuilta

Serveri ja Socius järjestivät maaliskuun Hengailuillan. Tarjolla oli pannukakkua ja hyvää seuraa, lautapelejä ja muuta tyypillistä hengailuilta toimintaa.

Pornobileet

Serveri järjesti yhdessä Kultin ja Hyeenan kanssa Pornobileet 20. huhtikuuta Teemana perinteikäs vähäpukeisuus ja tämän takia valokuvaus oli kielletty. Ohjelmassa oli teemaan sopivaa kilpailua, räsypokeria jne. ja tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa.

Wabunmetsästys

Serveri osallistui Sociuksen Poikkitieteelliseen Wabunmetsästykseen 19. huhtikuuta pitämällä rastia tapahtuman rastikierroksessa, minkä jälkeen siirryttiin jatkoille Tähteen.

Gladiaattoripäivä

Serveri oli tänäkin vuonna yhdessä Preemion, Retikan, Dentinan ja KuoLOn kanssa järjestämässä Gladiaattoripäivää 28. huhtikuuta. Päivällä joukkueet kisailivat erinäisten tehtävien parissa ja jatkoille siirryttiin Puikkariin Wappurockiin.

WabbuDeBug

Serverin jokavuotinen vapputapahtuma järjestettiin 30. huhtikuuta Muuntajanpuistossa yliopiston vieressä. Ohjelmassa oli jokavuotista ohjelmaa kuten kolikonheittoa ja diplomien jakoa. Serverin Keväinen

TahkoXQ

Tänä vuonna Serverin Kevät TahkoXQ koki harmillisen perumisaallon osallistumisissa, mutta Tahkolle lähtijöitä tämä ei latistanut. Tahkolle mentiin 27. toukokuuta ja takaisin tulitiin 29. päivä. Mukana oli myös Epsilonin edustus Joensuusta. Ohjelmassa oli muun muassa saunomista ja grillaamista.

??? (Salagrillit)

Perinteisen salaiset salagrillit pidettiin 23. elokuuta tutussa paikassa x.

Suojakännit

Serveri osallistui Hyeenan ja Fa-Gotsien kanssa Suojakännien järjestämiseen 31. elokuuta Ale Pubissa. Tapahtuma alkoi etkoilun merkeissä Valkeisella kuudelta, ja illalla siirryttiin Aleen.

Tutustumisgrillit

Syyslukukauden ensimmäinen tapahtuma oli tutustumisgrillit, jotka pidettiin tavan mukaan Pyöräkadun grilleillä heti ensimmäisenä päivänä jolloin opiskelut alkavat uusilla opiskelijoilla eli 1. syyskuuta.Tapahtuman idea on saada uudet fuksit ja muut opiskelijat tutuiksi toisilleen. Jatkoina toimivat Albatrossin poikkitieteelliset Starttibileet jotka Dentina järjestää joka vuosi.

Tutustumissaunat

Tutustumissaunat pidettiin 7. syyskuuta Tiukanlinnalla. Tapahtuman idea on saada fuksit vielä paremmin tutuiksi keskenään sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelmassa oli saunomista, pientä syötävää ja juotavaa ja hauskanpitoa.

Kastajaiset

Kastajaiset pidettiin 29. syyskuuta ja lähtö oli Kopilta. Fuksit kiersivät rasteja ja päätyivät lopulta Snellmaninpuistoon julistamaan fuksivalan. Rastien jälkeen Puijonkadun saunatilassa oli ruokaa ja juomaa sekä saunomista.

Fuksisitsit

Fuksit tutustutettiin sitsikulttuuriin 12. lokakuuta Glorian alakerrassa. Luvassa oli hyvää ruokaa ja juomaa sekä laulamista, pukukoodina tyttö-poika.

Serverin ja Sociuksen paintball lajikokeilu

Socius ja Serveri järjestivät yhteistyössä Seikkailukeskuksen kanssa Paintball-liikuntakokeilun Kuopion Neulaniemessä 18. lokakuuta. Tapahtuma oli alkoholiton.

Salakapakka sitsit

Serverin ja Sociuksen järjestämät Salakapakkasitsit pidettiin 8. marraskuuta Lukemalla. Teemana oli 1920- luku sekä kieltolaki, joten juomat tuli pitää katseilta piilossa. Jatkoille suunnattiin Henry’s Pubiin.

Joulubugi

Serverin pikkujoulut eli joulubugi järjestettiin edellisten vuosien tapaan ravintola Glorian alakerrassa. Ohjelmassa oli mm. uuden hallituksen esittelyä sekä joulunäytelmää. KOULUTUS- JA SOSIAALIPOLITIIKKA

Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittinen vastaava (Tapio Kortesaari) perehtyi hallituskauden alussa omiin tuleviin tehtäviinsä keskustelemalla edellisen koulutuspoliittisen vastaavan (Ville Pöntinen) kanssa. Lisäksi hän perehtyi Serveri ry:n aiempien vuosien koulutuspoliittiseen toimintaan ja kartoitti joulukuussa 2015 keskusteluihin nousseen ICT-koulutuspolun tilannetta. Koulutuspoliittisen toiminnan tärkeimmäksi teemaksi nousi edellä mainittu ICT-koulutuspolku. Tätä käsiteltiin ensimmäisen kerran virallisesti 27.1.2016 järjestetyssä palaverissa, jossa olivat osallisena muutamien Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edustajia, Serveri ry:n osalta puheenjohtaja Tomi Asikainen, varapuheenjohtaja Juuso Hämäläinen ja koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava Tapio Kortesaari. Yliopiston edustajina palaverissa olivat tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin ja varadekaani Elina Oksanen. Serverin edustajat toivat yleisellä tasolla esille ICT- koulutuspolkuun liittyviä huolenaiheita ja pohdittiin laitoksen toimintaa tulevaisuudessa. Syyskuussa 2016 koulutuspoliittinen vastaava osallistui yhden opiskelijaedustajan kanssa LuMet-auditointiin, jossa käsiteltiin tiedekunnan laitosten toimintaa ja niissä esille tulleita puutteita. Kantavia teemoja olivat opiskelijapalautteen sensurointi opetuskokouksissa ja toisaalta myös sivuttiin hieman ICT-koulutuspolkua ja kurssivalitusten käsittelyä. ICT-koulutuspolun tiimoilta koulutuspoliittinen vastaava ja puheenjohtaja tapasivat dekaania vielä uudemman kerran lokakuussa 2016 – tällöin mukana oli myös kaksi hallituksen ulkopuolista opiskelijaa. Tuolloin käsiteltiin muun muassa yliopiston hallituksen hyväksymän ICT-koulutuspolun laillisia edellytyksiä. Esitettyihin huoliin ei saatu tyydyttäviä vastauksia, minkä johdosta koulutuspoliittinen vastaava teki ainejärjestön nimissä kantelun asiasta oikeusasiamiehelle. Kantelu jätettiin joulukuussa 2016 ja helmikuussa 2017 sen käsittely on vielä kesken. Koulutuspoliittinen vastaava vastaanotti myös opiskelijapalautetta kurssien toteutumisesta. Hallituskautensa aikana hän laati yhden (1) valituksen kurssilla tapahtuneesta epäasiallisesta kommunikoinnista, mitä käsiteltiin lopulta dekaanin avustuksella. Lisäksi opiskelijapalautetta kerättiin keväällä 2016 Avaudu opiskelusta-illassa, jossa opiskelijat saivat rennossa ilmapiirissä kertoa omia mietteitään opiskelun positiivisista ja negatiivisista puolista. Paikalle ilmaantui suunnilleen kymmenen henkilöä, joista huomattava osa oli hallitusaktiiveja. Syksyllä 2016 järjestettiin erillinen ICT-koulutuspolkuun suhtautumista kartoittava kysely, jossa kysyttiin sekä ensimmäisen vuosikurssin että 2-n. vuosikurssien opiskelijoilta mietteitä tulevista opintorakennemuutoksista. Koulutuspoliittinen vastaava osallistui toimikautensa aikana seitsemään koulutuspoliittisen jaoston palaveriin, joissa käsitteli edellä kuvattuja asioita.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipoliittinen vastaava (edelleen Tapio Kortesaari) osallistui sosiaalipoliittisen jaoston kokouksiin viidesti toimikautensa aikana. Sosiaalipoliittisissa ongelmatapauksissa asioita ratkottiin laitosjohdon ja osin myös yliopiston henkilöstöjohtajan ja henkilöstön kehittämispäällikön kanssa. Serveri ry järjesti yhdessä Socius ry:n kanssa hengailuillan keväällä 2016.

TALOUS

Serveri ry:n tulot muodostuivat haalarimerkkimyynnistä, haalarimyynnistä, sponsoreista sekä jäsenmaksuista. Tapahtumat pyrittiin jälleen pitämään maksuttomina jäsenistön toiveesta. Rahaa kului pääasiassa tapahtumien järjestämiseen.

ALUMNITOIMINTA

Alumnivastaava (Otto Vilo) osallistui alumnien tapahtumiin ja piti heitä ajan tasalla nykyisen hallituksen toiminnasta. Viestintää tehtiin molemmin puolin ja etenkin tapahtumista tiedotettiin yhdistysten välillä. Osa hallituksesta tapasi alumnien hallitusta ja tutustuimme uusiin jäseniin. Alumnit tukivat Serveriä kannatusjäsenenä, sekä auttoivat rekrypäiviä järjestettäessä.

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysyhteistyövastaava (Otto Vilo) oli yhteydessä Serverin aiempiin yrityskontakteihin ja tiedotti yritysyhteistyövastaavan tehtävien siirtymisestä hänelle. Uusia yritystahoja myös lähestyttiin kertoen yhdistyksen toiminnasta ja mahdollisesta yhteistyöstä. Serverin rekrytointitapahtumalle varattiin päivämäärä ja sopivat tilat. Yrityksiä lähestyttiin sähköpostilla ja soittelemalla tiedottaen tapahtumasta. Lähempänä tapahtumaa tehtiin aikataulutus ja varmistukset kiinnostuneista yrityksistä, kutsuttiin opiskelijat paikalle ja saatiin tapahtuma toteutettua. Tapahtuman jälkeen tehtiin viestintää osallistuneille yrityksille ja jäsenet saivat itse rekrytoitua yrityksiin. Yritysyhteistyövastaava osallistui suuriin ja pienempiin yritystapahtumiin edustaen Serverin ja jäsenten osaamista. Kuopion kauppakamarin ja Kuopion ES:n kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Toimintakertomus 2015

JOHDANTO

Vuosi 2015 toi tullessaan paljolti kaikenlaisia opiskelijan jokapäiväisessä elämässä näkyviä muutoksia; näistä tärkeimpinä mainittakoon Serverin kopin muutto Bioteknialta F-siipeen sekä Itä-Suomen ICT-polku-hankkeen julkitulo. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui myös muutoksia vuoden aikana. Haalarit tulivat tällä kertaa ajallaan ja tuottivat hyvin.

HALLITUS

Vuoden 2015 hallitus kokousti yhteensä yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana vuoden alussa toimi Hannu Härkönen, joka väistyi tehtävistään keväällä ja puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtajana siihen saakka toiminut Paavo Kyyrönen. Hallituksen muut jäsenet olivat Jouni Nousiainen, Ville Pöntinen, Otto Reinikainen, Juuso Sormunen, Nina Mäntynen, Juha-Pekka Rousu, Erkko Sallinen sekä Kimmo Viitarinne. Uudet hallituslaiset osallistuivat sekä Serverin että ISYY:n järjestämiin perehdytyksiin.

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA

Juha-Pekka Rousu toimi yhdyshenkilönä TEK:n suuntaan, Paavo Kyyrönen johti järjestöjaostoa, toimi kampusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja tuli valituksi ylioppilaskunnan edustajistoon kaudelle 2016-2017 sekä Erkko Sallinen istui Tietotekniikan opiskelijoiden liiton TiTOL ry:n hallituksessa. Ville Pöntinen toimi ISYY:n kopojaoston varapuheenjohtajana sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvoston varajäsenenä. Hallituksen jäsenet osallistuivat omien toimenkuviensa mukaisesti ISYY:n jaostoihin.

JÄSENTOIMINTA

Serveri rekrysi aktiivisesti uusia jäseniä vuoden 2015 syksyn aikana sekä tilasi uusille opiskelijoille ja muille halukkaille haalarit.

KV-TOIMINTA

Syksyllä Serveriä esiteltiin jälleen vaihto-opiskelijoille Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämässä kv-orientaatiopäivässä. Serverillä oli yksittäinen KV- orientoitunut tuutori.

TAPAHTUMATOIMINTA

Serveri osallistui vuoden aikana useisiin opiskelijatapahtumiin sekä järjesti runsaasti omia tapahtumia. Ohessa yksityiskohtainen lista tapahtumista joissa Serveri oli osallisena.

Haalarikastajaiset

Serverin haalarikastajaiset järjestettiin 12. helmikuuta Tiukanlinnalla ja sen ympäristössä. Ensin ohjelmassa oli erilaisia rasteja, joita fuksit suorittivat. Rasteja olivat pitämässä Retikka, Socius sekä Hyeena. Rastien suorittamisen jälkeen oli saunomista ja muuta pientä ohjelmaa Tiukanlinnalla.

Grillikauden avajaiset

Serverin grillikauden avajaiset järjestettiin perinteisesti hyvissä ajoin vuoden alussa. Tapahtuma järjestettiin jälleen kerran Pyöräkadun grillillä 19.2. Ohjelmassa oli makkaranpaistoa, hyvää keliä grillaukselle ja hyvää seuraa.

Talvinen TahkoExqu

Serverin TahkoExqu järjestettiin toisen kerran ja tällä kertaa talvella. Tahkolle menimme bussilla 27. helmikuuta ja paluu oli 1. maaliskuuta. Socius exquili samaan aikaan Tahkolla ja heidän kanssaan oli järjestetty yhteistä ohjelmaa, kuten lauantain sitsit. Serverillä oli käytössään kolmen mökin kattohuoneistot ja sitsit pidettiin päätalon huoneistossa. Ohjelmassa oli muuten yleistä hengausta, laskettelua tai hiihtoa haluttaessa, saunomista yms.

Gradet

18th Grade järjestettiin nimensä mukaan kahdeksannentoista kerran ja paikkana tuttu Lukema. Tapahtuma järjestetään yhdessä Hyeenan ja Kultin kera. Teemana olivat haalarit ja jotain keväistä. Myynnissä oli haalarimerkkejä ja ohjelmassa muuten Beer Pongia. Liput maksoivat 2 e ja niitä myytiin sekä ovelta että ennen tapahtumaa.

Pornobileet

Pornobileet järjestettiin vuonna 2015 15.4 yhdessä Hyeenan, Kultin ja uutena tulokkaana Fa-Gotsien kanssa. Teemana perinteikäs vähäpukeisuus ja tämän takia valokuvaus on kielletty. Ohjelmassa oli teemaan sopivaa kilpailua, sylitanssia jne. ja tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Liput olivat 5 e ja niitä myytiin ennen tapahtumaa Snellmanialla ja Canthialta ja myös ovelta sai vielä ostettua lippuja.

Gladiaattoripäivä

Serveri osallistui ensimmäisen kerran gladiaattoripäivän järjestämiseen KuoLOn, Preemion ja Dentinan lisäksi. Voittajajoukkueelle oli palkintona 200€ arvoinen lahjakorttipalkinto Mustaan Lampaaseen. Teeman mukaisesta pukeutumisesta ja joukkueen yhteisestä asusteesta oli etua.

Jokaisen yksilönkin kannatti antaa kaikkensa, sillä illalla wappurockissa julistettiinn myös vuoden gladiaattoripoika sekä gladiaattorityttö. Lajeina oli kaikkea gladiaattorityyppistä, kuten sumopainia, pakun vetoa ja rodeota. Joukkueet olivat neljän hengen tiimejä ja joukkuepassi maksoi 20 e. Passi sisälsi osallistumisen kilpailuihin, haalarimerkin sekä jatkot Puikkarin WappuRockiin.WabbuDeBuggaus Serverin jokavuotinen vapputapahtuma järjestettiin vappuaattona 31.4 Muuntajanpuistossa yliopiston vieressä. Ohjelmassa oli jokavuotista ohjelmaa kuten kolikonheittoa ja diplomien jakoa.

Serverin Keväinen TahkoExqu

Tapahtuma järjestettiin 22-24.5 kaikkien tenttien loputtua ja mökkeinä toimivat samat mökit kuin edellisenä vuonna. TahkoExqusta on siis muodostumassa jo perinne. Ohjelmassa saunomista ja hyvää seuraa ja paheksunnan aiheuttamista.

Kopin peruutus sitsit

Viimeinen kevätlukukauden tapahtuma oli kopin peruutus sitsit, jotka pidettiin vanhalla Serverin kopilla eli kerhohuoneella.

Tutustumisgrillit

Syyslukukauden ensimmäinen tapahtuma oli tutustumisgrillit, jotka pidettiin tavan mukaan Pyöräkadun grilleillä heti ensimmäisenä päivänä jolloin opiskelut alkavat uusilla opiskelijoilla eli 1.9. Tapahtuman idea on saada uudet fuksit ja muut opiskelijat tutuiksi toisilleen. Jatkoina toimivat Albatrossin poikkitieteelliset Starttibileet jotka Dentina järjestää joka vuosi.

Tutustumissaunat

Tutustumissaunat pidettiin 9.9 Tiukanlinnalla. Tapahtuman idea on saada fuksit vielä paremmin tutuiksi keskenään sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelmassa oli saunomista, pientä syötävää ja juotavaa ja hauskanpitoa.

Vuorilampi- Exqu

Myös jokavuotinen tapahtuma, Vuorilampi- Exqu järjestettiin 5.10. Lähtö tapahtui porukalla Neulamäestä, josta vaellettiin Vuorilammen laavulle. Laavulla vapaata makkaranpaistoa ja muuta.

Kastajaiset

Kastajaiset pidettiin 10.11 ja lähtö oli kopilta. Fuksit kiersivät rasteja ympäri keskustaa ja päätyivät lopulta Snellmaninpuistoon julistamaan fuksivalan. Rastien jälkeen Puijonkadun saunatilassa oli ruokaa ja juomaa sekä saunomista ja näiden lisäksi pientä tuutoreiden järjestämää ohjelmaa.

Joulubugi

Serverin pikkujoulut eli joulubugi järjestettiin edellisvuoden tavoin ravintola Glorian alakerrassa. Ohjelmassa oli mm. uuden hallituksen esittelyä, tietovisa ja pientä muistamista hyvästä järjestötoiminnasta. Tarjolla oli piparia ja suklaata. KOULUTUS- JA SOSIAALIPOLITIIKKA

Koulutuspolitiikka

Kopovastaava Pöntinen perehtyi vuoden alussa tehtäviinsä lukemalla Serveri ry:n aiemmat linjaukset koulutusta koskien viimeisimmän kopo-kyselyn vuodelta 2013. Syksystä kopovastaava kyseli aktiivisesti koulutuksen laadusta jäsenistöltä ja pohti parannusratkaisuja erityisesti Itä-Suomen ICT-polkuun liittyen.Kopovastaava osallistui aktiivisesti Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaostoon. Jaoston kokouksia pidettiin noin kerran kahdessa kuukaudessa. Kopovastaava toi jaoston käymiä asioita läpi Serveri ry:n hallituksessa. Kirjan ja ruusun päivässä keväällä 2015 laitettiin Serverin oma vuoden opettaja- äänestys, jonka pohjalta palkittiin 2 eniten ääniä saanutta opettajaa ISYY:n lahjoittamilla ruusuilla.

Sosiaalipolitiikka

Sopovastaava kävi aktiivisesti sopojaoston kokouksissa, joita järjestettiin myös noin kerran kahteen kuukauteen. Jaosto järjestää ISYY:n Kuopion hengailuillat, joissa sopomme kävi myös säännöllisesti. Sopovastaava toi Sopo-jaoston asioita Serveri ry:n hallitukseen.

Kopin muuton yhteydessä sopovastaava ja puheenjohtaja koordinoivat muuton Serverin hallituksen osalta.

TALOUS

Serveri ry:n tulot muodostuivat haalarimerkkimyynnistä, haalarimyynnistä, sponsoreista sekä jäsenmaksuista. Tapahtumat pyrittiin jälleen pitämään maksuttomina jäsenistön toiveesta. Rahaa kului pääasiassa tapahtumien järjestämiseen. Serverin kotisivujen hosting-ratkaisu vaihdettiin vuoden aikana myös edullisempaan ratkaisuun.

ALUMNITOIMINTA

Alumniyhteistyötä on pyritty parantamaan huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna. Alumnien kanssa on pidetty palavereja yhteistyön merkeissä ja alumnisaunat on nyt viimein järjestetty. Alumnit laittoivat pystyyn alumniyhdistyksen jonka on tarkoitus auttaa Serveriä muun muassa rekrypäivissä ja mahdollisesti muissakin tilaiksuusksissa. Serverille selvitetään alumniyhdistyksen toiminta ja tiedotetaan tästä yhteistyöstä jäsenistöä. Alumniyhdistyksen kanssa on jo käyty keskustelua mahdollisesta rekrypäivästä 2016 ja he ovat luvanneet auttaa yritysten mukaan saamisessa.

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysyhteistyö on näyttänyt elonmerkkejä tänä vuonna hyvin. Olemme saaneet yhteistyötä aikaan aTalentin ja Saranen consultingin kanssa. aTalent lähettää meille tästä eteenpäin avoimista työpaikoista tietoa, mutta nämä työpaikat ovat lähinnä valmistuville/valmistuneille, joten välitämme niitä myös alumniyhdistykselle, elleivät he sovi aTalentin kanssa vastaavasta yhteistyöstä. Saranen Consulting taas tarjoaa lähinnä rekrykoulutuksia eli niissä koulutetaan hakija tiettyä työtehtävää varten ja työllistymisprosentti koulutuksissa on noin 80%.

Rekrypäivät järjestettiin helmikuussa ja paikalla oli kuusi yritystä, joten toivotaan vähintään samaa ensi kerrallekin. Syyskuussa oli myös fuksipäivät, jolloin Joensuun fuksit tulivat Kuopioon ja yrityksiä saatiin paikalle neljä.

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Toimintakertomus 2014

JOHDANTO

Vuosi oli Serverille tapahtumarikas, mutta taloudellisesti synkkä. Hallitus sai seitsemän vuoden tauon jälkeen järjestettyä ATK-YTP:n Kuopiossa. Haalarit saapuivat huhtikuussa, ja uusien fuksien haalarit tulivat ennätysajassa jo lokakuun lopulla.

HALLITUS

Serverin vuoden 2014 hallitus kokousti toimintavuotensa aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana vuoden 2014 hallituksessa toimi Paavo Kyyrönen. Varapuheenjohtajana ja yritysvastaavana toimi Petteri Skön. Erkko Sallinen oli sihteerinä, tiedottajana ja vastuussa monistemyynnistä.

ATK-YTP-vastaavana ahkeroi Jouni Nousiainen. Tapahtumavastaavina toimivat Nina Mäntynen ja Juha-Pekka Rousu. Kimmo Viitarinne toimi liikuntavastaavana. Koulutuspoliittisena sekä sosiaalipoliittisena vastaavana toimi Hannu Härkönen. Rahastonhoitajana oli Olli Ukkonen. Ylläpitäjänä oli Joel Mäkilä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja piti hallituksen iltakouluja tarpeen mukaan. Hallitus ei saanut julkaistua yhtään pöytäkirjaa sähköisesti kotisivuilla. Uudet hallituksen toimijat osallistuivat myös ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen kevät-talvella 2014.

Hallituslaiset osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Henkilö kertaa
Paavo Kyyrönen 9 kertaa
Petteri Skön 6 kertaa
Jouni Nousiainen 9 kertaa
Erkko Sallinen 6 kertaa
Joel Mäkilä 4 kertaa
Nina Mäntynen 7 kertaa
Kimmo Viitarinne 8 kertaa
Hannu Härkönen 8 kertaa
Olli Ukkonen 8 kertaa
Juha-Pekka Rousu 9 kertaa

SERVERI EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Juha-Pekka Rousu toimi TEK-vastaavana vuoden 2014. Hallituksen jäsenet osallistuivat omien toimenkuviensa mukaisesti ISYY:n jaostoihin.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2014 aikana hyväksyttiin Serverin jäseniksi 17 uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli rekisterissä yhteensä 823. Lisäksi 31 oli maksanut liittymismaksun, mutta ei ollut antanut tarvittavia tietojaan. Kunniajäseniä hyväksyttiin 4 lisää.

Keväällä saatiin haalarit vuoden 2013 fukseille. Syksyn haalaritilauksessa otettiin oppia vuodesta 2013, ja haalarit tilattiin viimein eri toimittajalta. Toimitusaika sovittiin, ja sponsoreita löytyi. Alumnitoimintaa heräteltiin. Elokuussa yritettiin järjestää alumnisaunat, mutta yritys kariutui. Alumnit järjestivät itse itselleen baari-illan.

Uusia jäsenetuja jäsentarralle ei saatu neuvoteltua.

VARAINHANKINTA

Serveri ry:n varainhankinta perustui vuonna 2014 lähinnä liittymismaksuihin ja haalarimainosmyyntiin. Mainoksista saatiin 1650 €. Haalareiden myynnistä saatiin 900 €, osa haalareista jäi myymättä. Haalarimerkeistä saatiin n. 205 €. Muita jäsentuotteita, kuten paitoja, ei myyty.

Avustuksia Serveri Ry sai mm. TEK:iltä ja ISYY:ltä. TKT-laitoksen avustusta ei kuulunut. Myös joistakin järjestettävistä tapahtumista kertyi lipunmyyntituloja. Suuremmista tapahtumista, Tahko-excursioista, sitseistä ja ATK-YTP:stä kertyi osallistumismaksuja, mutta nämä eivät riittäneet kattamaan tapahtumien kuluja. Osallistumismaksuista kertyi yhteensä n. 4 500 €.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Vuonna 2014 järjestettiin perinteiseen tapaan Serverin koulutuspoliittinen kysely. Kyselyn vastausten julkistamisessa kuitenkin kesti hallituksen muiden kiireiden vuoksi. Vastaukset tullaan julkistamaan alkuvuodesta 2015.

Serveri keräsi jälleen palautetta opetuksesta oman palautelomakkeensa kautta, johon opiskelijat saivat antaa palautetta kaikilta kursseilta. Tarkoituksena on saada palautetta kursseilta, jotka opiskelijat ovat keskeyttäneet tai joilla kurssin pitäjä ei kerää palautetta. Vuoden aikana saatiin muutamia yksittäisiä palautteita.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Tuutoreita vuonna 2014 valittiin 6 laitoksen ja hallituksen toimesta. Serveri järjesti kuitenkin oman tuutorikoulutuksensa elokuun lopulla, ennen uusien fuksien saapumista. Serveri myös teki uusille opiskelijoille fuksipassit ISYYn fuksipassin rinnalle. Fuksipassista tykättiin paljon uusien fuksien keskuudessa ja perinnettä näin ollen tullaan jatkamaan. Serverin sosiaalipoliittinen vastaava oli mukana sosiaalipoliittisen jaoston kanssa järjestämässä uusia alkoholittomia hengailuiltoja syksylle 2014, ja näiden järjestämistä tullaan jatkamaan näillä näkymin myös vuonna 2015.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Syksyllä Serveriä esilteltiin vaihto-opiskelijoille Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämässä kv-orientaatiopäivässä. Hallituksella ei tänäkään vuonna ollut erillistä KV-vastaavaa.

VIESTINTÄ

Viestintäkanavina käytettiin sähköpostilistaa, virallista IRC-kanavaa, Facebookkia ja kotisivuja. Tiedotusvastaava tiedotti jäsenistöä tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sähköpostin kautta. Sihteeri loi tapahtumille sivut Facebookiin. Puheenjohtaja päivitti tapahtumia Serverin kotisivuille sekä Serverin Google-kalenteriin. Uusien opiskelijoiden ja tuutorien välistä viestintää varten tuutorit ja hallitus perustivat "Serverin fuksit 2014-2015"-ryhmän Facebookiin. Myös hallituksen jäsenet saivat liittyä ryhmään. Ryhmä oli vuoden aikana melko aktiivinen.

Hallituksen välisessä viestinnässä hyödynnettiin aktiivisesti omaa hallituskanavaa IRCnetissä. Tuutoreiden ja hallituksen välisestä viestinnästä vastasi käytännössä Paavo Kyyrönen.

MONISTEMYYNTI

THA-luentomonistetta tilattiin 19 kpl, muuta monistemyyntiä ei tapahtunut. Laitos on siirtynyt käyttämään lähinnä PDF-materiaaleja.

VAPAA-AIKA

Vuonna 2014 Serveri järjesti vapaa-ajan tapahtumia sekä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa että itsekseen. Muiden ainejärjestöjen kanssa järjestyt tapahtumat onnistuivat suuremmitta ongelmitta. Yhteisbileissä oli servereitä tänä vuonna runsaasti aiempaa enemmän.

Vuoden 2014 tapahtumat aloitettiin kostajaisilla 16.1. Rasteja oli pitkin Kuopion keskustaa ja sen baareja ja saunailta ja muu iltaohjelma oli järjestetty Makumestareiden saunoilla Puijonkadulla. Grillikauden avajaiset pidettiin perinteisesti ajoissa 6.2 Pääsimme vuonna 2013 omien sitsien makuun, niin päätimme vuonna 2014 sitten järjestää yhteissitsit Retikan kanssa. Nämä sujuivat mallikkaasti Glorian alakerrassa ja seuraavalle vuodellekin jo heti kaavailtiin uusia sitsejä. Gradet järjestettiin yhdessä Kultin kanssa 8.4 Lukemalla. Gradeissa myytiin lippuja tuleviin pornobileisiin. Serverin tapahtumavastaavat olivat mukana monien muiden ainejärjestöjen kanssa järjestämässä Student Stand Up Rallya 10.4 Introssa. Pornobileet järjestettiin yhdessä Kultin, Hyenenan ja Dentinan kanssa Lukemalla 15.4. 28.4 järjestettiin WappuKopittelu kopilla, jossa oli tarkoitus ommella haalarimerkkejä tuleviin Vapun koitoksiin. WappuDeBuggaus järjestettiin 30.4 muuntajanpuistossa niinkuin edellisinäkin vuosina. Ensimmäinen Serverin Tahko excu järjestettiin 23-25.5 nimellä Serverin KevätXQ2014. Porukkaa oli mukana n.30 ja seuraavalle vuodelle mietittiin samankaltaista reissua hieman isommalla mittakaavalla. Salagrillit pidettiin 4.8 paikassa x.

Tutustumisgillit pidettiin heti 1.9 kun opiskelut taas jatkuivat. Paikalle saatiin iso kasa uusia fuksipalleroita. Fuksien tutustuttaminen jatkui heti seuraavalla viikolla 9.9 Makumestarien saunoilla pidettävillä tutustumissaunoilla. UEF:n tietojenkäsittelytieteilijöiden tutustumisexcu pidettiin 12.9, jossa lähdettiin tutustumaan rinnakkaisainejärjestömme Joensuun Epsilonin opiskelutiloihin ja Joensuun tietojenkäsittelytieteenlaitokseen. Vuorilampi-excursio pidettiin 15.9. Paikalla oli n.20 serveriläistä ja muutama poikkitieteellinen toveri.

TEK:in sponsoroima saunailta oli Tiukanlinnalla 27.10. Serverin kastajaiset järjestettiin 20.10 ja jatkot Makumestarien RT-saunoilla. Vuoden viimeinen tapahtuma oli perinteitä perinteikkäämpi Serverin JouluBugi, joka järjestettiin tänä vuonna Glorian alakerrassa. Seuraava tenttipäivä söi hieman osallistujien määrää.

Tapahtumatoimikunta osallistui joihinkin tapahtumiin, ja vuodelle 2015 tapahtumien järjestämiseen oli paljon innokkaita hallituksen ulkopuolisia henkilöitä tuloillaan.

ATK-YTP 2014

Vuonna 2014 Serveri ry sai järjestettäväkseen ATK-YTP:n. Järjestämistä varten hallituksesta varattiin yksi vastuuhenkilö tehtävään, joka toimi nimellä ATK-YTP-vastaava. ATK-YTP-vastaavan lisäksi järjestelyiden ydinryhmässä oli mukana puheenjohtaja, yritysyhteistyövastaava ja tapahtumavastaavat.

Tapahtuman valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin jo helmikuussa ja ajankohdaksi sovittiin 15.-17.10.2014, jolloin myös vietettiin Kuopiossa syyslomaa. Kevään mittaan suunniteltiin tapahtuman aikataulut ja oltiin yhteydessä yrityksiin. Kesään mennessä tapahtuman rakenne oli pääpiirteissään kasassa ja yhteydet yrityksiin luotu. Syksyllä varmistettiin yritysten mukaantulo ja markkinoitiin tapahtumaa myös omalla kampuksella. Oman kampuksen markkinointi kohdistui lähinnä ensimmäisen päivän Passionin Parasta ikinä-jatkobileisiin, jotka olivat yksityistilaisuuden jälkeen avoimet kaikille. Muualle Suomeen markkinointi hoitui pääasiassa IRC:n, sosiaalisen median ja puskaradion välityksellä. Myös hyvät yhteydet TiTOL:iin ja erityisesti Turkuun auttoivat markkinoinnissa. Yhteistyötä tehtiin seuraavien yritysten kanssa: Data Group, Myontec, Tieto, Enfo, Digia, Microsoft ja Unicta. Muita yhteistyökumppaneita olivat rahallisen tuen puolesta tietojenkäsittelytieteen laitos, TEK ja ISYY. Tapahtumaan saapui ulkopaikkakuntalaisia n. 200, joka oli karkeasti kaksinkertainen määrä verrattuna vuosi aikaisemmin Oulussa järjestettyihin yhteistyöpäiviin. Erityismaininnan osallistujakaupungeista ansaitsee Turku, joka toimitti paikalle vajaa 90 opiskelijaa. Majoitus järjestettiin Hatsalan yläkoululla. Ensimmäinen päivä lähti liikkeelle majoittumisesta ja luennoista. Luentojen jälkeen siirryttiin suunnistamaan ympäri kaupunkia. Kaupunkisuunnistuksen rasteissa tehtiin yhteistyötä kampuksen muiden järjestöjen kanssa. Rasteja oli pitämässä Serverin oman rastin lisäksi Socius, Hyeena, Faggots ja TiTOL. Ilta päättyi Passionin jatko-bileisiin. Seuraavana aamuna kaupungilta tuli puhelinsoitto, jossa muistutettiin yläkoulun alueilla vallitsevista säännöistä, erityisesti alkoholin suhteen. Päivän luentojen jälkeen siirryttiin savilahdelle Lukeman ja Tiukanlinnan saunojen välimaastoon suorittamaan IT-rääkkiä. IT-rääkissä palkittiin kokonaiskisan voittajien lisäksi Data Groupin ja Microsoftin rasteilta omat voittajat. Viimeisenä päivänä oli vuorossa lähinnä siivousta Hatsalalla, Lukemalla ja uusintasiivous Tiukanlinnalla. Siivousryhmän olisi pitänyt olla Hatsalalla suurempi ja tarkempi. Koululta tuli jälkikäteen paljon hieman epätäsmällistä noottia koulun siisteydestä. Tarkennuksia kysyttäessä ei kuitenkaan mitään vastausta koskaan saatu, mutta oletettavasti Serveri ry ei ole kovinkaan tervetullut Hatsalalle seuraavaan pariin vuoteen. Hatsalalla ilmenneistä ongelmista huolimatta tapahtuma oli kokonaisuudessaan muuten oikein hyvin onnistunut.

LIIKUNTA

Sykettä Savilahdella-projekti käynnistyi Itä-Suomen Yliopistossa. Korkeakoululiikunta muuttui samalla maksulliseksi. Palloiluun ja kuntosalin käyttöön oikeuttava liikuntatarra maksoi 15 euroa ja edellä mainittujen lisäksi ryhmäliikuntaan oikeuttava tarra maksoi 30 euroa. Serveri Ry:n jäsenistöstä osa käytti aktiivisesti yliopiston liikuntapalveluja, mutta osa boikotoi maksulliseski muuttumista. ISYY:lle ilmoitettiin, että Serveri Ry oli ilmaisen yliopistoliikunnan kannalla. Serveri Ry:llä oli sählyvuoro, jonka käyttö valitettavasti väheni maksullisuuden vuoksi. Serverillä toimi myös juoksupiiri, joka kokoontui säännöllisen epäsäännöllisesti. Serveri Ry:n joukkue osallistui myös Preemio Ry:n järjestämään Wappufutikseen. IT-futista ei järjestetetty, koska hallitus katsoi syksyllä järjestetyn ATK-YTP:n mahdollisesti vaikuttavan yritysjoukkuiden osallistumismäärään. Hallitus päättikin järkevämmäksi järjestää IT-futiksen keväällä 2015.

LUKIO

Syksyllä 2014 Tietojenkäsittelytieteen UEF-lähettiläs Paavo Kyyrönen kävi esittelemässä alaa runsain määrin ympäri Suomea. Abipäivillä Serveri edusti hallituksen ja tuutoreiden voimin.

YRITYSYHTEISTYÖ

ATK-YTP:n tiimoilta yritysyhteistyökontakteja tuli kuusi kappaletta. Haalareita sponsoroi seitsemän yritystä. Yritykseltä tuli toive, että saisivat jotain uutta haalarimainoksen vastineeksi, esim. ilmaiset oluet.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kertomus toiminnasta 2013

JOHDANTO

Vuosi oli Serverille kiivas, mutta taloudellisesti synkkä. Hallitus sai monen vuoden tauon jälkeen vihdoin järjestettyä kauan odotetun IT-futiksen ja pystyi näin ollen valmistautumaan tulevan vuoden ATK-YTP:tä varten.

Haalaritilaus onnistui jälleen viivästymään, jonka vuoksi vuonna 2014 haalareita ei enää tilata samasta firmasta.

Heinäkuussa Serverin sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa, jolloin yhdistyksen hallituksen vähimmäismäärä muutettiin yhdeksästä seitsemään.

HALLITUS

Serverin vuoden 2013 hallitus kokousti toimintavuotensa aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana vuoden 2013 hallituksessa toimi Aino Aholainen. Varapuheenjohtajana toimi Juha Kekäläinen. Sihteerinä toimi Paavo Kyyrönen, joka toimi myös yhtenä tapahtumavastaavana. Rahastonhoitajana toimi Olli Ukkonen.

Ylläpitäjänä vuonna 2013 toimi Mikko Koponen. Tiedottajana toimi Juhana Ullgren. Koulutuspoliittisena sekä sosiaalipoliittisena vastaavana oli Irene Pöllänen. Yritysvastaavana toimi Hans Linder. Petteri Skön toimi liikuntavastaavana sekä yhtenä tapahtumavastaavana. Erkko Sallinen kolmantena tapahtumavastaavana sekä oli vastuussa monistemyynnistä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja piti hallituksen iltakouluja tarpeen mukaan. Hallitus lisäsi toiminnan avoimuutta päättämällä jo ensimmäisessä kokouksessa, että hallituksen pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kotisivuilla. Samalla kiinnitettiin huomioita asiakirjojen ulkoasuun ja siihen, että hallituksen asiakirjat ovat julkaisukelpoisia. Uudet hallituksen toimijat osallistuivat myös ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen kevät- talvella 2013.

Hallituslaiset osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Henkilö kertaa
Aino Aholainen 9 kertaa
Mikko Koponen 6 kertaa
Paavo Kyyrönen 9 kertaa
Erkko Sallinen 7 kertaa
Juha Kekäläinen 4 kertaa
Irene Pöllänen 7 kertaa
Hans Linder 4 kertaa
Juhana Ullgren 8 kertaa
Olli Ukkonen 8 kertaa
Petteri Skön 9 kertaa

SERVERI EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Serverin sihteeri Paavo Kyyrönen kuului Tietotekniikan Opiskelijoiden Liiton hallitukseen vuoden 2013 ajan. Monistemyyntivastaava Erkko Sallinen toimi MAL-yhteyshenkilönä. Hallituksen jäsenet osallistuivat omien toimenkuviensa mukaisesti ISYY:n jaostoihin.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2013 aikana hyväksyttiin Serverin jäseniksi 32 uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 804. Keväällä saatiin haalarit vuoden 2012 fukseille.

Vuoden 2013 haalaritilauksessa ei otettu oppia vuodesta 2012, vaan haalarit tilattiin samalta toimittajalta. Toimitusaikaa ei oltu ilmeisesti sovittu, eikä sponsoreita meinannut löytyä, joten haalarit saatetaan nähdä vuonna 2014 kesällä.

Serverin jäsentarralla sai ostaa Serverin myymiä luentomonisteita halvemmalla hinnalla. Uusia jäsenetuja ei saatu neuvoteltua.

VARAINHANKINTA

Serveri sai vuonna 2013 tulojaan jäsenmaksuista, jäsentuotteista, sekä sponsorituloista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 850 euroa. Haalaritilauksesta ei saatu rahaa syksyllä, sillä haalarit maksetaan vasta niiden saapuessa. Haalarisponsoreilta saatiin rahaa vuoden aikana 500 euroa. Talven 2012 sponsorimaksun eräpäivä oli tammikuussa 2013, jolloin saatiin Nettitiedolta kyseiset 500€.

Serveri osallistui 14.2.2013 Merkkimyllerrys-tapahtumaan. Haalarimerkkejä myytiin noin 150 kappaletta. Yhteensä vuoden aikana haalarimerkeistä saatiin voittoa 536 euroa. IT-futiksen sponsoreilta saatiin 200 euroa ja joukkueilta 60 euroa. IT-futiksesta jäätiin tappiolle n. 145 euroa.

Serverin syyssitseiltä kerättiin osallistumismaksua 710 euroa. Sitseistä jäätiin tappiolle n. 313 euroa.

Monistemyynnistä tehtiin voittoa n. 72 euroa.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Vuonna 2013 järjestettiin perinteiseen tapaan Serverin koulutuspoliittinen kysely. Kyselyn vastausten julkistamisessa kuitenkin kesti hallituksen muiden kiireiden vuoksi. Vastaukset lopulta lähetettiin sekä jäsenistölle että laitokselle PowerPoint-muodossa sähköpostitse. Serveri keräsi jälleen palautetta opetuksesta oman palautelomakkeensa kautta, johon opiskelijat saivat antaa palautetta kaikilta kursseilta. Tarkoituksena on saada palautetta kursseilta, jotka opiskelijat ovat keskeyttäneet tai joilla kurssin pitäjä ei kerää palautetta. Vuoden aikana saatiin muutamia yksittäisiä palautteita.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Tuutoreita vuonna 2013 valittiin 7 laitoksen toimesta. Serverin mielipidettä ei vuonna 2013 poikkeuksellisesti kysytty. Serveri järjesti kuitenkin oman tuutorikoulutuksensa elokuun lopulla, ennen uusien fuksien saapumista. Serveri myös teki uusille opiskelijoille fuksipassit ISYYn fuksipassin rinnalle. Fuksipassista tykättiin paljon uusien fuksien keskuudessa ja perinnettä näin ollen tullaan jatkamaan. KANSAINVÄLISET ASIAT

Syksyllä Serveriä esilteltiin vaihto-opiskelijoille Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämässä kv-orientaatiopäivässä. Hallituksella ei tänäkään vuonna ollut erillistä KV- vastaavaa.

VIESTINTÄ

Viestintäkanavina käytettiin sähköpostilistaa, virallista IRC-kanavaa, Facebookkia ja kotisivuja. Tiedotusvastaava tiedotti jäsenistöä tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sähköpostin kautta. Sihteeri loi tapahtumille sivut Facebookiin. Puheenjohtaja päivitti tapahtumia Serverin kotisivuille sekä Serverin Google-kalenteriin.

Uusien opiskelijoiden ja tuutorien välistä viestintää varten tuutorit perustivat "Serverin fuksit 2013-2014"-ryhmän Facebookiin. Myös hallituksen jäsenet saivat liittyä ryhmään. Ryhmä oli vuoden aikana melko aktiivinen.

Hallituksen välisessä viestinnässä hyödynnettiin aktiivisesti omaa hallituskanavaa IRCnetissä. Tuutoreiden ja hallituksen välisestä viestinnästä vastasi käytännössä Paavo Kyyrönen. MONISTEMYYNTI

Monistemyyntiä tapahtui pienessä määrin vuoden 2013 keväällä. Syksyllä monistemyyntiä ei kuitenkaan tapahtunut, laitoksen siirtyessä käyttämään lähinnä .pdf-materiaaleja. VAPAA-AIKA

Vuonna 2013 Serveri järjesti vapaa-ajan tapahtumia sekä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa että itsekseen. Muiden ainejärjestöjen kanssa järjestyt tapahtumat onnistuivat suuremmitta ongelmitta. Yhteisbileissä oli servereitä tänä vuonna runsaasti aiempaa enemmän. Vuoden 2013 tapahtumat aloitettiin Grillikauden avajaisilla 28.02.2013. Haalarikastajaiset pidettiin 15.03.2013. 16th gradet 20.3. yhteistyössä Hyeenan ja Kultin kanssa Lukemalla.

Neljännet pornobileet pidettiin 5.4. yhteistyössä Hyeenan, Kultin ja Dentinan kanssa Puikkarissa. WappuDeBuggaus pidettiin perinteisesti vappuaattona 30.4. muuntajapuistossa. Antiakateemiset Salakesägrillit pidettiin kahdesti aiemmin toivotusti, ensin 12.7 ja sitten 23.8.2013.

Uusille opiskelijoille järjestettiin tutustumisgrillit 2.9. Pyöräkadulla. Uusia opiskelijoita kävi paikalla nelisenkymmentä. ISYYn kaupunkisuunnistus pidettiin 4.9.2013, Serveri piti rastia Musiikkikeskuksella. Tutustumissaunat pidettiin perinteikkäästi Tiukanlinnalla 10.9.2013, väkeä oli paikalla runsaasti. 30.9. Pidettiin Vuorilampi-excursio, jossa oli kymmeniä osallistujia.

Taaskin uutta excursiota toivottiin jäsenistön puolelta. Serverin kastajaiset pidettiin 3.10.2013 Snellmanin puistossa sekä Puijonkadun saunalla. Fukseja oli paikalla mukavasti. Myös ATK- YTP:llä vierailtiin Oulussa 23-25.10.2013 yhteensä kymmenen serverin voimin. IT-Futis järjestettiin, kahden vuoden tauon jälkeen, 8.11.2013 ja yritysjoukkueita oli paikalla kaksi, opiskelijajoukkueita kuusi, sekä laitoksen oma joukkue.

Serverin omat sitsit pidettiin 11.11. ja 30 henkeä oli paikalla. Jatkoa toivottiin. Osa osallistuneista ei maksanut osallistumistaan tilikauden loppuun mennessä. 20.11. järjestettiin Serverin JouluBugi, jossa oli osallistujia ja joulumieltä mukavin määrin. Serverin kalenterivuoden tapahtumat päätettiin Serverin jouluisella lautapeli-illalla 11.12, johon osallistui kymmenisen ihmistä.

Tapahtumatoimikunta osallistui loppuvuoden tapahtumiin, ja nyt kun kokemuspohjaa on luotu, vuonna 2014 on toivottavasti tapahtumia järjestämässä enemmän ihmisiä tapahtumatoimikunnan puolelta.

LIIKUNTA

Serverin liikunta oli vuoden 2013 aikana vilkasta. Sählyvuoro oli perinteisesti perjantaisin klo 12-14. Toista sählyvuoroa ei saatu varattua. Sen lisäksi osa Servereistä käytti yleistä sählyvuoroa. Myös Serverin juoksupiiri jatkoi toimintaansa houkutellen myös uusia juoksijoita piiriinsä. IT-futis järjestettiin syksyllä 2013. Serveri osallistui myös joukkueellaan kevään 2013 Kampusliigaan (sähly) ja Preemion WappuFutikseen. Serverin kylmägeelivarastoa täydennettiin vuoden aikana, ja liikunta-asioista tiedotettiin pääasiassa IRC:in ja/tai sähköpostilistan kautta.

LUKIO

Keväällä 2013 Serveri ry kävi esittelemässä toimintaansa Kauppaoppilaitoksessa sekä Klassikassa.

Abipäivillä Serveri esitteli koulutusalaansa Mindstorm -robottien avulla. Roboteista saatiin runsaasti positiivista palautetta.

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritettiin tehdä pohjatyötä ATK-YTP:tä varten ja näitä yhteistyökumppaneita metsästettiin, mutta suurin osa yhteydenottoyrityksistä kaatui kommunikaatio-ongelmiin. Haalareita sponsoroi 4 yritystä.

TOIMINTAKERTOMUS 2012

Kertomus toiminnasta 2012

JOHDANTO

Vuosi 2012 oli Serverille koulutuspoliittisesti aktiivinen. Lisäksi vuoden aikana kokeiltiin uudenlaisia tapahtumia ja jäsenistölle tarjottiin myös opiskelua tukevaa toimintaa. Vuoden suurimmiksi haasteiksi muodostuivat hallituksen suuruudenhullut suunnitelmat ja hallituslaisten kiireet, mikä aiheutti tapahtumien peruuntumisia. Vuoden aikana ehdittiin kuitenkin kokeilla ja suunnitella uudenlaisia toimintamuotoja Serverille, joista saatua kokemusta voidaan hyödyntää seuraavan vuoden jäsentoiminnan suunnittelussa. Kevät oli taloudellisesti hankala, mutta syyskaudella talous piristyi laitoksen muuton myötä

HALLITUS

Puheenjohtajana vuoden 2012 hallituksessa toimi Aappo Alamäki. Varapuheenjohtajana toimi Jukka Mähönen, joka vastasi myös sosiaalipolitiikasta. Sihteerinä toimi Merrit Hallman, joka oli estyneenä suurimmasta osasta loppuvuoden kokouksista paikkakunnalta muuton johdosta. Rahastonhoitajana toimi Aino Aholainen, joka toimi myös yhtenä tapahtumavastaavana. Tapahtumavastaavina toimivat lisäksi Mikko Koponen ja Joonatan Heiskanen. Ylläpitäjä vuonna 2012 oli Miika Leiviskä. Hans Linder toimi liikuntavastaavana ja yritysyhteistyövastaavana. Koulutuspoliittisena vastaavana sekä monistevastaavana toimi Pauli Siirama.

Tiedotusvastaavana toimi Jokke Ruokolainen. Varajäseninä olivat Jarkko Laine ja Markus Huhta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 15 kertaa minkä lisäksi hallitus järjesti tarvittaessa iltakouluja muun muassa koulutuspoliittisten asioiden sekä laitostapaamisten suunnitteluun. Hallitus lisäsi toiminnan avoimuutta päättämällä jo ensimmäisessä kokouksessa, että hallituksen pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kotisivuilla. Samalla kiinnitettiin huomioita asiakirjojen ulkoasuun ja siihen, että hallituksen asiakirjat ovat julkaisukelpoisia.

Hallitus uudisti wikin sisältöä siten, että kaikki oleellinen tieto hallituksen toiminnasta siirtyy tulevalle hallitukselle myös kirjallisessa muodossa. Neljä hallituksen jäsentä osallistui ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen 22.3. Hallitus esitti ylimääräiselle yleiskokoukselle 18.9.2012 sääntömuutosta, jolla sallitaan pienempi hallitus (7 varsinaista jäsentä puheenjohtajan lisäksi). Sääntömuutoksella on tarkoitus turvata hallituksen muodostus jatkossa, kun opiskelija-aktiivien määrä näyttää vähentyvän vuosittain. Samalla sääntöihin esitettiin muutettavaksi toiminnantarkastus uuden yhdistyslain mukaisesti sekä uusi kohta, joka sallii yhdistyksen arvomerkkien käytön. Sääntömuutos ei ehtinyt tulla voimaan suunnitelmien mukaan syyskokoukseen.

Hallituslaiset osallistuivat kokouksiin seuraavasti

Henkilö kertaa
Aappo Alamäki 14 kertaa
Aino Aholainen 14 kertaa
Merrit Hallman 5 kertaa
Joonatan Heiskanen 13 kertaa
Mikko Koponen 12 kertaa
Miika Leiviskä 9 kertaa
Hans Linder 11 kertaa
Jukka Mähönen 12 kertaa
Jokke Ruokolainen 10 kertaa
Pauli Siirama 14 kertaa
Markus Huhta, varajäsen 4 kertaa
Jarkko Laine, varajäsen 2 kertaa

SERVERI EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseninä toimivat Jarkko Laine ja Veli-Matti Lammentausta. ISYY:n edustajistoon valittiin Kuopion ainejärjestöliiton listalta varaedustajaksi Aappo Alamäki ja Pauli Siirama. Jarkko Laine valittiin ISYY:n hallitukseen 1. varapuheenjohtajaksi ja Kuopion kampuspuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet osallistuivat omien toimenkuviensa mukaisesti ISYY:n jaostoihin. Pauli Siirama toimi kevään koulutuspoliittisen jaoston sihteerinä. Laitoksen opetustoimikunnan Kuopion opiskelijaedustajaksi valittiin Pauli Siirama ja varalle Aappo Alamäki. Toimikuntakokoontui loppuvuonna 2012 kolme kertaa. Kokonaisarkkitehtuurien opetuskokonaisuuden suunnitteluhankkeen opiskelijaedustajaksi valittiin Pekka Paananen.

Pauli erosi luottamustehtävistään koulutuspoliittisessa jaostossa sekä edustajistossa marraskuussa.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2012 aikana hyväksyttiin Serverin jäseniksi 4 uutta jäsentä keväällä ja 25 uutta jäsentä syksyllä, yhteensä siis 29. Yksi jäsen erosi yhdistyksestä. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 803. Jäsenrekisterin ylläpitoa parannettiin. Vaikka ikuisen jäsenyyden säilyttämiseksi on viiden vuoden välein ilmoitettava kotikunta/osoite, ei tätä ole mitenkään seurattu. Jotta päästään ajan tasalle, lisättiin jäsenrekisteriin kaikille ilmoitusvuodeksi kuluva vuosi 2012. Vuonna 2017 voidaan siis ensimmäisen kerran poistaa jäsenrekisteristä henkilöt, jotka eivät ole päivittäneet tietojaan.

Serverin jäsentarralla sai ostaa Serverin myymiä luentomonisteita halvemmalla hinnalla. Uusia jäsenetuja ei saatu neuvoteltua.

Alkuvuodesta saatiin haalarit 2011 fukseille. Toimitus oli muutaman kuukauden myöhässä, minkä vuoksi haalarit tulivat vasta vuodenvaihteen jälkeen. Syksyn haalaritilaus venyi joulukuulle, jolloin haalarit tilattiin.

VARAINHANKINTA

Vuosi 2012 oli taloudellisesti vakaa, vaikka perinteisesti kesällä rahat olivatkin tiukoilla. Laitoksen muutosta saadut tulot kuitenkin piristivät taloutta mukavasti syksyllä. Hallitus alkoi pitää tarkkaa kirjanpitoa käteiskassan rahoista, jolloin taloudellisen tilanteen seuraaminen helpottuu.

Serveri sai vuonna 2012 tulojaan jäsenmaksuista, yleisavustuksista ja sponsorituloista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 725 € ja haalaritilauksista syksyllä 575€. Haalarisponsoreilta saatiin vuoden aikana 1370€, joista keväällä 340€ ja loppuvuodesta 1030€. Suurin osa edellisten haalareiden sponsorituloista on maksettu jo vuoden 2011 puolella ja talven 2012maksujen eräpäivä on tammikuussa 2013, joten suurin osa sponsorituloista ei osu tälle tilikaudelle. Lisäksi ylioppilaskunnalta saatiin yleisavustusta 200 euroa rahaa. Serveri tilasi vapuksi myyntiin uusia haalarimerkkejä yhteensä 300kpl. Merkit kävivät mukavasti kaupaksi vapun aikaan.

Serveri avusti tkt-laitosta muutossa siirtämällä kesän aikana luokkatilojen MT3, MT5 ja MT6 sekä kirjaston kalusteet ja tarvikkeet uusiin tiloihin. Serveri laskutti muutosta yliopistolta 1750€. Varainhankinta ja yritysyhteistyö koettiin haastavaksi. Vuosijuhlien ja haalareiden sponsoreita saatiin hakea pitkään.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Serveri pyrki vuonna 2012 vaikuttamaan aktiivisesti laitoksen opetukseen laatuun palautteen ja laitostapaamisten kautta. Viime vuoden koulutuspoliittisen hiljaiselon jälkeen opiskelijoiden mielipiteet pyrittiin aktiivisesti tuomaan laitoksen tietoisuuteen ja Serveri pyrki mukaan opetuksen suunnitteluun. Opetuksesta keskusteltiin laitostapaamisissa 15.2. ja 29.2., syksyllä laitoksen kanssa keskusteltiin koulutuspolitiikan merkeissä muissa tapaamisissa sekä opetustoimikunnassa.

Keväällä hallitus suunnitteli yrityskyselyn järjestämistä, jossa yrityksiltä kysyttäisiin odotuksia valmistuvien maisterien tietotaidosta. Laitos oli tyytyväinen suunnitelmasta. Aika ei kuitenkaan riittänyt sen toteuttamiseen. Kyselyn toteuttamista suunniteltiin myöhemmin gradutyönä ja sille haettiin tekijää, mutta ketään ei ilmoittautunut.

Koulutuspoliittinen kysely järjestettiin keväällä 2012 ja siihen vastasi 81 opiskelijaa Kuopion ja Joensuun kampuksilta. Aappo, Jukka ja Pauli esittelivät tuloksia laitoksen "superHOPS"- tilaisuudessa keväällä 4.5.2012. Pauli ja Jukka esittelivät tuloksia myös laitoksen henkilökunnalle 11.5.2012. Opetukseen liittyviä asioita kysyttiin myös Epsilonilta kyselyn aikaan ja heiltä saatiin paljon kirjallista palautetta liittyen Joensuun lähiopetukseen ja Kuopiosta videona lähetettävään opetukseen. Joensuun opetuksesta saadun palautteen asiat toimitettiin laitoksen tietoon koulutuspoliittisen kyselyn tulosten yhteydessä.

Hallitus teki kannanoton LAII kurssista, jossa otettiin kantaa kurssin puutteellisiin järjestelyihin. Kannanotto lähettiin avoimena laitoksen johdolle, kurssin järjestäjille, Serverin jäsenistölle jaISYY:n koulutuspoliittisille toimijoille. Vastausta pyydettiin huhtikuun 2012 aikana, mutta sitä ei saatu. LAII-kurssin harjoitustilaisuudet pitänyt Jouni Pääkkönen vastasi omalta osaltaan harjoituksia koskevaan palautteeseen, vaikka sitä ei erikseen pyydetty. Syksyllä Serverin hallitus sai kysyttäessä Pekka Toivaselta kirjallisen vastineen. Aappo, Pauli ja Jukka pitivät iltakoulun 12.9., jossa valmisteltiin hallitukselle esitys Serverin argumenteiksi kannanoton läpikäyntiin. Aappo ja Jukka tapasivat Matti Nykäsen ja Pekka Toivasen 18.9.2012. Tapaamisessa käytiin läpi kannanoton sisältö, Serverin perusteet annetulle palautteelle sekä parannusehdotukset. Parannusehdotuksista luodaan julkinen kirje tkt-laitokselle, jossa toivotaan kyseisten seikkojen korjaamista kaikessa opetuksessa.

Serverin hallitus lähetti tkt-laitokselle ja opiskelijoille syystervehdyksen syyskuun alussa. Tervehdys jaettiin sähköpostitse ja ilmoitustauluilla Kuopion kampuksella. Tervehdyksessä muistutettiin opiskelijoita mm. tentti-ilmoittautumisista ja opetusta tiedotuksesta. Tervehdyksellä haluttiin muistuttaa kaikista niistä pienistä asioista, joista Serveri saa paljon sanallista palautetta.

Serveri keräsi palautetta opetuksesta oman palautelomakkeensa kautta, johon opiskelijat saivat antaa palautetta kaikilta kursseilta. Tarkoitus on saada palautetta kursseilta, jotka opiskelijat ovat keskeyttäneet tai joilla kurssin pitäjä ei kerää palautetta. Vuoden aikana saatiin muutamia yksittäisiä palautteita ja niiden osalta otettiin yhteyttä asianomaisiin.

Laitos perusti opetustyöryhmän, jonka tehtävänä on valvoa lukuvuoden 2012-2013 opetussuunnitelman toteutumista ja osallistua seuraavien lukuvuosien opetussuunnitelmien laadintaan. Lisäksi opetustyöryhmän on tarkoitus esittää laitosjohdolle suunnitelmia ja ehdotuksia opetukseen liittyvien asioiden kehittämisestä. Opetustyöryhmän opiskelijaedustajaksi Kuopion kampukselta valittiin Serveri ry:n koulutuspoliittinen vastaava Pauli Siirama. Opetustoimikunnan perustamiskokous pidettiin 2.10. ja siihen osallistui Aappo Alamäki, koska Pauli ei töiden takia päässyt osallistumaan. Muutenkin vastuu työryhmään osallistumisesta siirtyi epävirallisesti Aapolle, koska laitos ei myöhemmin enää kutsunut Paulia paikalle.

Hallitus julkaisi 17.10. linjapaperin opetuksen järjestämisestä tkt-laitoksella. Linjaus koski pääasiassa opetuksen järjestämistä eikä sisältöä ja sen pyrkimyksenä on saada laitos yhtenäistämään opetuksen järjestelyihin liittyvät asiat. Myös työelämärelevanssia kaivataan kehitettävän tietyillä kursseilla. Linjapaperi jaettiin laitokselle sekä opiskelijoille.Hallitus suunnitteli jäsentapahtumaan yhdistyksen koulutuspoliittisen strategian luomiseksi, mutta tapahtuma peruttiin kiireellisen aikataulun ja vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Hallitus laati itse esityksen strategiasta syyskokoukseen toimintasuunnitelman liitteeksi ja se hyväksyttiin syyskokouksessa. Strategia lähettiin tiedoksi opetustoimikunnalle.

Serveri sai vuoden 2012 lopulla ISYY:lta kunniakirjan ansiokkaasta edunvalvontatyöstä.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Vuosi 2012 oli sosiaalipoliittista hurjastelua. Tuutoreita valittiin poikkeuksellisesti 7 Serverin hallituksen ja laitoksen pyynnöstä. Lopulta erinäisten sattumusten jälkeen tuutoreita olikin vain 4. Luovuttaneiden tuutoreiden määrä aiheutti huolestuneisuutta hallituksessa ja tulevaisuudessa tuutoreiden rekrytointi yritetään hoitaa paremmin. Lisäksi hallitus pyrkii vaikuttamaan ylioppilaskuntaan, että tuutorihakemuksessa jo tiedotettaisiin, että kokopäivätyö on mahdollisesti este tuutoriksi pääsemisessä. Tiedotus ja organisointi tuutoreiden kanssa ontui välillä, mikä aiheutti yleisökatoa Serverin järjestöesittelyssä.

Tietojenkäsittelytieteen laitos muutti kesän 2012 aikana. Samasta syystä muutti myös Serverin ainejärjestöhuone Koppi. Opiskelun ohella Serveri pitää tärkeänä sitä, että opiskelijat muodostavat yhteisön. Koppi on servereiden yksi tärkeimmistä yhteisöllisyyden muodostajista ja sen säilyminen oli tärkeä edunvalvonnallinen haaste. Kopin paikka olisi voinut olla parempikin, mutta nyt uudessa paikassaankin se on itseopiskelutilojen ympärillä, vaikkakin hiukan kaukana suurimmasta osasta opetustiloja. Positiivista on myös kopissa säilyneet jääkaappi, mikroaaltouuni, vesipiste ja astianpesukone.

Serveri toteutti kopokyselyn keväällä 2012. Kyselyssä kysyttiin nimestään huolimatta myös sosiaalipoliittisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi sitä miten opiskelijat ovat viihtyneet laitoksella. Kyselyn vastauksia on hyödynnetty Serverin edunvalvonnassa ja kyselyn tuloksia esiteltiin keväällä laitoksen johdolle, opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle jokaiselle omassa tapaamisessaan.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Syksyllä Serveriä esiteltiin vaihto-opiskelijoille Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämässä kv-orientaatiopäivässä. Hallituksella ei tänä vuonna ollut erillistä KV-vastaavaa.VIESTINTÄ Viestintäkanavina käytettiin sähköpostilistaa, virallista IRC-kanavaa, kotisivujen tapahtumakalenteria ja Facebookkia. Serverin Facebook-käyttäjä lakkautettiin ja siirryttiin Pagen käyttöön. Lisäksi Kotisivujen tapahtumakalenteri muutettiin Google-kalenteriksi, mikä kuitenkin myöhemmin poistettiin. Tiedotusvastaava sekä tapahtumavastaavat tiedottivat tapahtumista muidenkin viestintävälineiden kautta (esim. Wiikko-Ärsyke). Kotisivujen uudistaminen aloitettiin alkuvuodesta, mutta se jäi kiireiden vuoksi tekemättä. Kotisivujen domainin tilausta jatkettiin viidellä vuodella.

Verkkolehti Paljas lakkautettiin. Loppuvuodesta Serverille päätettiin perustaa Youtube-kanava. Uusien opiskelijoiden ja tuutorien välistä viestintää varten tuutorit perustivat #uef-tkt2012 kanavan, joka käytön omaksuivat perinteiden mukaisesti myös vanhemmat opiskelijat. Uusille opiskelijoille tehtiin myös oma facebook-ryhmä, minkä kautta tuutorit tiedottivat tärkeistä asioista. Tuutoreiden ja hallituksen välistä viestintää täsmennettiin sopimalla hallituksen ja tuutoreiden välisestä viestinnästä vastuutuutorin välityksellä, minkä lisäksi hallitukselle ja tuutoreille tehtiin oma irc-kanava.

MONISTEMYYNTI

Luentomateriaalien tilaukset muutettiin sähköiseksi syksyllä 2012. Monisteiden hinnat ja muut monisteisiin liittyvät käytännöt säilyivät opiskelijoiden näkökulmasta ennallaan. Sähköinen monisteiden tilauslomake ja ohjeistus löytyy Serveri ry:n verkkosivuilta. Monistevastaava vaihtui syyslukukauden 2012 alussa, uudeksi monistevastaavaksi valittiin Joonatan Heiskanen. Lisäksi monistemyynnin käytännöistä keskusteltiin Epsilonin kanssa. Alustavasti esitettiin, että Serveri lähettäisi monisteet yliopiston sisäisessä postissa Epsilonille, jossa monistevastaava hoitaa monisteiden myynnin. Epsilonin monistevastaava kuitenkin ilmoitti, että Epsilon haluaa hoitaa monisteasiansa kokonaan itse. Näin ollen sähköisellä monistemyyntilomakkeella tilataan monisteita siis ainoastaan Kuopion kampukselle.

Monisteiden kauppaamista hankaloittivat puuttuvat myyntipäivystysajat sekä epäselvyydet opiskelijoiden kanssa tilaus- ja ostokäytännöistä. Lisäksi vain neljällä hallituksen jäsenellä oli pääsy monisteisiin ja kassaan.

VAPAA-AIKA

Vuonna 2012 Serveri järjesti vapaa-ajan tapahtumia sekä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa että itsekseen. Muiden ainejärjestöjen kanssa järjestetyt tapahtumat onnistuivat suuremmitta ongelmitta. Yhteisbileissä ei tosin ollut paljon osallistujina servereitä, joten jatkossa tapahtumien järjestämisen markkinointia tulee suunnitella paremmin.

Vuoden 2012 tapahtumat aloitettiin Grillikauden avajaisilla 26.01.2012. Kostajaiset 9.2.2012 Luksalla. 5.3.2012 järjestettiin ensimmäistä kertaa Koppi-Bingo, johon on toivottu jäsenistöltä jatkoa. 8.3.2012 Koppi laitettiin feminiinisiin tunnelmiin ja vieteltiin Naisten Koppia. 15th gradet 20.3. yhteistyössä Hyeenan ja Kultin kanssa Lukemalla. Hot tits and cool cocks vol 3, jota lyhyemmin tosin kutsuttiin pelkästään "Pornobileiksi" 27.3. yhteistyössä Hyeenan, Kultin ja Dentinan kanssa Lukemalla. Haalarikastajaiset 28.3. Kuopion torilla ja illalla saunomiset Makumestareiden saunalla. 3.4. Tipu & Muna -sitsit Sociuksen ja Terhon kanssa Lukemalla. Paskat leffat-elokuvailta Lukemalla 12.4.. Leffailtaan kutsuttiin 26 henkilöä, joista tapahtumaan osallistui noin 15 henkeä. WappuDeBuggaus pidettiin perinteisesti vappuaattona 30.4. muuntajapuistossa. Islanninhevosvaellus järjestettiin 8.5.2012, johon osallistui 4 Serverin jäsentä sekä lisäksi muita opiskelijoita, muun muassa Savoniasta. 9.5.2012 pidettiin Serverin ensimmäinen luokkaretki Joensuun kampukselle, jossa esiteltiin tietojenkäsittelytieteen tutkimuksia sekä yrityksiä. Matka koettiin antoisaksi ja sille toivottiin jatkoa. Antiakateemiset Salakesägrillit pidettiin 18.8.2012.

Uusille opiskelijoille järjestettiin tutustumisgrillit 3.9. Pyöräkadulla. Uusia opiskelijoita kävi paikalla parikymmentä. ISYY:n kaupunkisuunnistus pidettiin 6.9.2012, Serveri piti rastia Snellmanin puistossa. Tutustumissaunat pidettiin pitkästä aikaa Tiukanlinnalla 11.9.2012, väkeä oli paikalla runsaasti. 24.9. Pidettiin Vuorilampi-excursio, mutta joka sateisen sään vuoksi kärsi osallistujakadon. Uutta excursiota toivottiin jäsenistön puolelta. Serverin kastajaiset pidettiin 27.9. Snellmanin puistossa sekä Puijonkadun saunalla. Fukseja oli paikalla mukavasti. 28.11. järjestettiin Serverin Joulubugi, jossa oli osallistujia ja joulumieltä mukavin määrin. Serverin kalenterivuoden tapahtumat päätettiin Serverin jouluisella lautapeli-illalla 17.12., johon osallistui muutama ihminen.

Keväällä aloitettiin Serverin iltapäiväkerho. Iltapäiväkerhon tarkoitus oli aktivoida opiskelijoita kehittämään ammattitaitoaan ja opettaa opiskelijavetoisesti asioita, joita opetussuunnitelma ei sisällä, mutta jotka voisivat olla hyödyllisiä työelämässä. Iltapäiväkerho suunniteltiinjärjestäväksi koko kevään ajan keskiviikkoisin yhtä aikaan Tech Club Kuopion kanssa ja vastuu järjestelyistä ja tiedottamisesta jaettiin tasan koko hallituksen kesken vaihtuvina vuoroina. Tämä ei kuitenkaan toiminut ja hallitus valitsi Jukka Mähösen vastaamaan iltapäiväkerhon koordinoinnista. Iltapäiväkerho järjestettiin vain kahdesti ja jo alkuvaiheessa tilaisuuksia jouduttiin perumaan muiden tapahtumien ja sairastapausten johdosta. Pian havaittiin, että hallituksen aika ei riitä iltapäivätoiminnan pyörittämiseen ja se päätettiin keskeyttää. Marraskuussa Serveri hankki ylioppilaskunnan ja laitoksen avustuksella Lego Mindstorms - rakennussarjan jäsenistön vapaaseen käyttöön kopille. Hankinnan tarkoitus on tarjota opiskelijoille uusia tapoja kehittää ammattitaitoaan. Vuoden loppuun mennessä Legojen käyttö oli vähäistä. Syyskokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2013 siirtää tapahtumien järjestämisvastuun hallitukselta tapahtumatoimikunnalle, jonka aloitus ja toiminnan suunnittelu jätettiin vuoden 2013 hallitukselle.

LIIKUNTA

Vakiovuorolla pelattiin perjantaisin sählyä. IT-futis piti järjestää 9.11., mutta se peruttiin, koska ilmoittautuneita joukkueita oli vain yksi.

LUKIO

Aappo kävi 17.10. Lappeenrannan lyseon lukiolla esittelemässä tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaa. Yleisöä oli parikymmentä, joukossa muutamia kiinnostuneita. Abipäivillä 12.11. Serveri esitteli koulutusalaansa Mindstorm -robottien avulla. Roboteista saatiin runsaasti positiivista palautetta. Jukka Mähönen piti abeille esittelyn joka videoitiin.

YRITYSYHTEISTYÖ

Joensuun vierailun yhteydessä joensuulaiset yritykset pitivät rekrytilaisuuksia. Kuopiolaisten alan yritysten kanssa ei tehty yhteistyötä. Saunailtoihin käytettiin Ravintolamestareiden saunoja, joiden vuokrasta saatiin yhteistyöalennusta.

TOIMINTAKERTOMUS 2011

Kertomus toiminnasta 2011

JOHDANTO

Ei johdantoa, suoraan asiaan.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2011 aikana hyväksyttiin Serverin jäseniksi vuonna 2010 aloittaneista opiskelijoista ne, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun sekä ilmoittaneen kotikuntansa Serverin hallitukselle. Vuoden 2011 lopussa Serverissä oli 773 jäsentä, joista uusia oli 30.

VARAINHANKINTA

Serveri sai vuonna 2011 tulojaan jäsenmaksuista, yleisavustuksista ja sponsorituloista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 1000 € ja haalarimaksuista 600€ ja haalarisponsoreilta 1400€. Lisäksi ylioppilaskunnalta saatiin yleisavustusta 200 euroa.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Vuonna 2011 oli tarkoitus järjestää Koulutuspoliittinen kysely, mutta se jäi vain ajatuksen asteelle.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Hallitus ei harjoittanut sosiaalipolitiikkaa.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Serverin kv-vastaavana toimi Hans Linder. Vaihto-opiskelijoita tuli Kuopioon vuoden 2011 aikana kuusi (6) henkilöä eri puolelta muailmoo. Kansainvälisiä opiskelijoita oli tukemassa ja opastamassa niin laitoksen kv-sihteeri Marko Hassinen kuin myös amanuenssi Paavo Pakoma. Ylioppilaskunnan kv-sihteerin pystyttämän Facebook-sivun kautta vaihto-oppilaat saivat tietoa niin Serverin kuin muidenkin ainejärjestöjen järjestämistä tapahtumista. ISYY:n järjestämä kv-risteily Kallavedellä pidettiin 09.09.2011.

VIESTINTÄ

Viestintäkanavina käytettiin sähköpostilistaa, virallista IRC-kanavaa ja Facebookia. Tiedotusvastaava tiedotti jäsenistöä tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista kaikkien tiedotusvälineiden kautta. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin kotisivujen tapahtumakalenterin kautta.

Uusia opiskelijoita ja tuutoreita kannustettiin liittymään omaan Facebook-ryhmään fuksien ja Serverin välisen yhteydenpidon parantamiseksi ja ryhmään liittyikin moni, mutta aktiivisuus jäi vähänlaiseksi.

VAPAA-AIKA

Vuonna 2011 Serveri järjesti vapaa-ajan tapahtumia sekä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa että itsekseen. Muiden ainejärjestöjen kanssa järjestyt tapahtumat onnistuivat ilman suuria ongelmia, antaen synergiaetuja yhä parempien tapahtumien järjestämiseen. Yhteisbileet todettiin antoisiksi ja serveriläisten sosiaalisia verkostoja laajentaviksi.

Vuoden 2011 tapahtumat aloitettiin Grillikauden avajaisilla 31.01.2011, ja jatkettiin hyvää menoa 09.02.2011 järjestettävillä Kostajaisilla. Kostajaiset onnistuivat yli odotusten ja fuksit saivatkin paljon kiitosta aktiivisuudestaan ja onnistuneista juhlista. Ystävänpäivän Ulkoilutapahtuma järjestettiin ystävänpäivänä 14.02.2011 yhdessä Sociuksen kanssa Studentialla. Tarjolla oli makkaraa, pullaa ja rutkasti hyvää mieltä. Aktiviteetteina toimivat muun muassa hankifutis ja mölkky. Yhteistyötä Sociuksen kanssa jatkettiin 08.03.2011 järjestetyllä Laskiaisriehalla, jossa paistettiin makkaraa ja jatkettiin leikkimielistä kisailua hankifutiksen merkeissä. Jatkopaikka Introon saatiin ilmainen alkoholiton kaakaotarjoilu. Kevätkokous pidettiin 14.3.2011. 14th Grade -bileet järjestettiin yhdessä Kultin ja Hyeenan kanssa 17.03.2011 ja teemana oli St. Patrick's Day. Perinteiset Hot Tits & Cool Cocks vol. 3 - erotiikkabileet pidettiin 30.03.2011.

19.04.2011 Serveri järjesti yritysvierailun Nettitiedolle. Seuraavaksi olikin vuorossa haalareiden kastotilaisuus 20.04.2011 Haalarikastajaisissa. Kevään kruunasi vapunajan ykkösbileet eli WappuDeBuggaus pidettiin 30.04.2011 perinteikkäässä Muuntajanpuistossa. Tapahtumassa jaettiin muun muassa diplomit vuoden ansioituneimmille Servereille, grillattiin makkaraa sekä kisailtiin leikkimielisten kilpailuiden parissa.

Seuraavan kerran Servereitä nähtiinkin vasta Anti-akateemisten salakesägrillien parissa 17.08.2011 Väinölänniemellä, jolloin haalarit jätettiin kotiin ja alkoholia nautittiin kerrankin sivistyneesti. Grilli lämpesi jälleen kerran ja serverit valmistautuivat vastaanottamaan seuraavaa lukuvuotta.

Uudet opiskelijat otettiin vastaan Tutustumisgrillien merkeissä 01.09.2011 Pyöräkadun grillillä Niiralassa. Valtaisa osallistujamäärä yllätti positiivisesti kaikki ja bileet onnistuivatkin vallan mainiosti. Tuutorit järjestivät uusille opiskelijoille Kampussuunnistuksen 02.09.2011, jotta kampusalue tulisi tutummaksi. Tapahtuma onnistui melko hyvin. 06.09.2011 oli ISYYn Kaupunkisuunnistus, jonne uudet opiskelijat ottivat osaa. Serverin rasti oli vuonna 2011 Kuopion kaupunginkirjastolla. Rastiaiheena oli näppäimistön pituusheitto. Tutustumissaunat saunottiin 08.09.2011 7th Heavenissa ja osallistujamäärä yllätti jälleen kaikki. Tuutorit järjestivät uusille opiskelijoille Kastajaiset 21.09.2011 Kuopion keskustassa, jonka jälkeen matkaa jatkettiin Apteekkariin. Myös Kastajaisten osallistujamäärä oli isompi kuin aikaisempana vuonna.

Vuorilampiexcursio Neulamäen Vuorilammelle järjestettiin 26.09.2011. Tapahtuma oli onnistunut, makkaraa grillattiin, sää oli hyvä ja eksyneitäkään ei pahemmin ollut. Uusia opiskelijoita oli jälleen paikalla mukava määrä. 02.11.2011 osa Servereistä matkasi ATK- YTP -tapahtumaan. 16.11.2011 järjestettiin Shampanjaa ja Vaahtokarkkeja -tapahtuma 7th Heavenissa, jonne myytiin pääsylippuja kiitettävä määrä.

Syyskokous järjestettiin luokassa MT4 23.11.2011.

07.12.2011 järjestettiin Serverin perinteeksi muodostunut JouluBugi Apteekkarissa. Paikalle tuli kiitettävä määrä väkeä ja Serverit innokkaina esittivät perinteikkään Joulutarinan. Tapahtumavuosi päätettiin Serverin Jouluisella Lautapeli-iltamalla, joka järjestettiin 14.12.2011 Lukemalla.

LIIKUNTA

Serverin liikunta oli vuoden 2011 aikana vilkasta. Sählyvuorot varattiin perinteisesti perjantaille klo. 12-14 ja keskiviikoille klo. 13-15. Pelaajia on ollut kiitettävästi niin perjantaisin kuin myös yleisellä sählyvuorollakin. Serveri osallistui jälleen ISYY:n järjestämään kampusliigaan keväällä, joka tietenkin päättyi tiukasta taistelusta huolimatta tappioon ja kyyneliin.

Uudet fuksit urheilivat pääosin itsenäisessä porukassa, ja he päättivät sählyn pelaamisen sijaan perustaa oman juoksupiirin ja suunnitella keskenään asiaankuuluvan haalarimerkin. IT-futis päätettiin järjestää poikkeuksellisesti keväällä 2012. Serverin sähly- ja sulkapallovarastoa täydennettiin kesän aikana, ja liikunta-asioista tiedotettiin pääasiallisesti IRC:n ja sähköpostilistan kautta.

LUKIO

Lukiolaisten rekryämiseen käytettiin tavanomaisia foorumeita, kuten Abipäivää ja muutamia käyntejä paikallisissa lukioissa, kuten Kallaveden lukiossa. Niiden yhteydessä tiedotettiin pääsääntöisesti opiskelualan monipuolisista oppiaineista, opiskelijan arjesta ja siinä sivussa vapaa-ajan toiminnoista, joita paikallinen yhdistyksemme järjestää. Samassa yhteydessä rekryämistä on käyty tekemässä myös ammattikoulun tietotekniikan opiskelijoille. Tietojenkäsittelytieteen laitos on tukenut rekryämistä mm. laitelainoilla ja tarjottavien kustannuksien korvaamisilla.

HALLITUS

Serverin vuoden 2011 hallitus kokoontui toimintavuotensa aikana yhteensä 11 kertaa. Puheenjohtajana vuoden 2011 hallituksessa toimi Heta Kujamäki. Varapuheenjohtajana toimi Pauli Siirama. Sihteerinä ja tiedotusvastaavana toimi Aino Aholainen. Rahastonhoitajana toimi Markus Huhta.

Tapahtumavastaavina toimivat Juuso Luostarinen ja Olli Ukkonen. Ylläpitäjä vuonna 2011 oli Miika Leiviskä, joka toimi myös toisena yritysyhteistyövastaavana. Hans Linder toimi liikuntavastaavana, kv-vastaavana sekä yritysyhteistyövastaavana. Koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana toimi Veli-Matti Lammentausta. Verkkojulkaisuvastaavana, lukiovastaavana ja monistevastaavana toimi Jarkko Laine.

Vuoden luennoitsijaksi hallitus nimesi Serverin jäsenistön piirissä tehdyn äänestyksen perusteella Maija Marttila-Kontion. Palkitseminen suoritettiin perinteisesti ennen WappuDeBuggausta laitoksen yläkäytävällä.

TOIMINTAKERTOMUS 2010

Toimintakertomus 2010

Valitettavasti vuoden 2010 toimintakertomus on kadoksissa.

TOIMINTAKERTOMUS 2009

Toimintakertomus 2009

JOHDANTO

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry keskittyi seuraamaan Itä-Suomen yliopiston tuomia vaikutuksia Serverin sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksen toimintaan. Vuonna 2009 laitettiin myös sääntömuutoshakemus vetämään patentti- ja rekisterihallitukseen. Serverin nimi muuttuu sääntömuutoksen myötä Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry:stä Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry:ksi.

JÄSENTOIMINTA

Vuoden 2009 aikana hyväksyttiin Serverin jäseniksi vuonna 2009 aloittaneista opiskelijoista ne, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun sekä ilmoittaneen kotikuntansa Serverin hallitukselle. Vuoden 2009 lopussa Serverissä oli 726 jäsentä.

VARAINHANKINTA

Varainhankinta koostui perinteisesti järjestettyjen tapahtumien, kuten IT-futiksen, järjestämisen lisäksi myös jäsentuotteiden myymisestä ja Itä-Suomen opettajapäivien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Lisäksi ylioppilaskunnalta saatiin yleisavustusta 200 euroa ja kohdeavustusta Viron excursioon 300 euroa.

VIESTINTÄ

Viestintää harjoitettiin käyttämällä sähköpostilistaa ja IRC-yhteyksiä. Viestintävastaava ei ollut kovin web-orientoitunut, joten webbisivujen käyttö viestinnässä lankesi tapahtumavastaavien ja puheenjohtajan kontolle.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Tammikuussa Serveri sai kommentoitavakseen tulevan Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kandidaattivaiheen alustavan kurssitarjonnan ja opetussuunnitelman.

Helmikuussa Serveri kysyi lupaa esittää Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tenttejä tenttiarkistossaan. Lupaa ei saatu uusille tenteille, mutta jo ennestään tenttiarkistossa olleet tentit saatiin säilyttää saatavilla.

Huhtikuussa pidettiin tietojenkäsittelytieteen laitoksen koulutussuunnittelutoimikunnan kokous, jossa esitettiin, että jo syksyllä 2009 aloittavat uudet opiskelijat aloittaisivat samalla kurssitarjonnalla ja tutkintorakenteella kuin tulevassa Itä-Suomen yliopistossa 2010. Tämä helpottaisi siirtymävaihetta ja toisi kustannussäästöjä. Kokouksessa päätettiin esittää asiaa tiedekuntaneuvostolle. Tiedekuntaneuvosto päätti myöntää laitokselle luvan pitää uusia kursseja syksystä 2009 alkaen. Keväällä kuului huolestuttavia uutisia 1. vuosikurssin opiskelijoiden aktiivisuudesta. Moni ei ollut saanut suoritettua ensimmäistäkään kurssia loppuun asti. Tästä tilastosta oli jo karsittu armeijaan lähteneet. Syytä tälle ei löydetty, mutta Serverin koulutuspoliittinen vastaava otti asian seurantaan. Huolia aiheutti myös professori Jarmo Ahosen pitämät kurssit, sillä professorin lukuisten menojen takia suuri osa kurssin luennoista jouduttiin siirtämään tai perumaan. Myös harjoitustehtävät saapuivat myöhässä opiskelijoiden saataville. Asia otettiin esille Serverin ja laitoksen johdon välisessä tapaamisessa, jonka seurauksena laitoksen johtaja professori Pekka Toivanen oli keskustellut professori Ahosen kanssa asiasta. Professori Ahonen oli luvannut panostaa enemmän opetukseen.

Syksyllä uudet opiskelijat aloittivat uuden kurssitarjonnan mukaiset kurssit. Syksyn mittaan kävi selväksi, että uudet fuksit kävivät kursseilla aktiivisesti, joten edellisen kevään heikko aktiivisuus johtui ilmeisesti vain vuosikurssien välisestä vaihtelusta. Toki laitoksen opetuksen laatua ja mainetta olisi parannettava, jotta kurssit ja koko laitos tuntuisi houkuttelevammalta ja sitä kautta opiskelijat saataisiin käymään kursseja ja pysymään meidän laitoksella opiskelijoina. Serveri tekikin syksyllä loka-marraskuun vaihteessa kannanoton Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetuksen laadusta. Kannanottoon pyydettiin kirjallista vastinetta laitokselta marraskuun loppuun mennessä, mutta vastine saatiin vasta lähempänä joulukuun puoliväliä. Serveri ei ollut täysin tyytyväinen vastineeseen, mutta tyytyi siihen, koska laitoksen johto oli joka tapauksessa vaihtumassa Itä-Suomen yliopistonaloittaessa tammikuussa 2010. Serveri sai kuitenkin kannanoton seurauksena aktiivisen keskusteluyhteyden laitoksen johtoon ja laitoksen johto selkeästi havahtui kuuntelemaan hallitusta aktiivisemmin kuin aiemmin.

Serverin koulutuspoliittinen vastaava seurasi tiiviisti uuden laitoksen valmistelutyötä. Lokakuussa koulutuspoliittinen vastaava oli mukana Joensuussa käydyissä laitoksien tapaamisessa, jossa oli selkeästi se asenne, että Joensuu painottaa tutkimusta ja Kuopio haluaisi painottaa opetukseen. Loppusyksystä saatiin pari hyvää asiaa ajettua läpi, mutta suurimmaksi osaksi uuden laitoksen valmistelutyöhön ei päästy käsiksi. Serveri sai opiskelijaedustajan kandidaattitutkinnon opetussuunnitelman valmistelutyöryhmään, jonka kokouksessa Veli-Matti Lammentausta kävi. Lisäksi Serveri neuvotteli opiskelijaedustajan saamisesta laatutyöryhmään, jota johtaa professori Matti Nykänen. Keskustelut jäivät kesken vuoden vaihtuessa, mutta asenne oli selkeästi se, että Serveri saisi ainakin opetusta koskevat asiat kommentoitavakseen.

Serverin koulutuspoliittinen vastaava on pyrkinyt koko vuoden vaikuttamaan yliopiston hallintoon (lähinnä opiskelijaedustajien kautta) siten, että Itä-Suomen yliopistossa säilyisivät Kuopion yliopistosta tutut koulutussuunnittelutoimikunnat. Syyslukukauden aikana hallitus keräsi aktiivisesti uusia tenttejä tenttiarkistoon. Lisäksi syksyllä koulutuspoliittinen vastaava sai kuulla opiskelijoilta, että Diskreettien rakenteiden kurssi ei mennyt aivan nappiin. Kyseisen kurssin luennoitsija ei osannut opiskelijoiden mielestä opettaa asioita ymmärrettävästi ja sopivalla nopeudella. Tästä keskusteltiinkin amanuenssi Paavo Pakoman ja kurssin harjoitusten pitäjän kanssa.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Serverin sosiaalipoliittinen toiminta jatkui perinteiseen tapaan vahvasti ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisessa jaostossa toimimiseen painottuen.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Vuonna 2009 Serverillä ei ollut hallituksessa kv-vastaavaa, koska sille ei nähty tarvetta. Kv-asiat hoidettiin kollektiivisesti koko hallituksen kesken.

VAPAA-AIKA

Vuoden 2009 tapahtumat ja grillikausi saatiin avatuksi 4.2. Paikalle oli saapunut noin 15 serveriläistä. Grillailun ohella kisailtiin Mölkky-pelin parissa. Helmikuussa pidettiin myös laskiaisrieha 19.2 Valkeisenlammella. Tapahtuma alkoi jännittävällä hankifutismatsilla Sociusta vastaan. Tällä kertaa Serveri oli parempi lukemin 4-2. Peli keräsi myös useita katsojia. Paikan päällä oli tarjolla lämmintä mehua ja maukkaita makkaroita. Laskiaisriehassa pidettiin myös banaaniviesti ja mäenlaskukisa. Haalarikastajaiset ja kostajaiset pidettiin 3.3. Tiukanlinnalla. Tapahtumassa järjestettiin erilaista ohjelmaa, mm. sananselitystä, minisuksihiihtoa, perinteinen haalarivala sekä pienimuotoinen stand-up komiikkaesitys. Jokavuotiset nth gradet järjestettiin tänävuonna 24. maaliskuuta Lukemalla Serverin ja Kultin toimesta.

Huhtikuulla on perinteisesti ollut meno railakkaa eikä poikkeusta tehty tänäkään vuonna. Loppukuusta valmistauduttiin Viro-Excuun innolla ja varaslähtögrillit ennen kuumaa Viron reissua järjestettiin 22.4. Grilli syttyi illalla kuuden aikaan ja makkara tirisi iltamyöhään asti. Porukkaa oli paikalla massoittain ja jatkoille Lukemalle porukkaa valui miellyttävä määrä. Seuraavan aamuna eeppinen matka sitten alkoi bussikyydillä Helsinkiiin. Matka sujui mutkitta, samoin kuin lauttakyyti lahden yli. Perillä vapautettiin viinapirun raastamat sielut valloilleen ja loppu on historiaa. Paluumatkalla lahosi bussi, katkesi kuskin savukelakko ja loppui huumori, mutta lopussa eeppisyys kultasi harvat muistikuvat. Vuoden tapahtuma WappuDeBuggaus järjestettiin vappuaattona Muuntajanpuistossa, Tietoteknian vieressä. Puettiin päälle haalarit ja hypeltiin perinteeksi muodostuneeseen Serveritapahtumaan. Tarjolla oli ruokaa pikkunälkään. Tapahtumassa suoritettiin myös Vuoden luennoitsijan julkistaminen ja diplomeitten jakaminen sekä pientä leikkimielistä kisailua. Toukokuussa oli sitten vähän hiljaisempaa, mutta grilli kuumeni tai ainakin siitä oli huhuja. Salagrillit Neulamäessä kuulema olivat 16.5 ja siellä saattoi olla makkaraa 18:00 eteenpäin.

Heinäkuun lomailua häiritsemään ilmestyivät Anti-Akateemisten salakesägrillit 18.7. Haalarit jätettiin kotiin hiostamasta ja makkaraa sekä virvokkeita nautittiin sivistyneesti, tai näin ainakin kerrotaan.

Syyskuu toi tullessaan uudet fuksit ja myös uudet tapahtumat. Ensimmäiset viikot olivat täynnä toimintaa ja tapahtumia. 3.9 järjestettiin tutustumissaunailta uusille opiskelijoille, jossa oli niin vanhojen kuin uusienkin opiskelijoiden panos läsnäolona kiitettävä. Sauna lämpeni ja meno oli mukavaa, saatiin myös vierailevia esiintyjiä ihan kaupungin puolesta. 5.9. järjestettiin Valkeisenlammella tutustumisgrillit. Serverilippu liehui tuulisessa, mutta suhteellisen lämpimässä säässä. Paikalle eksyi myös muiden ainejärjestöjen edustajia ja mölkkypelit heiteltiin tavalliseen tapaan. 22.9 chillailtiin Lukemalla korttipelejä ja kitarasankaria pelaillen. Syyskuun tapahtumat päätti 30.9 pidetyt kastajaiset, joissa fuksit kastettiin Serverin jäseniksi.

Lokakuussa Serverit suuntasivat Jyväskylään. 13.10 grillailtiin Pre-YTP-grillit, ja 14.10 matkustettiin Jyväskylään. Tapahtuma lutviutui railakkaasti saunomisen ja muihin alan opiskelijoihin tutustumisen merkeissä. Myös seminaariin onnistuneesta ohjelmistoprojektista osallistuttiin. Heti ATK-yhteistoimintapäivien jälkeen 16.10 potkittiin IT-Futis Magnum-areenan hiekkakentällä. Palloilut voitti tällä kertaa opiskelijajoukkue Nepalin Linnoitus.

Marraskuun 16. päivä järjestettiin syyskokous, jossa valittiin vuoden 2010 hallitus. Kokouksessa Serverin vuoden 2010 puheenjohtajaksi valittiin 3. vuosikurssin opiskelija Miika Leiviskä. Hallituksen jäseniksi valittiin Heta Kujamäki, Jarkko Laine, Jukka Mähönen, Mikko Kasanen, Aappo Alamäki, Miika Ojanen, Jokke Ruokolainen, Mika Pulkkinen ja Veli-Matti Lammentausta. Varajäseniksi valittiin Mikko Suominen ja Olli Ukkonen. Microsoftin teknologiakiertue saapui Kuopioon 23.11. Koko päivän kestäneeseen uusien teknologioiden esittelytilaisuuteen saapui kiitettävästi opiskelijoita. Marraskuun tapahtumat kruunasi 25.11 fuksivetoisesti järjestetyt kostajaiset Tiukanlinnalla.

Joulukuun ainoana tapahtuma oli Serverin perinteikäs pikkujoulutapahtuma JouluBugi, joka järjestettiin yhteistyössä Henry's Pubin kanssa. JouluBugissa julkistettiin jouluäänestyksen tulokset, laulettiin yhteislauluja ja esitettiin joulukuvaelma. Tapahtumassa kuultiin myös elävää musiikkia.

LIIKUNTA

Serverin liikunta jatkoi vuoden 2009 suurin piirtein samalla linjalla kuin edellisetkin vuodet. Sählyvuorot oli 2 kertaa viikossa Studentialla maanantaisin klo 13-15 ja perjantaisin 12-14. Pelaajia oli vuoroilla kiitettävästi. Sählyn KYY-liigaan harrastelijasarjaan osallistuttiin yhden joukkueen turvin. KYY-liigan pelit jatkuvat myös vuoden 2010 puolella. Sulkapallon KYY-liigaa ei tänä vuonnakaan järjestetty. KYY ei järjestänyt kesällä yleistä sählyvuoroa.

IT-Futis järjestettiin 16.10.2008 9 joukkueen turvin. Peliareenana toimi keskuskentän kuplahalli. Turnaus vietiin läpi täysin vanhalla hyväksi todetulla kaavalla. Yritysjoukkueita oli mukana 4 ja opiskelijajoukkueita 5, joista 2 joukkuetta koostui vaihto-oppilaista. Turnauksen voitti opiskelijajoukkue Nepalin Linnoitus. Joukkueille ei järjestetty kyselyä heidän kiinnostuksesta muihin yritysyhteistyötapahtumiin, kuten hankifutis tai IT-sähly.

Pyöräilytapahtuma siirrettiin vuoden 2010 keväälle. Jäsenistölle toteutettiin kysely, mitä he haluaisivat pelata Serverin vakiovuoroilla. Jäsenistön toivomuksesta toinen liikuntavuoroista vaihdettiin kori- ja lentopallovuoroksi. Vanhoja liikuntamateriaaleja ylläpidettiin, kuten esimerkiksi sählypalloja ja jääpusseja hankittiin lisää. Liikunta-asioista tiedotettiin niin Serverin nettisivujen kuin sähköpostinkin kautta.

HALLITUS

Vuoden 2008 syyskuussa yleiskokous valitsi vuoden 2009 hallitukseen seuraavat henkilöt, jotka jakoivat vastuualueet hallituksen sisällä tammikuussa 2009: puheenjohtajana toimi Mikko Suominen, varsinaisia jäseniä olivat Miika Ojanen (varapuheenjohtaja ja liikuntavastaava), Ilkka Martikainen (tiedotusvastaava) , Juha Niskala (sihteeri), Veli-Matti Lammentausta (rahastonhoitaja ja sopovastaava), Miika Leiviskä ja Ville Soikkeli (tapahtumavastaavat), Jukka Mähonen (kopovastaava ja ylläpitäjä), Jarkko Laine (yritysvastaava), Samuli Kesola (fuksivastaava). Varalle valittiin Lasse Vänttinen ja Miika Alonen. Juuso Luostarinen valittiin tapahtumavastaavaksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Ville Soikkelin tilalle. Ville pyysi eroa opiskelupaikan vaihdoksen takia.

Hallitus jatkoi wikin käyttöä, mihin tallennettiin tietoa hallituksen tekemisistä. Wiki auttaa erityisesti uutta hallitusta pääsemään ajantasalle kaikesta meneillään olevasta ja hallituksen toimintamalleista.

Vuoden luennoitsijaksi hallitus nimesi Serverin jäsenistön piirissä tehdyn äänestyksen perusteella vanhan konkarin Marko Hassisen. Palkitseminen suoritettiin perinteisesti ennen WappuDeBuggausta laitoksen yläkäytävällä.

LUKIO

Serveristä kävi tammikuussa 2009 Klassikan TET-päivillä Mikko Suominen ja Jukka Mähönen puhumassa lukiolaisille IT-alasta ja opiskeluista. Vastaanotto lukiolaisten puolelta oli apea, kukaan ei uskaltanut puhua ei edes kysyttäessä.

Helmikuun alussa Jukka Mähönen ja Samuli Kesola kävivät Lapinlahden lukiossa esittelemässä Serverin toimintaa. Porukkaa oli n. 15 henkeä, mutta lukion päässä oli kämmätty tilaisuus ylioppilaskuunteluiden kanssa päällekäin. Yleisö oli suhteellisen innokasta ja kyseli asioita, muutama jäi tilaisuuden loputtuakin juttelemaan opiskelusta.

Jukka Mähönen kävi marraskuussa yliopiston Abi-päivillä esittelemässä tietojenkäsittelytiedettä. Paikalla oli hiukan vajaa 40 henkilöä ja he ainakin näyttivät kuuntelevan aktiivisesti.

Syksyllä Miika Ojanen ja Samuli Kesola kävi esittelemässä Serverin toimintaa ammattikoulun datanomiopiskelijoille. Vastaanotto oli erittäin kuivakka ja yleisilmapiiri oli että "ei kiinnosta".

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008

JOHDANTO

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry keskittyi vuonna 2008 seuraamaan Itä-Suomen yliopiston vaikutusta Serverin ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen toimintaan. Hallitus keskittyi myös miettimään sponsoireille tarjottavia hyödykkeitä.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuoden 2006 2007 syyskuussa yleiskokous valitsi vuoden 2008 hallitukseen seuraavat henkilöt, jotka jakoivat vastuualueet hallituksen sisällä tammikuussa 2008:

Varsinaisia jäseniä olivat

 • Julia Järvinen (puheenjohtaja)
 • Mikko Suominen (varapuheenjohtaja), 1. Tiedotusvastaava tiedotusvastaava ja 4. tapahtumavastaava)
 • Markus Koskivirta (sihteeri)
 • Katja Jokisalo (liikuntavastaava)
 • Timo Niskasaari (kv-vastaava)
 • Niko Vidgren (rahastonhoitaja)
 • Heini Nuutinen (2. Tapahtumavastaava tapahtumavastaava ja 2. Tiedotusvastaavatiedotusvastaava)
 • Jukka Mähonen (kopovastaava ja ylläpitäjä)
 • Jarkko Laine (1. tapahtumavastaava)
 • Miika Alonen (sopovastaava ja 3. tapahtumavastaava) ja Ossi Raataikainen (yritysyhteistyövastaava)

Varalle valittiin:

 • Lasse Vänttinen
 • Vesa Sokka

Vuoden 2008 ylinmääräisessä kevätkokouksessa 7.5.2008 myönnettiin Heini Nuutiselle ero hallituksesta ja Tilalle tilalle valittiin jäsenistöstä Kristo Jokela 2. tapahtumavastaavaksi. Saman vuoden syyskokouksessa myönnettiin ero Ossi Raatikaiselle ja hallitus toimi syyskokouksen päätöksellä vajaalukuisena toimikautensa lopppuun.

Hallitus luopui TaskManager –projektinhallintaohjelman käytöstä, mutta hallituksen wiki vaihdettiin mediawikiin ja otettiin käyttöön paremmalla menestyksellä. Serverin nettisivut vaihdettiin Nettihotelli.fi:n palvelimelle Datamapin palvelimelta ja hallitus oppi hyödyntämään uusia sivuja mainiosti.

Vuoden luennoitsijaksi hallitus nimesi Serverin jäsenistön piirissä tehdyn äänestyksen perusteella juuri taloon tulleen yliassistentti Kimmo Fredriksonin. KYY:n Vuoden opettaja -kisaan hallitus nimesi ehdokkaaksi viime vuoden Serverin vuoden luennoitsijaksi valitun Maija Marttila-Kontion, joka voitti KYY:n järjestämän vuoden opettaja -kisan.

JÄSENTOIMINTA

Serverin jäsenten lukumäärä vuoden 2008 lopussa oli 669 henkilöä.

VARAINHANKINTA

Serveri sai vuonna 2007 2008 tulojaan jäsenmaksuista ja sponsorituloista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 850 €, sponsorituloja yhteensä 50 € ja IT-futikseen 150 €. Muusta varainhankinnasta tuloja tuli 5301,82 €. Korkotuloja saatiin 6,59 €.

YRITYS- JA YHDISTYSKONTAKTIT

Syksyllä ATK-YTP:n yhteydessä järjestetyssä TiTOL:in liittokokouksessa Serverin edustajana oli Jarkko Laine. Jarkko Laine ja Veli-Matti Lammentausta valittiin TiTOL:in hallituksen jäseneiksi. Serverin SMFL-:n asiamiehenä yhteyshenkilönä toimi Jukka Mähönen. SMFL:n kesäseminaarissa 23.-24.8.2008 Serverin edustajana oli Jukka Mähönen.

Yhteistyötä eri ravintoloiden kanssa jatkettiin ja kehitettiin. Pulkkamäen ja muiden tapahtumien yhteydessä oli muun muassa sovittu opiskelijahintoja eri ravintoloihin. Haalareihin hankittiin sponsorirahaa totuttuun tapaan ja vuonna 2007 aloittaneet saivat haalarinsa jo hyvissä ajoin ennen kesää. Toimintatapaa kuitenkin muutettiin ja 2008 aloittaneille hankittiin haalarit hallituksen voimin ja 2008 aloittaneet saivat haalarinsa saman vuoden aikana.

OPISKELIJAEDUSTAJAT

Piraattiliitossa edustajistossa jatkoivat Julia Järvinen, Ilkka Martikainen ja Taneli Kaikkonen. Edustajiston 2. Varapuheenjohtajana jatkoi Julia Järvinen.

Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajina toimivat kolme Serverin jäsentä: Ilkka Martikainen ja Veli-Matti Lammentausta sekä Ulla Hyvönen.

Opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvostossa toimi Veli-Matti Lammentausta. Jussi Paananen vaikutti hallinnon opiskelijaedustajana koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnassa sekä tutkimuksen arviointi- ja kehittämisneuvostossa. Paananen on varsinaisena jäsenenä myös Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa.

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat – Serveri ry ITKA:n tiedekuntaneuvostossa toimivat varsinaisina opiskelijajäseninä Veli-Matti Lammentausta ja Lasse Vänttinen, ja varajäseninä Samuli Kesola sekä Ilkka Martikainen. Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan tutkintolautakunnan varsinaisena jäsenenä toimi Ilkka Martikainen ja varajäsenenä Lasse Vänttinen.

Tietojenkäsittelytieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa varsinaisina jäseninä toimivat Lasse Vänttinen, Jarkko Laine ja Julia Järvinen varajäseninään Ilkka Martikainen, Niko Vidgren sekä Jukka Mähönen.

KYY:n jaostoissa toimivat vuonna 2008 servereistä Julia Järvinen ja Mikko Suominen (puheenjohtajajaostossa), Jukka Mähönen, Lasse Vänttinen, Ilkka Martikainen, Veli-Matti Lammentausta ja Jussi Paananen (kopo-jaosto), Miika Alonen (sopo-jaosto) sekä Heini Nuutinen ja Jarkko Laine (vapaa-ajanjaostossa).

KOULUTUSPOLITIIKKA

Serveri osallistui aktiivisesti KYY:n koulutuspoliittisen jaoston tapaamisiin ja pyrki pysymään kartalla Itä-Suomen yliopiston valmisteluprosessista, vaikka se olikin välillä äärimmäisen vaikeaa. Erilaiset työryhmät olivat erittäin nihkeitä jakamaan tietoja asioistaan. Serveri yritti saada opiskelijaedustajan myös tulevan Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetussuunnitelman suunnittelutyöryhmään ja tähän saatiinkin lupaus jo laitoksen johtajalta Pekka Toivaselta, mutta Toivanen itse ei ollut kyseisen työryhmän johtaja. Työryhmää johti professori Pekka Kilpeläinen, joka ei sitten kutsunut työryhmäänsä opiskelijaedustajaa.

Syksyllä 2008 osallistuttiin myös remontin alla olevan oppimiskeskuksen järjestämään tilaisuuteen, jossa opiskelijat saivat antaa palautetta oppimiskeskuksen toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. Tilaisuudessa tähdennettiin, että yliopistolle tarvitaan enemmän ryhmätyötiloja.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetukseen puututtiin niiltä osin kuin se oli tarpeellista. Pyrittiin parantamaan yhteistyötä laitoksen uuden johdon kanssa niin paljon kuin mahdollista, mutta valitettavasti tapaamisia saatiin järjestettyä vain yksi.

Lisäksi ylläpidettiin tenttiarkistoa, johon saatiin valitettavan vähän uusia tenttejä.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaalipoliittinen toiminta keskittyi jaostoiminnan parantamiseen ja kehittämiseen. KYY:n jaostojen muotoutumiseen vaikuttaminen oli keskeisessä roolissa. Jaostoiminnassa on oltu mukana kehittämässä sosiaalipolitiikkaa niin ainejärjestö- kuin ylioppilaskuntatasollakin. Serverin jäsentarrat ovat saaneet tänäkin vuonna positiivisen vastaanoton. Yhteistyökumppanien taholta on myös saatu positiivista palautetta ja jäsentarralla saatavia etuuksia on lisätty Anturaan.

LAITOSYHTEISTYÖ

Syksyllä 2007 tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajaksi valittiin laitoksen uusi professori, Pekka Toivanen. Laitosyhteistyö heikentynyi uuden johtajan myötä, eikä samanlaista rutiinia asioiden hoitamisessa ollut enää havaittavissa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Serverin KV-vastaavana toimi Timo Niskasaari, joka toimi myös KYY:n kv-sihteerinä. Tietojenkäsittelytieteen laitoksella ei ollut suuremmin havaittavissa kansainvälistä toimintaa, joten sillä saralla ei tapahtunut juuri mitään. Kaikkien ulkomaisten opiskelijoiden auttaminen suoritettiin yhteistoimin hallituksen toimesta.

VAPAA-AJANTOIMINTA

Vuonna 2008 Serverin ry:n toimesta järjestettiin kymmeniä tapahtumia. Myös yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa tehtiin, lähinnä suurimpien tapahtumien tiimoilta.

Tuutorit järjestivät bileet Puijonsarvessa 29.1. Tapahtumaa oli järjestämässä myös tietojenkäsittelytieteen tuutorit. Cluster ry Lappeenrannasta teki excursion Kuopioon 31.1., Serveri isännöi vierailua. Laskiaisrieha järjestettiin tiistaina 05.02.2008 Valkeisenlammella. Yhdistyksen puolesta tarjolla oli mehua ja makkaraa. Ystävänpäiväbileet pidettiin 14.2 Henry’s Pubissa yhteistyössä Kulti ry:n kanssa. Woffeli- ja peli-ilta oli 20.2 Lukemalla. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä lautapelikerho Kärmeksen kanssa, ja 11th Grade –bileet pidettiin 12.3.

Lisäksi 26.3 järjestettiin grilli-ilta Niiralassa, ja Nörtti ja kaunotar –bileet olivat ravintola Gigglin Marlinissa 1.4. Tapahtuma järjestettiin Fortis ry:n kanssa. Kevään 2008 aikana järjestettiin myös paitatilaus. Tuulipukubileet pidettiin yhdessä Kultin ja Hyeenan kanssa 8.4, ja 16.4 olivat Serverin uudistuneen taukotilan eli kopin tuparit. 24.4 laulettiin karaokea ravintola Cronysissa.

Vapunajan 2008 ohjelmaan kuuluivat 28.4 pidetty grilli-ilta Neulamäessä sekä perinteinen Wappudebuggaus vapunaattona. Paikkana Wappudebuggauksessa toimi yliopiston vieressä sijaitseva Muuntajanpuisto. Ohjelmassa oli mm. diplomeiden jakoa sekä erilaisia leikkimielisiä kilpailuja. Kevään tapahtumat päätti 15.5. pidetyt haalarikastajaiset Crony's Barissa.

Syksyn tapahtumat aloitettiin 2.9. grilli-illalla Neulamäessä. Ensimmäiselle opiskeluviikolle oli paljon tapahtumia, mm. 4.9. järjestettiin fuksien tutustumissaunailta Tiukanlinnalla, 5.9. oli grilli- ilta Niiralassa sekä 6.9. piknik Valkeisenlammella.

11.9. tietojenkäsittelytieteen tuutorit järjestivät keilaillan Kuopion keilahallilla uusille opiskelijoille. 19.9. pidettiin Neulamäki-excursio, ja 25.9. uusien opiskelijoiden kastajaiset sekä hevikaraoke. Paikkana toimi Crony's Bar ja sen lähiympäristö.

Loppusyksyn tapahtumia oli mm. IT-Futis. Se potkittiin 24.10. Amiskan mäen kuplahallilla. 4.11. järjestettiin infopäivä Lukemalla, jossa esitelmöimässä oli mm. Savotky ry:n edustaja sekä Jukka Mähönen SMFL:n edustaja että Veli-Matti Lammentausta TiTOL:n edustajana. 6.11. järjestettiin Hot Tits & Cool Cocks - bileet Lukemalla yhdessä Kultin kanssa. Vuoden kruunasi 27.11. pidetty pikkujoulutapahtuma JouluBugi Henry's Pubissa, jossa esiintyi myös bändi.

LIIKUNTA

Serverin liikuntatoiminta jatkui vuonna 2008 suurin piirtein samalla linjalla kuin edellisetkin vuodet. Sählyvuorot olivat kaksi kertaa viikossa Studentialla. Loppuvuodesta vuorot olivat maanantaisin ja perjantaisin klo 12-14, joka osoittautui aika hyväksi ajaksi. Pelaajia oli vuoroilla kiitettävästi. Sählyn KYY-liigaan ei vuonna 2008 osallistuttu. Syynä tähän oli se, että samana vuonna ei järjestetty ns. harrastelijasarjaa, koska joukkueita ei ilmoittautunut tarpeeksi ja kilpasarjaan jäsenistöstä ei valitettavasti saatu kasattua joukkuetta. Kyseisenä vuonna KYY ei järjestänyt sulkapallon KYY-liigaa, joten siihen ei voitu osallistua.

IT-Futis järjestettiin 24.10.2008 seitsemän joukkueen turvin. Peliareenana toimi keskuskentän kuplahalli. Turnaus vietiin läpi täysin vanhalla hyväksi todetulla kaavalla. Yritysjoukkueita oli mukana neljä ja opiskelijajoukkueita kolme. Turnauksen voitti Fleasome. Pyöräilytapahtuma siirrettiin vuoden 2009 keväälle. Jäsenistölle ei toteutettu kyselyä heidän kiinnostuksesta muihin lajeihin ja tatamin vuokraus mahdollisuutta ei selvitetty. Uusia liikuntavälineitä on hankittu, mutta sekä vanhoja materiaaleja ylläpidetty.

LUKIOYHTEISTYÖ

Tammikuussa Serverin edustus oli klassikan TET-päivillä. Serverin edustuksena oli paikalla Ilkka Martikainen ja Lasse Vänttinen sekä Veli-Matti Lammentausta. Paikalla oli n. 15 henkeä ja yleisö apea.

Huhtikuussa ryhmä lukion abeja tuli tutustumaan yliopistoon ja Julia Järvinen piti siellä esitelmän opintoasioiden osaston pyynnöstä. Paikalla oli 10-20 henkeä.

Marraskuussa oli yliopiston Abiabi-päivä ja Serverillä oli perinteinen pöytä. Edustamassa oli Jukka Mähönen, Miika Alonen, Jarkko Laine ja Mikko Suominen.

Lisäksi marraskuussa Julia Järvinen kävi puhumassa ammattioppilaitoksessa Sakky:n datanomeille yliopisto-opiskelusta yleensä sekä alamme opinnoista. Vastaanotto oli erittäin innostunutta ja käyntiä pyydettiin myös ensi vuonna. Oppilailla oli paljon harhaluuloja yliopisto- opiskelusta ja selkeästi käynnille oli tarvetta.

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007

JOHDANTO

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry:n vuosi 2007 oli toimintaa täynnä. Kuopiossa lokakuussa järjestetty ATK-YTP ja saman viikonlopun tapahtumat IT-futis ja 20. vuosijuhla vaativat hallitukselta lähes koko vuoden ajan kestänyttä organisointikykyä, sponsorien hankintaa sekä pitkäjänteisyyttä. Kaikkiaan vuosi meni mukavasti läpi kiireestä huolimatta, ja tapahtumien järjestämisen osalta otettiin myös kontaktia muihin ainejärjestöihin.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuonna 2007 hallituksen kokoonpano oli vuoden 2006 syyskokouksessa valitun mukainen: puheenjohtajana toimi Ilkka Martikainen, varsinaisia jäseniä olivat(suluissa järjestäytymiskokouksessa 8.1.2007 vahvistettu toimenkuva) Julia Järvinen (tapahtumavastaava), Timo Niskasaari (kv-vastaava), Mikko Suominen (tapahtumavastaava), Ossi Raatikainen (tiedotusvastaava), Sanna Pietikäinen, Niko Vidgren (rahastonhoitaja), Lasse Vänttinen (kopo- vastaava), Markus Koskivirta (sihteeri) ja Katja Jokisalo (varapuheenjohtaja ja liikuntavastaava). Varalle valittiin Veli-Matti Lammentausta, Oskari Hakkarainen ja Jarkko Laine.

Vuoden 2007 kevätkokouksessa 26.2.2007 myönnettiin Sanna Pietikäiselle ero hallituksesta ja siirrettiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Jarkko Laine varajäsenen paikalta. Hallitusta täydennettiin varajäsenien osalta, uudeksi varajäseneksi valittiin Timo Hyvönen. Virallisesti Serverillä ei vuonna 2007 ollut sopo-vastaavaa, mutta KYY:n sopo-jaostossa toiminut Jarkko Laine toimitti myös Serverillä epävirallisesti sopo-vastaavan virkaa.

Hallitus otti käyttöön TaskManager -projektinhallintaohjelman, wikin sekä Serverin uudet nettisivut editoreineen. Hyvin toimivat kummatkin ja hallitus oppi hyödyntämään niitä mainiosti. Vuoden luennoitsijaksi hallitus nimesi Serverin jäsenistön piirissä tehdyn äänestyksen perusteella Maija Marttila-Kontion. KYY:n Vuoden opettaja -kisaan hallitus nimesi ehdokkaaksi Marko Hassisen, joka ei valitettavasti kuitenkaan itse kisassa päässyt voitolle.

JÄSENTOIMINTA

Serverin jäsenten lukumäärä vuoden 2007 lopussa oli 694 henkilöä, joista vuoden 2007 aikana liittyneitä oli 43.

VARAINHANKINTA

Serveri sai vuonna 2007 tulojaan jäsenmaksuista ja sponsorituloista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 1000 €, sponsorituloja TiTOL:lta tuutorikoulutusta varten 75 € sekä yrityksiltä ATK-YTP:tä sekä vuosijuhlia varten yhteensä 1700 € ja IT-futikseen 150 €. Muusta varainhankinnasta tuloja tuli 111,22 €. Korkotuloja saatiin 3,16 €.

YRITYS- JA YHDISTYSKONTAKTIT

TiTOL:n puheenjohtajana jatkoi Veli-Matti Lammentausta. TiTOL:n liittokokouksessa Jyväskylässä alkuvuodesta Serverin edustajana käväisi Julia Järvinen, syksyllä ATK-YTP:n puitteissa Kuopiossa järjestetyssä liittokokouksessa Serverin edustaja oli Jarkko Laine. Jarkko Laine valittiin TiTOL:in hallituksen jäseneksi.

SMFL:n asiamiehenä toimi Teemu Suihkonen. SMFL:n talviseminaarissa 27.-28.1.2007 vierailivat Teemu Suihkonen ja Lasse Vänttinen.

Yritysyhteistyötä kehitettiin vuonna 2007, kun Hallman-yhtiöiden kanssa lisättiin yhteistoimintaa laajentamalla Hunterin opiskelija-alennukset myös Anturaan. ATK-YTP:n sponsorienhankinnan yhteydessä yhteistyötä tehtiin Maljan kanssa. Tämä yhteistyö valitettavasti kuitenkin kärsi molemminpuolisesta informaatiokatkoksesta ja Malja päätti lopettaa vuoden 2007 loppuun asti sovitut alennukset etuajassa. Sopimushässäkkää selvitellään vielä vuoden 2008 puolella. ATK-YTP:n sponsoreina toimivat Maljan ja Hunterin lisäksi Kuopion kaupunki, Nettitieto Oy, Fleasome Oy, Kuopion Osuuspankki sekä SMFL.

OPISKELIJAEDUSTAJAT

IT-Messuja 2005 järjestettäessä Antell-Catering pyysi Serveriä nimeämään ravintolatoimikuntaansa oman opiskelijaedustajansa. Tehtävään päätettiin nimittää Teemu Suihkonen, joka jatkoi myös vuonna 2007.

Kaudella 2006-2007 edustajistossa istui 12 Serverin jäsentä, joista varsinaisina jäseninä Mikko Kaasinen, Mikko Pirinen, Oskari Hakkarainen sekä Ilkka Martikainen (Veli-Matti Lammentaustan tilalla hallituskauden ajan). Varajäseninä istuivat Salla Mäenpää, Teemu Suihkonen, Ulla Hyvönen,

Salla Kaitainen, Arto Koivistoinen, Samuli Kesola sekä Lasse Vänttinen. Vuonna 2007 edustajiston puheenjohtajana toimi Ilkka Martikainen.

Marraskuussa 2007 edustajiston vaaleissa Serverin jäsenistä muodostui Piraattiliitto, jonka ehdokkaina vaalipropagandaa levitti 19 henkilöä. Piraattiliiton riveistä edustajistoon varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2008-2010 ponkaisivat Julia Järvinen (33/145 ääntä), Ilkka Martikainen (17 ääntä) ja Taneli Kaikkonen (12 ääntä). Edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Julia Järvinen. Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajina toimi 1.8.2007 alkaen kaksi Serverin jäsentä: Ulla Hyvönen ja Veli-Matti Lammentausta.

Opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvostossa toimivat 1.8.2007 alkaen Veli-Matti Lammentausta ja Ulla Hyvönen (Hyvönen ainoastaan vuoden 2007 loppuun asti). Jussi Paananen vaikutti hallopedina 1.8.2007 lähtien koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnassa sekä tutkimuksen arviointi- ja kehittämisneuvostossa. Paananen oli varsinaisena jäsenenä kaudella 2007-2010 myös Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa.

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa toimivat 31.7.2007 asti Veli-Matti Lammentausta ja Ulla Hyvönen. Uudella kaudella 1.8.2007 lähtien ITKA:n tiedekuntaneuvostossa toimivat varsinaisina opiskelijajäseninä Veli-Matti Lammentausta ja Lasse Vänttinen, ja varajäseninä Samuli Kesola sekä Ilkka Martikainen.

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan tutkintolautakunnan varsinaisena jäsenenä toimi Ilkka Martikainen ja varajäsenenä Lasse Vänttinen.

Tietojenkäsittelytieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa toimivat varsinaisilla paikoilla 31.7.2007 asti Antti J. Sipilä, Mikko Asikainen sekä Lasse Vänttinen. Mikko Pirinen, Teemu Suihkonen sekä Jemina Koivuranta olivat varapaikoilla. Uudella kaudella 1.8.2007 lähtien tietojenkäsittelytieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa varsinaisina jäseninä toimivat Lasse Vänttinen, Jarkko Laine ja Julia Järvinen varajäseninään Ilkka Martikainen, Niko Vidgren sekä Jukka Mähönen. Jaostoissa servereitä myös nähtiin vuonna 2007, kun vapaa-ajan jaostossa istuivat Mikko Suominen ja Julia Järvinen.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Serveri oli tänäkin vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. 22.2.2007 käytiin Klassikan TET-päivillä kertomassa abeille koulutusohjelmastamme, asialla olivat Julia Järvinen, Ilkka Martikainen sekä Lasse Vänttinen. 12.11.07 Serveri osallistui Snellmaniassa järjestetyille abi-messuille, joilla Serverin edustajat kävivät kertomassa abeille tietojenkäsittelytieteen laitoksesta ja alan opiskelusta.

Tenttiarkiston ylläpito toimi entiseen malliin ja uusia tenttejä arkistoon lisättiin runsaasti. Kaikkia TKT-laitoksen järjestämiä tenttejä tenttiarkistoon ei kuitenkaan saatu kerättyä.

Koulutuspoliittisten jaostojen tapaamisiin osallistuttiin aktiivisesti, siinä määrin kuin niitä järjestettiin ja se päällekkäisten kyyn toimielinten kokousten osalta oli mahdollista.

Keväällä 2007 alkaneen hallinnon opiskelijajäsenten kaksivuotiskaudelle haettiin jälleen uudet toimijat. Opiskelijaedustajat päättää KYY, jolle Serveri antoi esityksensä tulevista hallinnon opiskelijaedustajista. Esityksemme menivät läpi Informaatioteknologian ja Kauppatieteen laitoksen, ja Tietojenkäsittelytieteen laitoksen paikoissa, sekä joissain yliopiston hallinnon paikoissa.

Kuopion ja Joensuun yliopistojen liittoyliopiston muodostumista seurattiin ja pyrittiin vaikuttamaan siihen omalta osaltamme mahdollisuuksien mukaan. Valtaosin tämä tapahtui hallinnon opiskelijaedustajien kautta.

Samalla syvennettiin yhteistoimintaa hallinnon opiskelijajäsenten ja Serverin hallituksen välillä. Ennakkopalavereja järjestettiin varsinkin tiettyjen tiedekuntaneuvoston kokousten tiimoilta.

Syksyn 2007 aikana osa Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilökunnasta vaihtui ja opetusta karsittiin vapaavalintaisten kurssien osalta. Uuden henkilökunnan ja laitosjohtajan kokemattomuus Tietojenkäsittelytieteen laitoksen menettelytavoista ja yliopiston säännöksistä näkyi myös opetuksessa. Säännöstenvastaiseen toimintaan on puututtu aina kun sitä on havaittu, kunkin asian vaatimalla tavalla.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaalipoliittinen toiminta keskittyi jaostoiminnan parantamiseen ja kehittämiseen. KYY:n jaostojen muotoutumiseen vaikuttaminen oli keskeisessä roolissa. Jaostoiminnassa on oltu mukana kehittämässä sosiaalipolitiikkaa niin ainejärjestö- kuin ylioppilaskuntatasollakin.

Opintotukikeskustelua on seurattu ja mielenosoitukseen osallistuttiin.

Serverin jäsentarrat ovat saaneet tänäkin vuonna positiivisen vastaanoton. Yhteistyökumppanien taholta on myös saatu positiivista palautetta ja jäsentarralla saatavia etuuksia on lisätty Anturaan ja väliaikaisesti myös Maljaan.

LAITOSYHTEISTYÖ

Yhteistyö Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa sujui totuttuun hyvään tapaan kevään 2007 ajan, jolloin järjestettiin yksi kokous Serverin hallituksen ja laitosjohtaja Seppo Lammin kanssa. Muutoin kommunikointi laitoksen johdon kanssa tapahtui useiden pienempien kokousten merkeissä.

Syksyllä 2007 tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajaksi valittiin laitoksen uusi professori, Pekka Toivanen. Laitosyhteistyö on jossain määrin heikentynyt uuden johtajan myötä, eikä samanlaista rutiinia asioiden hoitamisessa ole enää olemassa.

Keväällä 2007 Julia Järvinen ja Hanna Huuskonen tekivät laitokselle pr-työtä kiertäessään Kuopion ja lähiseutujen lukioita kertoen tkt-koulutuksesta ja yliopistostamme. Kohteina olivat mm. Karttulan, Iisalmen, Kiuruveden ja Leppävirran lukiot.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Serverin KV-vastaavana toimi Timo Niskasaari, joka toimi myös KYY:n kv-sihteerinä. Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoita ja ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita yritettiin houkutella mukaan Serverin toimintaan lähettämällä Serverin tapahtumista heille sähköpostia. Ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista koostunut joukkue pelasi myös IT-futiksessa. Serverin tapahtumista on ilmoitettu muiden sähköpostilistojen ohella myös KISA:n (Kuopio International Students Association) listalla, joka on osoittautunut hyväksi kanavaksi tavoittaa ulkomaalaiset opiskelijat.

VAPAA-AJANTOIMINTA

Vuonna 2007 oli tarkoitus perustaa tapahtumatoimikunta, johon rekrytoitaisiin halukkaita Serverin opiskelijoita ideoimaan erilaisia tapahtumia ja avustamaan niiden järjestelyissä. Toimikunnan perustaminen ei kuitenkaan onnistunut halutussa mittakaavassa. Nykyiset tapahtumavastaavat auttoivat muutamien tapahtuminen järjestelyssä ja juontamisessa, erityisesti syyslukukaudella.

Helmikuussa 2007 järjestettiin perinteiset ystävänpäiväbileet Passionissa yhteistyössä Kultin (sekä olosuhteiden pakosta myös Kuopion Keskustanuorten) kanssa, sekä haalarikastajaiset fukseille.

Huhtikuussa järjestettiin lukemalla 10 th grade – bileet yhteistyössä Kultin ja Hyeenan kanssa. Kevätlukukaudella käynnistyi myös vuosijuhlien ja ATK-YTP:n valmistelut, jotka jatkuivat kesällä. Syyslukukauden ensimmäinen tapahtuma oli ensimmäisellä viikolla järjestettävä tutustumisgrillit Neulamäessä ja sen perään seuraavalla viikolla tutustumissaunailta Tiukanlinnalla. Kyseiset tapahtumat järjestettiin erityisesti uusia opiskelijoita varten, jotta he pääsisivät mukaan Serverin toimintaan. Näiden jälkeen järjestettiin myös perinteikäs Nepali-excu, mutta tällä kertaa Vuorilammella Neulamäessä, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

Lokakuussa seurasi lähes koko vuoden ajan valmisteltu ”ökyviikonloppu”, joka sisälsi vapaa-ajan osalta ATK-YTP:n 17.–18.10.2007 sekä Serverin 20. vuosijuhlat 20.10.2007. ATK-YTP kokosi noin 100 osallistujaa ympäri suomen Kuopioon kuuntelemaan seminaareja, nauttimaan Kuopion yöelämästä ja toistensa seurasta. Vapaa-ajan ohjelmaan ATK-YTP:llä kuului perinteisen TiTOL:n IT-rääkin lisäksi mm. saunomista Wanhassa Postissa, Crony’s Bar:n karaokeiltaan päättynyt baarisuunnistus sekä loppubileet Grand Virtasessa.

Vuosijuhlat järjestettiin Kuopion klubilla ja mukaan oli kutsuttu Serverin jäsenten lisäksi laitoksen henkilökuntaa sekä opiskelijoita muilta paikkakunnilta. Vieraita tuli noin 40, joukossa mm. teekkareita Otaniemestä ja Tampereelta sekä laitoksen henkilökuntaa ja opiskelijoita. Tilaisuudessa myönnettiin kunniakirjat työstään Serverin hyväksi Martti Penttoselle ja Jussi Paanaselle. Juhlapuheen piti TITOL:n puheenjohtaja ja Serverin entinen puheenjohtaja sekä aktiivijäsen Veli- Matti Lammentausta, Puheen naiselle puolestaan piti Mauno Rönkkö. Tilaisuudessa musiikilla viihdyttivät Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemian opiskelijaduo. Jatkot juhlittiin Puijonsarven VIP-tiloissa.

Syksyllä järjestettiin vielä kastajaiset uusille opiskelijoille, joka sisälsi erilaisia rasteja ympäri kampusta ja lopuksi saunaillan Tiukanlinnalla. Pian tämän jälkeen fuksit järjestivät kostajaiset niin ikään Tiukanlinnalla, jossa saunailtaa edelsivät muutamat rastit tutoreille. Vuosi saatiin hyvin päätökseen järjestämällä joulukuussa JouluBugi Grand Virtasessa, jonka osanotto tosin jäi kovin vähäiseksi.

LIIKUNTA

Serverin liikuntatoiminta jatkui entisissä uomissaan vuonna 2007. Merkittävin liikuntatapahtuma oli ATK-YTP:n yhteydessä toteutettu IT-Futis, joka keräsi lokakuussa kuplahalliin kisailemaan yhdeksän joukkuetta. Edellisen vuoden yritysjoukkuekato saatiin nyt korjattua, ja kolmen firmajoukkueen lisäksi mukana palloili ansiokkaasti myös ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden joukkue. Pelien jälkeen järjestettiin Tiukanlinnalla illanvietto, joka keräsi vain vähän osallistujia, mutta paljon positiivista palautetta. Vuoden 2007 futiksessa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön pieni osallistumismaksu myös opiskelijoille (2 eur / pelaaja). Sponsorointien, yritysjoukkueiden ja opiskelijaosallistumismaksujen myötä tapahtuma teki voittoa hallin ja Tiukanlinnan vuokrakuluista huolimatta.

Serverin omia sählyvuoroja saatiin Studentian saleihin perinteiset neljä viikkotuntia. Näiden lisäksi jäsenistö sähläsi myös yleisillä vuoroilla, ja ankaran harjoittelun tuloksena sählyn KYY-liigan hupisarjasta napattiinkin keväällä 2007 ansaittu ykköstila. Liikettä vuoteen toi myös kovan pakkasen takia osallistujakadosta kärsinyt laskiaisen pulkkamäki. Perinteistä pyöräretkeä ei järjestetty. Serverin omistuksessa olevaa liikuntakalustoa ei vuonna 2007 ollut tarvetta uusia, eikä jäsenistöltä myöskään tullut anomuksia uusien liikuntatarvikkeiden hankkimiseksi.

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 JOHDANTO

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry:n vuosi 2006 oli haasteellinen, niin tuloksellisesti kuin toiminnallisestikin. Tapahtumien järjestämistä hankaloitti Tiukanlinnan soveltumattomuus opiskelijakäyttöön remontin jälkeen. Vuonna 2006 järjestettiin kuitenkin perinteiset tapahtumat, näistä merkittävimpänä IT-Futis. Tuloksellisesti jäätiin tavoitteesta. Jäsenmäärän kehitys oli kuitenkin positiivista. HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuoden 2006 vuosikokouksessa 22.2.2006 ei valittu hallitusta puheenjohtajaehdokkaiden puuttuessa. Hallitus valittiin ylimääräisessä yleiskokouksessa 9.3.2006, jolloin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Lammentausta. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Markus Koskivirta, Niko Pylkkänen, Kristiina Niskala, Ilkka Martikainen, Lasse Vänttinen ja Salla Mäenpää. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi ja liikuntavastaavaksi valittiin Markus Koskivirta, sihteeriksi ja tiedotusvastaavaksi Niko Pylkkänen, rahastonhoitajaksi ja KV-vastaavaksi Kristiina Niskala. Koulutus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valittiin Lasse Vänttinen sekä tapahtumavastaaviksi Salla Mäenpää ja Ilkka Martikainen. Vuonna 2006 hallitus kokoontui 11 kertaa. JÄSENTOIMINTA

Serverin jäsenten lukumäärä vuoden 2006 lopussa oli 651 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 46 henkilöä. VARAINHANKINTA

Serveri sai vuonna 2006 tulonsa pääasiassa jäsenmaksuista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 920,00 € ja muusta varainhankinnasta 924,05 €. Korkotuloja saatiin 2,59 €. KYY maksoi avustuksia Serverille 250 euroa. YRITYS JA YHDISTYSKONTAKTIT

Serverin maailmanvalloitus eteni entisestään marraskuussa, kun ATK-YTP tapahtuman yhteydessä pidettävässä TiTOL:n liittokokouksessa valittiin Veli-Matti Lammentausta TiTOL:n hallituksen puheenjohtajaksi sekä Lasse Vänttinen ja Ilkka Martikainen hallituksen jäseniksi. Kokouksessa Serverin edustajana oli Ilkka Martikainen. Osallistuimme SMFL:n toimintaan käymällä sen opiskelijatoimen järjestämissä seminaareissa. Yritysyhteistyössä näkyvimpään rooliin nousi yhteistyö ravintola Hunterin kanssa. OPISKELIJAEDUSTAJAT

IT-Messuja 2005 järjestettäessä Antell-Catering pyysi Serveriä nimeämään ravintolatoimikuntaansa oman opiskelijaedustajansa. Tehtävään päätettiin nimittää Teemu Suihkonen, joka jatkoi myös vuonna 2006.

Kaudella 2006-2007 edustajistossa istui 12 Serverin jäsentä, joista varsinaisina jäseninä Mikko Kaasinen, Mikko Pirinen, Oskari Hakkarainen sekä Ilkka Martikainen (Veli-Matti Lammentaustan tilalla hallituskauden ajan). Varajäseninä istuivat Salla Mäenpää, Teemu Suihkonen, Ulla Hyvönen, Salla Kaitainen, Arto Koivistoinen, Samuli Kesola sekä Lasse Vänttinen. Alkukauden 2006 puheenjohtajana toimi Mikko Kaasinen, joka erosi paikasta työkiireiden takia. Loppuvuodesta edustajiston puheenjohtajaksi siirtyi Ilkka Martikainen.

Vuoden 2006 KYY:n hallituksessa Serverin jäsenistä istuivat hallituksen muodostajana ja puheenjohtana toiminut Heli Viinikainen ja hallituksen jäseninä Veli-Matti Lammentausta ja Ulla Hyvönen. Vuoden 2006 lopulla KYY:n hallituksen muodostajaksi valittiin Ulla Hyvönen ja hänen muodostamassaan hallituksessa istuu Serverin jäsenistä Veli-Matti Lammentausta, Antti-Pekka Vepsäläinen ja Sanna Pietikäinen.

Opetuksen arviointi- ja kehittämisneuvostossa toimi Veli-Matti Lammentausta ja Ulla Hyvönen. Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa toimivat Veli-Matti Lammentausta ja Ulla Hyvönen. Opiskelijavalintatoimikunnan varsinaisena jäsenenä toimi Antti J. Sipilä.

Tietojenkäsittelytieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa toimivat varsinaisilla paikoilla Antti J. Sipilä, Mikko Asikainen sekä Lasse Vänttinen. Mikko Pirinen, Teemu Suihkonen sekä Jemina Koivuranta olivat varapaikoilla. KOULUTUSPOLITIIKKA

Serveri oli tänäkin vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. 13.11.06 Serveri osallistui Snellmaniassa järjestetyille Abi-messuille, joilla Serverin edustajat kävivät kertomassa abeille tietojenkäsittelytieteen laitoksesta ja alan opiskelusta. Messujen suurimmalla ständillä Serverin edustajat jakoivat koulutusohjelmaesitteitä ja vastasivat abien esittämiin harvoihin kysymyksiin.

Tenttiarkiston ylläpito toimi entiseen malliin ja uusia tenttejä arkistoon lisättiin runsaasti. Kaikkia TKT-laitoksen järjestämiä tenttejä tenttiarkistoon ei saatu jäsenistön epäaktiivisuuden vuoksi. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tenttien julkaisuun saatiin suullinen lupa. Kirjallisen luvan hankkiminen jää seuraavalle vuodelle.

Koulutuspoliittisten jaostojen tapaamisiin osallistuttiin aktiivisesti, vähintäänkin koulutuspoliittisen vastaavan voimin. Jaostoissa syksyn aikana tärkeimpänä asiana oli sektoreiden muuntuminen jaostoiksi ja jaostojen tulevan roolin määrittely.

Federaatiohanke Kuopion yliopiston ja Joensuun yliopiston välillä sai alkunsa opetusministeriön negatiivisesta suhtautumisesta yhteistiedekuntaan yliopistojen kauppatieteiden laitosten välillä. Federaatiohankkeessa Serverille merkittävissä osin vuonna 2006 tehtiin selvitystä Kuopion ja Joensuun yliopistojen luonnontieteellisten alojen mahdollisesta yhteistoiminnasta. Aiheesta Joensuussa pidettyyn konferenssiin Serveristä osallistuivat puheenjohtaja Veli-Matti Lammentausta sekä koulutuspoliittinen vastaava Lasse Vänttinen.

Laitoksen kanssa yhteistyö sujui KOPO-asioissa totuttuun hyvään tapaan. Syksyn TTN-kurssille saatiin välikokeet kurssin osittaisen tenteillä läpäisyn mahdollistamiseksi. Myös muita ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattuja kursseja uudistettiin. Myös yhdessä AMK:n kanssa järjestettäviä kursseja päätettiin kehittää aikaisempien kokemusten pohjalta parempaan suuntaan. Serverin edustajat osallistuivat myös laitoksen auditointeihin. Laitoksen kanssa sovittiin opiskelijoiden ottamisesta mukaan tiiviimmin laatutyöhön. SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaalipoliittinen toiminta keskittyi jaostoiminnan parantamiseen ja kehittämiseen. KYY:n jaostojen muotoutumiseen vaikuttaminen oli keskeisessä roolissa. Jaostoiminnassa on oltu aktiivisesti mukana kehittämässä sosiaalipolitiikkaa niin ainejärjestö- kuin ylioppilaskuntatasollakin.

Teknian parkkipaikkatilanteeseen kohdistuvat ongelmat ovat pysyneet samana. Tällä hetkellä opiskelijoille ei ole tarjolla ilmaisia parkkipaikkoja Serverin painostuksesta huolimatta.

Liikuntarajoitteisten opiskelijoiden asemaa on pyritty parantamaan antamalla palautetta ongelmista niin laitokselle, ylioppilaskunnalle kuin Tekniallekin. Käytännössä tilanteeseen ei ole saatu muutosta, mutta laitos on omilla resursseillaan pystynyt parantamaan liikuntarajoitteisten opiskelijoiden asemaa. Myös muualla kampuksella on otettu kantaa liikuntarajoitteisten opiskelijoiden tilanteen parantamiseksi.

Opintotukikeskustelua on seurattu tarkasti ja mielenosoitukseen osallistuttiin. Serveri on pyrkinyt omalla panoksellaan ajamaan opintotuen kehittämistä.

Serverin jäsentarrat ovat saaneet tänäkin vuonna positiivisen vastaanoton. Yhteistyökumppanien taholta on myös saatu positiivista palautetta ja jäsentarralla saatavia lisäetuuksien mahdollisuuksia on kartoitettu. LAITOSYHTEISTYÖ

Vuonna 2006 pidettiin kaksi laitostapaamista. Laitostapaamisissa käsiteltiin pääosin eri kurssien epäkohtia ja toivottujen kurssien suoritusmahdollisuuksia. Erityisesti tiettyjen henkilöiden toimimista opettavassa roolissa kritisoitiin. Laitoksen kanssa käytiin lisäksi keskusteluja uusien kurssien järjestämisestä ja opintokokonaisuuksien järkevöittämisestä. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Serverin KV-vastaavana toimi Kristiina Niskala. Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoita ja ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita yritettiin houkutella mukaan Serverin toimintaan lähettämällä Serverin tapahtumista heille sähköpostia. Erityisesti heitä yritettiin saada mukaan syksyllä IT- Futikseen, mutta osanotto oli yliopisto-opiskelijoiden taholta tähän tilaisuuteen sangen heikkoa. AMK:sta tuli kaksi joukkuetta vaihto-opiskelijoita. Muissa tapahtumissa osanotto oli vielä heikompi ja henkilökohtaisten sähköpostien lähettämisestä luovuttiin. Serveriläisten aktivoiduttua toimimaan KV-tuutoreina, on muiden alojen opiskelijoita osallistunut tapahtumiimme ja siten olemme saaneet tapahtumistamme kansainvälisempiä. Serverin tapahtumista on ilmoitettu muiden sähköpostilistojen ohella myös KISA:n (Kuopio International Students Association) listalla, joka on osoittautunut hyväksi kanavaksi tavoittaa ulkomaalaiset opiskelijat. VAPAA-AJANTOIMINTA

Vuoden 2006 aikana järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia, osin yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Serveriläiset jatkoivat myös kuokkimisperinnettään muiden ainejärjestöjen juhlissa.

Vuoden aikana suosiota saavuttivat Crony's Barin kanssa yhdessä järjestetyt Hevikaraoket, joissa Serverin kultakurkut antoivat taidonnäytteitään useaan otteeseen.

Kevään 2006 tapahtumia olivat mm. Ystävänpäiväbileet Henkassa yhdessä Sociuksen kanssa, 9th Grade yhdessä Kultin ja Hyeenan kanssa, Tuulipukubileet Henkassa sekä Serverin omat haalarikastajaiset.

Vappua juhlittiin tietenkin Sawo-Karjala -excursiolla ja WappuDebuggauksessa ja kevätkauden lopetti pyöräretki toukokuussa.

Syksyllä osallistuttiin muiden ainejärjestöjen tavoin Kaupunkisuunnistukseen, jossa Serverin rasti oli tällä kertaa Kuopaksen toimiston vieressä Torikadulla, aiheena oli IT-sanaston esitys. Uudet fuksit otettiin vastaan perinteisin menoin eli Tiukkiksella järjestetyssä tutustumissaunaillassa, tutustumisgrilli-illassa ja kastajaisissa, jotka järjestettiin Neulamäen maastossa erilaisten rastien merkeissä.

Hevikaraoket jatkuivat jälleen syksyllä, tosin laulajien kurkut taisivat kärsiä kevään revityksestä siinä määrin, ettei aivan ensimmäisten karaokeiltojen kaltaisiin osallistujamääriin enää päästy.Sivu 7/7 Marraskuun alussa Serverin jäsenet saivat kunnolla juodakseen: Neulamäki-excursiota vietettiin grillaamalla kirpeässä pakkasessa Rintaneulan grillillä, josta jatkettiin Hunteriin, ja heti seuraavana aamuna kovakuntoisimmat suuntasivat Ouluun ATK-YTP:lle.

Fuksit järjestivät kostajaiset Torikadun Kuopas-saunalla marraskuun lopulla, ohjelmaan oli kerrankin todella panostettu. Vuosi päättyi perinteisesti Joulubugiin Puikkarissa. LIIKUNTA

Serveriläiset liikkuivat erinäisissä muodoissa menneellä kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Läpi vuoden jäsenistö pelasi ahkerasti sählyä Serverin sählyvuoroilla kaksi kertaa viikossa sekä yleisellä vuorolla.

Liikunta vaikutti vahvasti Serverin syksyn päätapahtumassa IT-Futiksessa. Serverin liikunta-ihmiset olivat osaltaan mukana tapahtumassa, jossa otettiin mittaa tällä kertaa vain opiskelijoiden kesken. Tällä kertaa IT-Futis järjestettiin keskuskentän kuplahallissa, jota kannattaa käyttää myös jatkossa. Tänä vuonna ei tarvittu rajoittaa ”liian hyvien” pelaajien osallistumista turnaukseen, koska he älysivät oma-aloitteisesti pysyä poissa.

Serverillä oli sählyn KYY-liigassa joukkue, vaikkakaan menestystä ei tullut, on silti liiga hyvä tapa markkinoida liikuntatoimintaa jäsenistölle.

TOIMINTAKERTOMUS 2005

Toimintakertomus 2005

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - SERVERI ry:n vuosi 2005 keskittyi vapaa-ajan toimintaan ja muutamaan merkittävämpään tapahtumaan. Tapahtumista IT-futis ja IT-messut olivat suurimmat. Samalla onnistuttiin luomaan vaikutusmahdollisuuksia sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Vapaa-ajan saralla toimintaa muutti tiukanlinnan puuttuminen.

Hallituksen toiminta

Vuoden 2005 vuosikokouksessa SERVERI:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kaasinen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Veli-Matti Lammentausta, Salla Mäenpää, Lasse Vänttinen, Sanna Pasanen, Jemina Koivuranta, Mikko Pirinen, Ulla Hyvönen, Teemu Suihkonen ja Juha Villman. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Lammentausta, sihteeriksi Sanna Pasanen ja rahastonhoitajaksi Juha Villman. Tapahtumavastaaviksi valittiin Salla Mäenpää sekä Jemina Koivuranta, koulutuspoliittiseksi vastaavaksi Teemu Suihkonen sekä sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Lasse Vänttinen. Liikuntavastaavaksi valittiin Ulla Hyvönen sekä tiedotus- ja kv-vastaavaksi Mikko Pirinen.

Uuteen hallitukseen jatkoi vanhasta hallituksesta vain muutamia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kaasinen oli toiminut aiemmin varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi hallitukseen valittiin varsinaisina jäseninä hallituksessa toimineet Teemu Suihkonen, Jemina Koivuranta ja Lasse Vänttinen.

Kesällä hallitus koki muutoksia, kun hallituksen jäsen Ulla Hyvönen erosi hallituksen jäsenen tehtävästä. Hallituksen täydentämiseksi järjestettiin ylimääräinen yleiskokous, jossa hallitukseen valittiin Markus Koskivirta, tehtävänä tiedotus ja viestintä.

Kauden loppupuolella hallituksen toimintaa rasittivat edustajiston vaalit, joiden järjestelyt söivät runsaasti aikaa aktiiviselta toiminnalta. Vaaleihin käytetty työ ei kuitenkaan valunut hukkaan Serverin saadessa neljä paikkaa edustajistossa kaudelle 2006–2007. Lisäksi varapuheenjohtajan siirtyminen ylioppilaskunnan hallitukseen viimeisen kahden kuukauden ajalle sekä puheenjohtajan siirtyminen työtehtäviin pois paikkakunnalta vaikutti omalta osaltaan toimintaan.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 27 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti.

 • Mikko Kaasinen
  • 96 %
 • Veli-Matti Lammentausta
  • 100 %
 • Lasse Vänttinen
  • 96 %
 • Teemu Suihkonen
  • 81 %
 • Markus Koskivirta *
  • 77 %
 • Ulla Hyvönen *
  • 42 %
 • Salla Mäenpää
  • 81 %
 • Jemina Koivuranta
  • 85 %
 • Mikko Pirinen
  • 96 %
 • Sanna Pasanen
  • 69 %
 • Juha Villman
  • 77 %

*) Jäsenen toimikausi ei ollut koko hallituskauden mittainen, prosentti laskettu vain siltä osalta kautta kun jäsen oli hallituksessa.

Jäsentoiminta

SERVERI:n jäsenten lukumäärä vuoden 2005 lopussa oli 605 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 34 henkilöä.

Varainhankinta

SERVERI sai vuonna 2005 tulonsa pääasiassa jäsenmaksuista ja kalenterista. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 680,00 € ja muusta varainhankinnasta 3483,77 €. Korkotuloja saatiin 3,10 €.

KYY:n myöntämien avustusten osalta saavutettiin hyvä tilanne, tapahtumiin saatiin aikaisempaa enemmän avustuksia, lisäksi saatiin yleisavustusta huonon taloudellisen tilanteen vuoksi.

Yritys ja yhdistyskontaktit

SERVERI järjesti helmikuussa 2005 IT-Messut. Tapahtumaan osallistui Kuopion yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, 5 yritystä sekä 6 yhdistystä SERVERI mukaan luettuna.

Yrityksiä olivat Perch Solutions, Idealmainos, Espotel, Atea ja Servia Solutions. Valitettavasti Atean edustajat eivät päässeet paikalle. Yhteistyökumppaneita olivat Tietotekniikan Liitto, TiTOL, Tekniikan akateemiset, KatriAntell, Kuopas sekä Lan&Wan.

Lan&Wan sponsoroi messuja toimittamalla verkkoyhteydet. KatriAntell tarjosi stimulusmainosta vastaan jaettavaksi yrityksille ruokalippuja sekä järjesti messujen loppuyhteenvedolle tilat sekä kahvituksen. Teknian kanssa ei päästy molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, eikä Teknia osallistunut messuille.

SSH Secure Communications:n Peter Öhman, F-Secure:n Kim Englund sekä keskusrikospoliisin Sari Kajantie olivat pääpuhujina messuilla. Kuopion kaupunki, TTL, TiTOL sekä TEK sponsoroivat messuja rahallisesti, Cruz Broker tarjosi messujen arvontaan palkintoja ja Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen tuki oli erittäin merkityksellistä messujen onnistumisen kannalta.

Syyskuussa järjestettiin IT-Futis, jossa oli mukana sekä yritys- että opiskelijajoukkueita. Kuopion Kaupunki oli mukana tukemassa tapahtumaa rahallisesti ja tarjoamalla käyttöön keskuskentän.

TiTOL yhteistyö syveni entisestään lokakuussa, kun ATK-YTP tapahtuman yhteydessä pidettävässä TiTOL:in liittokokouksessa valittiin Veli-Matti Lammentausta TiTOL:n hallitukseen varapuheenjohtajaksi sekä Lasse Vänttinen ja Teemu Suihkonen hallituksen jäseniksi. Kokouksessa SERVERIN edustajina oli Lasse Vänttinen.

SMFL puolestaan tuki syksyllä pidettyä tutustumissaunailtaa.

ICT-Expo 2006

Entisen Rekrymessu idean pohjalta kehittyneen IT-Messu tapahtuman kokonaisilmettä ja luonnetta päätettiin muuttaa niin radikaalisti vuonna 2005, että päätettiin siirtyä tekemään kokonaan uusia messuja. Rekrymessu idea ei enää kanna nykypäivän suomessa, sillä yritysten ei enää tarvitse kilpailla vastavalmistuneista tai vielä opiskelemassa olevista osaajista, vaan tarjontaa on jo liikaakin. Uusia messuja lähdettiin kehittämään paikallisten yritysten ja kuopion yliopiston informaatioteknologia osaamisen esilletuomiseksi, erityisesti kuopion ja kuopion yliopiston, ”terveys, hyvinvointi ja ympäristö” teeman puitteissa. Hallituksen resurssit eivät riittäneet vielä tämän vuoden aikana messujen toteuttamiseen uuden muotoisena ja laajuisena. Messuja on kuitenkin valmisteltu siten että tulevan hallituksen on helpompi toteuttaa entistä paremmat messut.

Opiskelijaedustajat

IT-Messuja 2005 järjestettäessä, Antell-Catering pyysi SERVERI:ä nimeämään ravintolatoimikuntaansa oman opiskelijaedustajan, KYY:n edustajien lisäksi. Tehtävään päätettiin nimittää Teemu Suihkonen.

Kaudella 2003-2005 KYY:n edustajistossa istui 4 serveriä. Varsinaisilla paikoilla olivat Tomi Keinonen, Mikko Kaasinen ja Antti Kaasinen, varapaikalla oli Timo Schalkowski. Kaudella 2005-2007 edustajistossa istuu 12 serveriä, joista varsinaisina jäseninä Mikko Kaasinen, Mikko Pirinen, Oskari Hakkarainen sekä Ilkka Martikainen (Veli-Matti Lammentaustan tilalla hallituskauden ajan). Varajäseninä istui Salla Mäenpää, Teemu Suihkonen, Ulla Hyvönen, Salla Kaitainen, Arto Koivistoinen, Samuli Kesola sekä Lasse Vänttinen.

Kyyn hallituksen muodostajaksi valittiin Serverin opiskelija Heli Viinikainen ja hänen muodostamassaan hallituksessa istuu Veli-Matti Lammentausta ja Ulla Hyvönen.

Kuopion yliopiston hallituksessa vaikutti Jussi Paananen, Mikko Kaasinen sekä osan kaudesta Timo Schalkowski.

Opetuksen arviointi ja kehittämisneuvostossa toimi Mikko Kaasinen sekä osan kaudesta Jussi Paananen. Ulla Hyvönen sekä Heli Viinikainen.

Jatkokoulutus- ja tutkijakoulutoimikunnassa toimi Jussi Paananen

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa toimivat Mikko Kaasinen, Jussi Paananen (osa kaudesta) ja Veli-Matti Lammentausta (osa kaudesta). Opiskelijavalintatoimikunnan varsinaisena jäsenenä toimi Jussi Paananen. Varasijoilla olivat Lasse Vänttinen, Antti Sipilä sekä Teemu Suihkonen.

Tietojenkäsittelytieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa toimivat varsinaisilla paikoilla Jussi Paananen, Mikko Asikainen sekä Mikko Kaasinen. Antti Sipilä, Teemu Suihkonen sekä Jemina Koivuranta olivat varapaikoilla.

Häirintäyhdyshenkilönä toimi Heli Viinikainen.

Keskusvaalilautakunnassa toimi puheenjohtajana Heli Viinikainen. Tämän lisäksi keskusvaalilautakunnassa toimivat Jussi Paananen ja Mikko Kaasinen.

Koulutuspolitiikka

SERVERI oli tänäkin vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. Alkusyksystä SERVERI osallistui Medistudialla järjestetyille Abi-messuille, jossa SERVERI:n edustajat kävivät kertomassa abeille laitoksen esittelyn yhteydessä tietojenkäsittelytieteen opiskelusta. Ständillä jaettiin koulutusohjelmaesitteitä ja vastattiin abien esittämiin kysymyksiin.

SERVERI:n kotisivujen yhteydessä olevan tenttiarkiston ylläpidon taso laski hieman. Tenttiarkisto on suunnattu varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka eivät välttämättä ole kovin hyvin perillä siitä, minkälaisia asioita yliopiston tenteissä vaaditaan. Arkistoa pyritään pitämään jatkossa mahdollisimman hyvin ajan tasalla, sekä kehittämään edelleen helpommin ylläpidettäväksi.

Koulutuspoliittinen vastaava osallistui aktiivisesti ylioppilaskunnan koulutuspoliittisiin sektoritapaamisiin.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipoliittisella puolella ehkä näkyvin saavutus oli Serverin jäsentarra SYL:n jäsenkorttiin, joka mahdollistaa Servereiden tunnistamisen ja siten nimenomaan servereille suunnatut etuudet. Kuluneella kaudella näitä etuja ehdittiin hankkia Hunter ravintoloilta, alennuksien muodossa neulamäen toimipisteeseen.

Kiinteistöyhtiö teknia poisti ilmaisia parkkipaikkoja mikroteknian läheisyydestä ja lisäsi maksullisia paikkoja. Serveri tutki parkkeeraamismahdollisuuden vaikutusta ja sen herättämiä mielipiteitä ITKA:ssa toimivien ainejärjestöjen jäsenille suunnatulla sähköpostikyselyllä, johon saatiin vastauksia 187 kpl. Tutkimuksesta kävi selkeästi ilmi että opiskelijat katsovat ilmaisen pysäköinnin merkitsevän paljon ja vaikuttavan myös opiskeluun. Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin ilmaiseten pysäköintipaikkojen määrät ja sijainnit suhteessa yliopistorakennuksiin ja opintoihin. Tätä selvittetäessä havaiittin että mikroteknialla opiskelevat opiskelijat ovat selkeästi huonommassa asemassa muuhun yliopistoon nähden. Tutkimusten tulokset esitettiin KYY:lle ja asiaa pyrittiin hoitamaan KYY:n kautta, koska isoon kaupungin omistamaan yhtiöön vaikuttaminen on vaikeaa Serverin resursseilla ja asia koskettaa myös muiden ainejärjestöjen opiskelijoita.

KYY:n sosiaalipoliittisiin sektoreihin osallistuttiin vahvasti ja yleensä suuremmallakin joukolla. Suurin muutos johon SOPO sektoreissa vaikutettiin lienee uusien jaostojen muodostamisen kirjaaminen KYY:n toimintasuunnitelmaan, jonka edustajisto sittemmin hyväksyi. SOPO-sektorin kautta saimme myös vaikutettua Tekniaan siinä määrin että saimme pyörätuolirampit Mikroteknia 2 ja Centek rakennuksen välisille oville. Tätä ennen tiettyihin osiin Centek -rakennusta on ollut erittäin hankala siirtyä pyörätuolitse.

Kiinteistöosakeyhtiö Teknian kanssa kävimme keskustelua avaimista ja avainpolitiikasta sekä suoraan että tietojenkäsittelytieteen laitoksen kautta. Entisillä IT-opiskelijoilla ei ollut oikeutta tietojenkäsittelytieteen laitoksen tiloihin vaikka heille kuuluu vastaavat oikeudet kuin muille TKT-opiskelijoille. Useiden keskustelujen ja yritysten jälkeen tilanne alkaa olla kunnossa. Liikuntarajoitteisille opiskelijoillemme saimma hankittua erikoisoikeuden käyttää Centek talon ja mikroteknian välistä yhdyskäytävää liikkumisen helpottamiseksi. Tästä kiitos tietojenkäsittelytieteen laitokselle, sillä kiinteistöyhtiö Teknia ei kyseistä ongelmaa pystynyt hoitamaan.

Tuutortoimintaa on pyritty parantamaan edellisistä vuosista omalla tuutoreiden koulutustilaisuudella, jossa olemme käyneet läpi tuutoreiden kanssa Serverin toimintaa ja siitä opiskelijoille kerrottavia asioita.

Kuluneena kautena Serveri ja Tietojenkäsittelytieteen laitos on aloittanut yhteisen projektin TKT:n opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi ja helpottaakseen yritysten rekrytointiprosessia. Tarkoituksena on tehdä järjestelmä jonka avulla työnantaja voi helposti ja nopeasti löytää projektiaan varten vapaana olevan työntekijän, tai ehdokkaita työhön. Vastaavasti yrityksille tulee mahdollisuus ilmoittaa vapaista työpaikoista. Projektin onnistuessa TKT opiskelijoista saadaan muodostettua hyvä työntekijälähde yrityksille jolloin saadaan parannettua opiskelijoiden pääsyä harjoittelupaikkoihin ja siten parannettua työllistymistä valmistumisen jälkeen. Projektia toteutetaan yhtä aikaa sekä suunnitteluprojektina että ohjelmointiprojektina ja ensimmänen versio järjestelmästä on tarkoitus saada testikäyttöön toukokuussa 2006.

Laitosyhteistyö

Vuonna 2005 pidettiin 2 laitostapaamista. Laitostapaamisissa käsiteltiin pääosin eri kurssien epäkohtia ja toivottujen kurssien suoritusmahdollisuuksia. Esimerkkinä PLO kurssi toteutettiin osaltaan laitostapaamisten seurauksena. C kurssi puolestaan muuttuu proseduraalisen ohjelmoinnin kurssiksi.

Osaltaan vuoden luennoitsija tittelit ovat olleet myös puheenaiheena. Vuoden luennoitsijoita varten on tietojenkäsittelytieteen laitoksen seinälle varattu ilmoitustaulu jolle kerätään vuoden luennoitsijoiden kuvat. Kuvia varten on jo hankittu kehykset, mutta kuvat ovat vielä ottamatta.

Osaltaan TKT laitoksen ja Serverin hyvä välejä kuvastaa laitoksen Serverin käyttöön hankkima säilytin, erinäisten talletusongelmien ratkaisemiseksi.

Kansainvälinen toiminta

Serverin KV-vastaavana toimi Mikko Pirinen. Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoita sekä ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita yritettiin houkutella mukaan Serverin toimintaan lähettämällä Serverin tapahtumista heille sähköpostia. Heille järjestettiin tee- ja kahvitilaisuus Serverin huoneella, mutta osanotto oli heikkoa. Erityisesti heitä yritettiin saada mukaan syksyllä IT-Futikseen, mutta osanotto oli myös tähän tilaisuuteen sangen heikkoa. Muissa tapahtumissa osanotto oli vielä heikompi ja henkilökohtaisten sähköpostien lähettämisestä luovuttiin. Serveriläisten aktivoitua toimimaan aktiivisina KV-tuutoreina on muiden alojen opiskelijoita osallistunut tapahtumiimme ja siten olemme saaneet tapahtumistamme kansainvälisempiä. Serverin tapahtumista on ilmoitettu muiden sähköpostilistojen ohella myös KISA:n (Kuopio International Students Association) listalla., joka on osoittautunut hyväksi kanavaksi tavoittaa ulkomaalaiset opiskelijat.

Vapaa-ajantoiminta

Vuonna 2005 SERVERI järjesti jälleen runsaasti tapahtumia, joiden suosio oli taattu. Perinteiset tapahtumat keräsivät totutusti paljon osanottajia, sillä uusien opiskelijoiden lisäksi myös vanhemmat serveriläiset halusivat vaihtelua rankkaan opiskeluun. Omat tapahtumat olivat tietysti tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, mutta SERVERI osoitti kuokkimiskykynsä näkymällä kaikissa muidenkin ainejärjestöjen tapahtumissa. Tiukanlinnan poisjääminen virkistystilana remontin vuoksi muutti toimintaa vapaa-ajan saralla merkittävästi.

Ravintolayhteistyön merkitys kasvoi entistäkin suurempiin mittasuhteisiin Tiukanlinnan remontin viivästymisen johdosta. Vapaa-ajan sektori ylläpiti onnistuneesti yhteistyöverkostoa paikallisten ravitsemusliikkeiden kanssa, ja SERVERI:n bileitä nähtiin useammassa anniskeluliikkeessä pitkin vuotta, eikä tapahtumien suosiokaan jäänyt huonoksi.

Vapun aattona serverit suunnistivat hakemaan KYY:n mustakeltaisen nauhan lakkiinsa ja vihkiytymään juhlallisesti sivistykseen, josta matka jatkui jokavuotiseen Wappudebuggaukseen. Tilaisuudessa vappuna jaettiin perinteisiä diblomeita. Vuoden luennoitsijaksi valittiin Maija Marttila-Kontio. Itse Wappudebuggaus pidettiin totuttuun tapaan teknian kentällä, jossa varmistettiin etteivät haalarit ja lakit pysy puhtaina.

SERVERI:n bilekauden kevään osalta lopetti perinteinen pyöräretki, jonne pyöräiltiin hyvässä järjestyksessä, vaikka osallistujien määrä jäikin varsin vähäiseksi. Paikanpäällä saunottiin ja paistettiin makkaraa serverityyliin.

Yliopiston tapahtumalukuvuoden aloitti perinteiseen tapaan kaupunkisuunnistus 31.8., tällä kertaa Serverin rasti sijaitsi Velj'mies -patsaalla, jossa SERVERI sai kehuja parhaan rastin pitämisestä.

Syyskuun alussa tutustumissaunaillassa uudet kirkassilmäiset opiskelijat tutustutettiin SERVERI:n rentoutumismenetelmiin viinin kera. Samalla sekä SERVERI:n hallitus että tutorit esittäytyivät opiskelijoille. Viininvalmistaja Vesa Nieminen sai reilusti kunniaa.

SERVERI:n kastajaiset pidettiin Kuopion kaupunkiympäristössä sekä Henry's pubissa syyskuun puolivälissä. Kastettavaksi saapui joukko ykkösiä, jotka osallistuivat perinteiseen rastitoimintaan ja vannoivat juhlallisen SERVERI:n valan. Syyskuun lopulla järjestettiin Akateemiseen Starttiin kuulunut IT-Futis -tapahtuma, jonka jatkot järjestettiin Puijonsarvi Night:ssa.

Syksyllä järjestettiin myös tutustumis-grilli-ilta, jossa paisteltiin makkaraa, maisteltiin juomaa rintaneulan grillikatoksessa. Illemmalla käytiin lauleskelemassa Neulamäen Hunter-baarissa, vaikkei kyseisenä iltana karaokea ollutkaan.

Lokakuun puolivälissä Helsingin ylpeys, sisarainejärjestömme TKO-äly järjesti vuosittaisen ATK-YTP-tapahtuman, jonne matkasi ryhmä innokkaita excuilijoita. SERVERI:n tiimi voitti järjestetyn TiTOL -urheilukisan suvereenisti, ja hyvin ansaitusta voitosta nautittiin vähintään yhtä hyvin.

Loppuvuodesta järjestettiin niin ikään perinteiset JouluBugi-bileet Puijonsarvi Night:ssä, jonka myötä siirryttiin hyvin ansaitulle joululomalle.

Liikunta

Serveriläiset liikkuivat erinäisissä muodoissa menneellä kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Läpi vuoden jäsenistö pelasi ahkerasti sählyä SERVERI:n sählyvuoroilla kaksi kertaa viikossa sekä yleisellä vuorolla, minkä lisäksi myös kesällä tarjottiin mahdollisuus sählyn pelaamiseen nimellistä korvausta vastaan, millä rahoitettiin osa vuorojen kuluista.

Liikunta vaikutti vahvasti SERVERI:n syksyn päätapahtumassa IT-Futiksessa. SERVERI:n liikunta-ihmiset olivat osaltaan mukana tapahtumassa, jossa otettiin mittaa yritysten ja opiskelijoiden kesken. Tällä kertaa mukana oli 3 yritysjoukkuetta. Tälläkin kertaa IT-Futis järjestettiin tällä kertaa keskuskentällä, jota kannattaa käyttää myös jatkossa. Tänä vuonna jouduttiin ensimmäistä kertaa rajoittamaan ”liian hyvien” pelaajien osallistumista turnaukseen.

SERVERI:llä oli tänäkin vuonna KYY-liigassa joukkueita, liiga on hyvä tapa markkinoida liikuntatoimintaa jäsenistölle.

TOIMINTAKERTOMUS 2004

Toimintakertomus 2004

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - SERVERI ry:n vuosi 2004 keskittyi vapaa-ajan toimintaan ja muutamaan merkittävämpään tapahtumaan. Tapahtumista IT-futis ja IT-messut olivat suurimmat. Samalla onnistuttiin luomaan yhteyksiä sekä TiTOL:iin että sisarainejärjestöihin. Vapaa-ajan saralla toimintaa muutti tiukanlinnan remontointi. Oman värinsä vuodelle antoi myös puheenjohtajan lähteminen vaihto-opiskelijaksi.

Hallituksen toiminta

Vuoden 2004 vuosikokouksessa SERVERI:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Schalkowski. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mikko Asikainen, Katja Jokisalo, Jemina Koivuranta, Juho Mustakallio, Aleksi Rantonen, Antti Sipilä, Vesa Sokka, Teemu Suihkonen ja Lasse Vänttinen. Varajäseniksi valittiin Janne Paukku, Oskari Hakkarainen ja Mikko Kaasinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Vänttinen, sihteeriksi Katja Jokisalo ja rahastonhoitajaksi Juho Mustakallio. Tiedotusvastaavaksi valittiin Teemu Suihkonen, liikunta- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Aleksi Rantonen, kansainvälisten asioiden vastaavaksi Mikko Asikainen. Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Antti Sipilä. Tapahtumavastaaviksi valittiin Jemina Koivuranta ja Vesa Sokka.

Uuteen hallitukseen jatkoi vanhasta hallituksesta vain muutamia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja Timo Schalkowski oli toiminut aiemman hallituksen tiedotusvastaavana ja kolmannelle varasijalle valittu Mikko Kaasinen oli aiemman hallituksen varapuheenjohtaja. Tämän lisäksi hallitukseen valittiin muutamien kuukausien ajan varsinaisina jäseninä hallituksessa toimineet Juho Mustakallio ja Mikko Asikainen.

Syyskuussa hallitus koki muutoksia, kun hallituksen puheenjohtaja Timo Schalkowski lähti vaihto-opiskelijaksi Islantiin. Koska vaihdon pituus ei ollut selvillä, päätettiin jatkaa toimintaa kuten aiemmin. Puheenjohtajan tehtäviä hallituskauden loppuun hoiti varapuheenjohtaja Lasse Vänttinen.

Hallituksen toiminnan avuksi ja tehostamiseksi IT-messuja tehdessä otettiin tietokantapohjaisen tehtävänhallintajärjestelmän. Hyvin käytettynä järjestelmään jää merkinnät tehdyistä asioista, siitä kuinka asia tehtiin, kuka sen teki, kuinka tehtävä onnistui sekä muita kommentteja tehtävästä. Koska tehtävät ovat hyvin organisoituja, helpottaa tämä jatkossa hallituksen työskentelyä, kun nähdään mitä ja kuinka aiemmin on tehty. Näin saadaan siirrettyä tärkeää tietoa hallituksen toiminnasta eteenpäin uusille hallituksille, eikä jokaisen hallituksen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Tällaisen järjestelmän olemassaolo osaltaan mahdollistaa hallituksen ja järjestön jatkuvan kehittymisen.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 24 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti.

 • Mikko Asikainen
  • 33,3 %
 • Katja Jokisalo
  • 54,2 %
 • Jemina Koivuranta
  • 79,2 %
 • Juho Mustakallio
  • 62,5 %
 • Aleksi Rantonen
  • 79,2 %
 • Timo Schalkowski
  • 20,8 %
 • Antti Sipilä
  • 79,2 %
 • Vesa Sokka
  • 50 %
 • Teemu Suihkonen
  • 91,7 %
 • Lasse Vänttinen
  • 100 %
 • Oskari Hakkarainen
  • 0 %
 • Mikko Kaasinen
  • 8,3 %
 • Janne Paukku
  • 8,3 %

Jäsentoiminta

SERVERI:n jäsenten lukumäärä vuoden 2004 lopussa oli 571 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 30 henkilöä.

Varainhankinta

SERVERI sai vuonna 2004 tulonsa pääasiassa jäsenmaksuista ja haalarimerkkien myynnistä. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 600,00 € ja muusta varainhankinnasta 5233,26 €. Korkotuloja saatiin 3,11 €.

KYY:n myöntämien avustusten osalta ei saavutettu talousarviossa määriteltyä 50 euroa. Syynä tähän oli myöhästynyt hakemus. Tulevaisuudessa tuleekin pitää huolta että tällaiset mahdollisuudet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Yritys ja yhdistyskontaktit

SERVERI järjesti helmikuussa 2005 IT-Messut. Tapahtumaan osallistui Kuopion yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, 5 yritystä sekä 6 yhdistystä SERVERI mukaan luettuna.

Yrityksiä olivat Perch Solutions, Idealmainos, Espotel, Atea ja Servia Solutions. Valitettavasti Atean edustajat eivät päässeet paikalle. Yhteistyökumppaneita olivat Tietotekniikan Liitto, TiTOL, Tekniikan akateemiset, KatriAntell, Kuopas sekä Lan&Wan.

Lan&Wan sponsoroi messuja toimittamalla verkkoyhteydet. KatriAntell tarjosi stimulusmainosta vastaan jaettavaksi yrityksille ruokalippuja sekä järjesti messujen loppuyhteenvedolle tilat sekä kahvituksen. Teknian kanssa ei päästy molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, eikä Teknia osallistunut messuille.

SSH Secure Communications:n Peter Öhman, F-Secure:n Kim Englund sekä keskusrikospoliisin Sari Kajantie olivat pääpuhujina messuilla. Kuopion kaupunki, TTL, TiTOL sekä TEK sponsoroivat messuja rahallisesti, Cruz Broker tarjosi messujen arvontaan palkintoja ja Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen tuki oli erittäin merkityksellistä messujen onnistumisen kannalta.

Syyskuussa järjestettiin IT-Futis, jossa oli mukana sekä yritys- että opiskelijajoukkueita. Kuopion Kaupunki oli mukana tukemassa tapahtumaa rahallisesti ja tarjoamalla käyttöön keskuskentän.

TiTOL yhteistyö syveni lokakuussa, kun ATK-YTP tapahtuman yhteydessä pidettävässä TiTOL:in liittokokouksessa valittiin Veli-Matti Lammentausta TiTOL:n hallitukseen sihteeriksi. Kokouksessa SERVERIN edustajina olivat Lasse Vänttinen ja Janne Paukku.

SMFL puolestaan tuki syksyllä pidettyä tutustumissaunailtaa.

Opiskelijaedustajat

IT-Messuja järjestettäessä, Antell-Catering pyysi SERVERI:ä nimeämään ravintolatoimikuntaansa oman opiskelijaedustajan, KYY:n edustajien lisäksi. Tehtävään päätettiin nimittää Teemu Suihkonen.

Vuonna 2004 KYY:n edustajistossa istui 4 serveriä. Varsinaisilla paikoilla olivat Tomi Keinonen, Mikko Kaasinen ja Antti Kaasinen, varapaikalla oli Timo Schalkowski. Lisäksi Mikko Kaasinen oli edustajiston 1. varapuheenjohtaja.

Kuopion yliopiston hallituksessa vaikutti Jussi Paananen sekä Timo Schalkowski.

Opetuksen arviointi ja kehittämisneuvostossa toimi Mikko Kaasinen.

Jatkokoulutus- ja tutkijakoulutoimikunnassa toimi Jussi Paananen

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa toimivat Mikko Kaasinen, Jussi Paananen. Opiskelijavalintatoimikunnan varsinaisina jäseninä toimi Jussi Paananen. Varasijoilla olivat Lasse Vänttinen, Antti Sipilä sekä Teemu Suihkonen.

Tietojenkäsittelytieteen koulutussuunnittelutoimikunnassa toimivat varsinaisilla paikoilla Jussi Paananen, Mikko Asikainen sekä Mikko Kaasinen. Antti Sipilä, Teemu Suihkonen sekä Jemina Koivuranta olivat varapaikoilla.

Häirintäyhdyshenkilönä toimi Heli Viinikainen.

Keskusvaalilautakunnassa toimivat Heli Viinikainen ja Jussi Paananen. Sekä varajäsenenä

Koulutuspolitiikka

SERVERI oli tänäkin vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. Alkusyksystä SERVERI osallistui Snellmaniassa järjestetyille Abi-messuille, jossa SERVERI:n edustajat kävivät kertomassa abeille laitoksen esittelyn yhteydessä tietojenkäsittelytieteen opiskelusta. Tietojenkäsittelytieteen laitosta sekä IT-Laboratoriota olivat mukana esittelemässä professori Tapio Grönfors sekä tutkimushenkilökuntaa. SERVERI:n ständillä jaettiin koulutusohjelmaesitteitä ja vastattiin abien esittämiin kysymyksiin. Messuilla järjestettiin myös arvonta, jolla pyrittiin keräämään tietoa abien kiinnostuksesta. Valitettavasti kiinnostus jäi matalaksi eikä arvontaa pystytty toteuttamaan.

SERVERI:n kotisivujen yhteydessä olevan tenttiarkiston ylläpidon taso laski hieman. Tenttiarkisto on suunnattu varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka eivät välttämättä ole kovin hyvin perillä siitä, minkälaisia asioita yliopiston tenteissä vaaditaan. Arkistoa pyritään pitämään jatkossa mahdollisimman hyvin ajan tasalla, Tähän suurimpana syynä oli tenttien vähyys, koko vuoden aikana tenttejä KoPo-laatikkoon kertyi 8.

Koulutuspoliittinen vastaava osallistui aktiivisesti ylioppilaskunnan koulutuspoliittisiin sektoritapaamisiin, käyden hallituskauden aikana jokaisessa KoPo-sektorin tapaamisessa.

Laitosyhteistyö

Vuonna 2004 pidettiin 2 laitostapaamista. Laitostapaamisten tärkeimpiä asioita ovat olleet vuoden luennoitsija -tittelin näkyvyyden lisääminen, IT-opiskelijoiden tilanteen parantaminen, kauppatieteen opintojen avaaminen laajemmissa määrin tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille sekä käyttöjärjestelmä- ja verkkomuutokset. Lisäksi keskusteltiin myös useiden eri kurssien epäkohdista.

Laitoskokousten lisäksi pidettiin kokous AD-verkon tuomista muutoksista, kokous lukioyhteistyö ryhmän kanssa lukioesityksistä sekä tulevasta opiskelijarekrytoinnista sekä kokous IT-opiskelijoiden kulkuluvista sekä opintoihin liittyvästä tilanteesta.

Laitosyhteistyö ei rajoittunut vain erilaisiin kokouksiin vaan laitoksen ja SERVERI:n hallituksen välillä oli hyvin toimiva ja avoin dialogi. Esille nousseista asioista keskusteltiin laitoksen henkilökunnan kanssa usein.

Kauden aikana Tietojenkäsittelytieteen laitos lahjoitti SERVERI:lle nitojan OPR -töiden helpottamiseksi sekä paperileikkurin erinäisiä projekteja varten.

Kansainvälinen toiminta

SERVERIN KV vastaava Mikko Kaasinen toimi myös KYY:n hallituksen KV vastaavana. Tällä tavoin Serveri oli aktiivisena toimimassa KV asioiden hoitamisessa sekä KV sektorin toiminnassa.

Vapaa-ajantoiminta

Vuonna 2004 SERVERI järjesti jälleen runsaasti tapahtumia, joiden suosio oli taattu. Perinteiset tapahtumat keräsivät totutusti paljon osanottajia, sillä uusien opiskelijoiden lisäksi myös vanhemmat serveriläiset halusivat vaihtelua rankkaan opiskeluun. Omat tapahtumat olivat tietysti tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, mutta SERVERI osoitti kuokkimiskykynsä näkymällä kaikissa muidenkin ainejärjestöjen tapahtumissa. Tiukanlinnan poisjääminen virkistystilana remontin vuoksi muutti toimintaa vapaa-ajan saralla merkittävästi.

Uuden hallituksen toiminta juhlarintamalla alkoi After Ski bileiden järjestämisellä keväällä 24. päivä helmikuuta. Henry's Pub:iin saatiin kiitettävästi porukkaa ja hauskaakin oli. Teeman mukaisia asusteita riitti joka lähtöön.

Vastaava meno Henry's Pub:ssa jatkui tuulareissa, eli tuulipukubileissä jotka tänä vuonna järjestettiin 9.3. vuoden ensimmäisten YO-päivien päätteeksi.

Serverifuksien uutukaiset haalarit saivat valitettavasti odottaa kastettaan maaliskuun loppupuolelle saakka. Haalarit kastettiin jälleen totutuin tavoin. SERVERI:lle juhlista jäi käteen tiukanlinnan sadan euron siivousmaksu.

Vapaa-ajan toiminta jatkui ahkerasti huhtikuun lopulla kun bussilastillinen servereitä siirtyi Ouluun katsomaan sisarainejärjestö Blankon tiloja sekä kuuntelemaan Nokian ja TE-keskuksen tilaisuudet. Teekkaritalolla yöpymisen jälkeen palattiin takaisin Kuopioon potemaan pitkän matkan aiheuttamasta väsymyksestä.

Vapun aattona serverit suunnistivat hakemaan KYY:n mustakeltaisen nauhan lakkiinsa ja vihkiytymään juhlallisesti sivistykseen, josta matka jatkui jokavuotiseen Wappudebuggaukseen. Vuonna 2004 vappuna jaettiin perinteisiä diblomeita. Vuoden luennoitsijaksi valittiin jo toista kertaa peräkkäin Mauno Rönkkö. Itse Wappudebuggaus pidettiin totuttuun tapaan teknian kentällä, jossa varmistettiin etteivät haalarit ja lakit pysy puhtaina.

SERVERI:n bilekauden kevään osalta lopetti 27.5. järjestetty perinteinen pyöräretki Tikkalansaareen, jonne pyöräiltiin hyvässä järjestyksessä, vaikka autoilevien osallistujien määrä olikin lähes yhtä suuri kuin pyöräilevien. Paikanpäällä saunottiin ja paistettiin makkaraa serverityyliin.

Yliopiston tapahtumalukuvuoden aloitti perinteiseen tapaan kaupunkisuunnistus 1.9., tällä kertaa Serverin rasti sijaitsi Kaupunginteatterin edessä, jossa SERVERI sai kehuja parhaan rastin pitämisestä. Serverijoukkueita liikkeellä oli 2.

Syyskuun alussa tutustumissaunaillassa uudet kirkassilmäiset opiskelijat tutustutettiin SERVERI:n rentoutumismenetelmiin viinin kera. Samalla sekä SERVERI:n hallitus että tutorit esittäytyivät opiskelijoille. Viininvalmistaja Vesa Sokka sai reilusti kunniaa.

SERVERI:n kastajaiset pidettiin virallisesti Tiukanlinnassa syyskuun puolivälissä. Kastettavaksi saapui joukko ykkösiä, jotka osallistuivat perinteiseen rastitoimintaan ja vannoivat juhlallisen SERVERI:n valan. Syyskuun lopulla järjestettiin Akateemiseen Starttiin kuulunut IT-Futis -tapahtuma, jonka jatkot järjestettiin Puijon-sarvi Night:ssa.

Syksyllä järjestettiin myös Neulamäki-excursio, jossa paisteltiin makkaraa, maisteltiin juomaa rintaneulan grillikatoksessa. Illemmalla käytiin lauleskelemassa Neulamäen Hunter-baarissa, vaikkei kyseisenä iltana karaokea ollutkaan.

Viimeisenä tiukanlinnan bileenä ennen remonttia SERVERI- ja Kultifuksien yhdessä järjestämät kostajaiset houkuttelivat paikalle ihmisiä siinä määrin että bileistä muodostui syksyn suurimmat. Bileissä fuksit pääsivät kostamaan vanhemmille kastajaisissa kokemansa vääryydet.

Lokakuun puolivälissä Turkulaiset sisarainejärjestöt järjestivät vuosittaisen ATK-YTP-tapahtuman, jonne matkasi ryhmä innokkaita excuilijoita. Valitettavasti SERVERI:n tiimi ei voittanut paikan päällä järjestettyä suunnistusta.

Joulun alla järjestettiin niin ikään perinteiset JouluBugi-bileet Puijon Sarvi Night:ssä, jonka myötä siirryttiin hyvin ansaitulle joululomalle.

Helmikuun alussa serverit kokoontuivat Henry's Pubiin kastamaan uusien opiskelijoiden haalarit.

Liikunta

Serveriläiset liikkuivat erinäisissä muodoissa menneellä kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Kevätlukukaudella jäsenistö pelasi ahkerasti sählyä SERVERI:n sählyvuoroilla kaksi kertaa viikossa sekä yleisellä vuorolla.

Liikunta vaikutti vahvasti SERVERI:n syksyn päätapahtumassa IT-Futiksessa. SERVERI:n liikunta-ihmiset olivat osaltaan mukana tapahtumassa, jossa otettiin mittaa 13 eri joukkueen kesken. Tällä kertaa mukana oli 4 yritysjoukkuetta ja 3 serverijoukkuetta. Aikaisemmista vuosista poiketen IT-Futis järjestettiin tällä kertaa keskuskentällä, jota kannattaa käyttää myös jatkossa. Tänä vuonna voiton vei NO-LOGO nimellä pelannut joukkue.

SERVERI:llä oli tänä vuonna KYY-liigassa kolme joukkuetta, Serveri Mighty hackers, Sale ja karvattomat sekä Tuliset serverit. SERVERI:n sählyvuoroja tulee markkinoida jäsenistölle. Erityisesti tutoreiden osuus uusien fuksien tuomisessa mukaan sählyvuoroille on merkittävä.

TOIMINTAKERTOMUS 2003

Toimintakertomus 2003

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat - Serveri ry:n vuosi 2003 keskittyi vapaa-ajan toimintaan ja muutamaan merkittävimpään tapahtumaan. Tapahtumista IT-futis ja IT-messut olivat suurimmat. Liikuntapuolella menestystä saatiin serveriläisin pohjautuvien joukkueiden saatua KYY-liigassa kaksoisvoiton.

Hallituksen toiminta

Vuoden 2003 vuosikokouksessa SERVERI:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Keinonen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Mikko Kaasinen, Arto Koivistoinen, Antti Kaasinen, Jussi Tarvainen, Satu-Maarit Velling, Asmo Jakorinne, Janne Siltanen, Timo Schalkowski ja Antti Kauppinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Kaasinen, sihteeriksi Antti Kauppinen ja rahastonhoitajaksi Jussi Tarvainen. Tiedotusvastaavaksi valittiin Timo Schalkowski, IT-koulutuspolitiikkaan ja sopo-vastaavaksi Asmo Jakorinne, TKT-koulutuspolitiikkaan Janne Siltanen, kansainvälisten ja liikunta-asioiden vastaavaksi Antti Kaasinen. Tapahtumavastaaviksi valittiin Satu-Maarit Velling ja Arto Koivistoinen.

Joulukuussa hallitus koki muutoksia Jussi Tarvaisen ja Satu-Maarit Vellingin erottua tehtävistään. Jussi Tarvaisen eroamisen syynä oli opiskelupaikkakunnan vaihto ja Satu-Maarit Vellingin syynä se ettei hän työn ja muiden esteiden vuoksi ennättänyt osallistua hallituksen toimintaan. Eroamisten takia varajäseniksi valitut Mikko Asikainen ja Juho Mustakallio tulivat varsinaisiksi jäseniksi. Mikko Asikainen tuli Satu-Maarit Vellingin tilalle toiseksi tapahtumavastaavaksi ja Juho Mustakallio Jussi Tarvaisen tilalle rahastonhoitajaksi.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 18 kertaa. Hallituksen muutokset huomioon ottaen lasketut kokousten paikallaolot henkilöittäin:

 • Asikainen Mikko
  • 80 %
 • Jakorinne Asmo
  • 83 %
 • Kaasinen Antti
  • 89 %
 • Kaasinen Mikko
  • 78 %
 • Kauppinen Antti
  • 61 %
 • Keinonen Tomi
  • 100 %
 • Koivistoinen Arto
  • 94 %
 • Mustakallio Juho
  • 60 %
 • Schalkowski Timo
  • 94 %
 • Siltanen Janne
  • 100 %
 • Tarvainen Jussi
  • 92 %
 • Velling Satu-Maarit
  • 23 %

Jäsentoiminta

Serveri:n jäsenten lukumäärä vuoden 2003 lopussa oli 541 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 60 henkilöä.

Varainhankinta

SERVERI sai vuonna 2003 tulonsa pääasiassa jäsenmaksuista ja haalarimerkkien myynnistä. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 1200,00 € ja muusta varainhankinnasta 4159,76 €. Korkotuloja saatiin 3,73 €.

YRITYS- JA LIITTOKONTAKTIT

SERVERI järjesti helmikuussa IT-Messut. Serveri oli tapahtuman vastuullinen järjestäjä ja yhteistyössä olivat Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön tietojenkäsittelyn opiskelijat. Tapahtumaan osallistui 9 yritystä ja 2 yhdistystä, joiden lisäksi Lan & Wan sponsoroi messuja toimittamalla verkkoyhteydet. Syyskuussa järjestettiin IT-Futis, jossa oli mukana sekä yritys- että opiskelijajoukkueita.

TiToliin oltiin yhteydessä suhteellisen vähän. Yhteistyö ei ole TiTolin lyhyen olemassaolon ajan tuottanut SERVERI:lle mitään käytännön hyötyjä. Palautuneilla jäsentuloilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta varainhankinnassa. Yhteistyö oli merkittävintä SMFL:n kanssa, joskin silläkään ei ollut suurta merkitystä ainejärjestön toiminnan kannalta.

KOULUTUSPOLITIIKKA

SERVERI oli tänäkin vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. Alkusyksystä osallistuttiin Snellmaniassa järjestetyille Abi-messuille, jossa SERVERI:n edustajat kävivät kertomassa abeille laitoksen esittelyn yhteydessä tietojenkäsittelytieteen ja informaatiotekniikan opiskelusta. SERVERI:n standillä jaettiin koulutusohjelmaesitteitä ja vastattiin abien esittämiin kysymyksiin. Tänä vuonna messuyleisölle järjestettiin edellisvuodesta poiketen myös Microteknian esittely. SERVERI:n edustajat kävivät myös esittelemässä tietojenkäsittelytieteen ja informaatiotekniikan opiskelua pääasiassa lähialueen lukioille järjestetyissä esittelytilaisuuksissa.

SERVERI:n kotisivujen yhteydessä olevaa tenttiarkistoa päivitettiin aktiivisesti. Tenttiarkisto on suunnattu varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka eivät välttämättä ole kovin hyvin perillä siitä, minkälaisia asioita yliopiston tenteissä vaaditaan. Arkistoa pyritään pitämään jatkossa mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

SERVERI:n hallitus osallistui kahteen laitostapaamiseen, jossa keskusteltiin vapaamuotoisesti opiskeluun liittyvistä asioista. Lisäksi KYY:n koulutuspoliittisen sektorin tapaamisiin pyrittiin osallistumaan mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälinen toiminta

SERVERI oli aktiivisesti mukana yliopiston kansainvälisessä toiminnassa. Matti Kröger toimi KISA:n (Kuopio International Student Association) toimintakoordinaattorina. SERVERI oli mukana syksyllä saapuneille ulkomaalaisille opiskelijoille järjestetyssä rastitoiminnassa, jossa heille kerrottiin ainejärjestöjen toiminnasta. SERVERI osallistui ahkerasti myös KISA:n järjestämiin tapahtumiin, esimerkiksi bileisiin ja pikkujouluihin.

Vapaa-ajantoiminta

Vuonna 2003 SERVERI järjesti jälleen runsaasti tapahtumia, joiden suosio oli taattu. Perinteiset tapahtumat keräsivät totutusti paljon osanottajia, sillä uusien opiskelijoiden lisäksi myös vanhemmat serveriläiset halusivat vaihtelua rankkaan opiskeluun. Omat tapahtumat olivat tietysti tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, mutta SERVERI osoitti kuokkimiskykynsä näkymällä kaikissa muidenkin ainejärjestöjen tapahtumissa.

Perinteiset tapahtumat

Yliopiston tapahtumalukuvuoden aloitti perinteiseen tapaan kaupunkisuunnistus, tällä kertaa Serverin rasti sijaitsi Kuopaksen toimipisteen edessä. Syyskuun alussa tutustumissaunaillassa uudet kirkassilmäiset opiskelijat tutustutettiin SERVERI:n rentoutumismenetelmiin viinin kera. Samalla sekä SERVERI:n hallitus että tutorit esittäytyivät opiskelijoille.

SERVERI:n kastajaiset pidettiin virallisesti Tiukanlinnassa syyskuun puolivälissä. Kastettavaksi saapui hyvä joukko ykkösiä, jotka osallistuivat perinteiseen rastitoimintaan ja vannoivat juhlallisen SERVERI:n valan. Syyskuun lopulla järjestettiin Akateemiseen Starttiin kuulunut IT-Futis -tapahtuma, joiden jatkot järjestettiin Puijonsarvi Night:ssa.

Syksyllä järjestettiin Neulamäki-excursio, jossa paisteltiin makkaraa, maisteltiin juomaa ja käytiin lauleskelemassa karaokea Neulamäen Hunter-baarissa.

Lokakuun puolivälissä Tamperelainen sisarainejärjestö Luuppi järjesti vuosittaisen ATK-YTP-tapahtuman, jonne matkasi ryhmällinen innokkaita excuilijoita. Tapahtuman yhteydessä oli kuuluisa Hämeenkadun Appro jonka monet mukana olleista kävivät suorittamassa.

Joulun alla järjestettiin niin ikään perinteiset JouluBugi-bileet Puijonsarvessa, joiden myötä siirryttiin hyvin ansaitulle joululomalle. Loman jälkeen ensimmäiset SERVERI:n bileet olivat IT-painit Tiukanlinnalla. Tämän jälkeen järjestettiin Kultin ja Hyeenan kanssa perinteiset, nyt jo seitsemänteen asteeseen menneet yhteysbileet.

SERVERI järjesti marraskuussa Kultin kanssa yhdessä Koulupuku-bileet Puijonsarvi Night:ssa.

Uudet tapahtumat

SMFL:n tuella järjestettiin Hyeenan kanssa marraskuun puolivälissä Bihehile-ilta.

Liikunta

SERVERI liikkui erinäisissä muodoissa menneellä kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Kevätlukukaudella jäsenistö pelasi ahkerasti sählyä Serverin sählyvuoroilla kaksi kertaa viikossa sekä yleisellä vuorolla.

Liikunta vaikutti vahvasti SERVERI:n syksyn päätapahtumassa IT-Futiksessa. SERVERI:n liikuntaihmiset olivat osaltaan mukana tapahtumassa, jossa otettiin mittaa 16 eri joukkueen kesken. Valitettavaa oli, että SERVERI:n oma hallituksen joukkue ei vakuuttanut esityksillään kentällä.

SERVERI:llä oli tänä vuonna KYY-liigassa kaksi joukkuetta, Many Huivos ja Anti-Mensa Team. Many Huivos pelasi KYY-liigan tappiotta, voittaen finaalissa Anti-Mensa Team:n. Sähly on siis edelleen vahvasti SERVERI:n hallitsema laji Kuopion yliopistossa. Syyslukukaudella SERVERI:n omat sählyvuorot olivat keskiviikkoisin ja perjantaisin. Vuoroille ovat aina olleet kaikki halukkaat taidoista riippumatta ja vuoroilla onkin ollut pelaajia mukavasti.

TOIMINTAKERTOMUS 2002

Toimintakertomus 2002

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ry - SERVERI:n vuosi 2002 keskittyi vapaa-ajan toimintaan. Juhlavin tapahtuma menneenä vuotena oli SERVERI:n 15-vuotisjuhlat, jotka järjestettiin tunnelmallisella Kuopion Klubilla. Parhaimmat juhlijat suunnistivat kotia kohden vasta aamun sarastaessa, jokainen omalla tyylillään. Liikuntapuolella SERVERI:n joukkue vei voiton lukuvuosittaisessa KYY-Liigassa jo toista kertaa peräkkäin.

Hallituksen toiminta

Vuoden 2002 vuosikokouksessa SERVERI:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Koponen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Erik Forsström, Sari Heikkilä, Jenni Huovinen, Henna Huttunen, Antti Kaasinen, Janne Korhonen, Elina Montonen, Tomi Keinonen ja Mikko Kaasinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Korhonen, sihteeriksi Sari Heikkilä ja rahastonhoitajaksi Jenni Huovinen. Tiedotusvastaavaksi valittiin Tomi Keinonen, koulutuspolitiikkaan (kopo) Erik Forsström ja Elina Montonen, kansainvälisten asioiden vastaavaksi Henna Huttunen, tapahtumavastaavaksi Antti Kaasinen sekä Mikko Kaasinen. Henna Huttunen toimi sosiaalipoliittisena (sopo) vastaavana.

Elokuussa hallitus koki muutoksia Jenni Huovisen ja Janne Korhosen eroamisen myötä. Eroamisen syynä oli koulutuspaikan muutos. Eroamisen takia varajäseniksi valitut Mikko Huttunen ja Arto Koivistoinen valittiin varsinaisiksi jäseniksi. Tomi Keinonen siirtyi Janne Korhosen tilalle varapuheenjohtajaksi ja Henna Huttunen rahastonhoitajaksi Jenni Huovisen tilalle. Mikko Huttunen valittiin kansainvälisten asioiden vastaavaksi ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi. Arto Koivistoinen valittiin tiedotusvastaavaksi.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 11 kertaa.

Jäsentoiminta

SERVERI:n jäsenten lukumäärä vuoden 2002 lopussa oli 481 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 82 henkilöä.

Varainhankinta

SERVERI sai vuonna 2002 tulonsa pääasiassa jäsenmaksuista ja haalarimerkkien myynnistä. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 1636,82 € ja muusta varainhankinnasta 9782,71 €. Korkotuloja saatiin 2,23 €.

YRITYS- JA LIITTOKONTAKTIT

SERVERI järjesti helmikuussa IT-Rekrytointimessut Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Tapahtumaan osallistui 9 yritystä, joiden lisäksi Lan & Wan sponsoroi messuja toimittamalla verkkoyhteydet. Syyskuussa järjestettiin IT-Futis, jossa oli mukana sekä yritys- että opiskelijajoukkueita.

SERVERI:n 15-vuotisvuosijuhlaa ei olisi voitu järjestää ilman yritysyhteistyötä. Juhlien pääsponsorina toimi KPY, muita sponsoreita olivat Sonera ja Puijonsarvi Night. Nokian kanssa solmittiin erillinen vuoden voimassa oleva yhteistyösopimus.

TiToliin oltiin yhteydessä suhteellisen vähän. Yhteistyö ei ole TiTolin lyhyen olemassaolon ajan tuottanut SERVERI:lle mitään käytännön hyötyjä. Palautuneilla jäsentuloilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta varainhankinnassa. SMFL ja TEK ottivat yhteyttä keväällä, ja yhteistyö SMFL:n kanssa saatiin alulle kesällä SMFL:n tapaamisessa Virossa. Tapahtumassa tuli esiin monia ainejärjestöjen tarpeita ja toivomuksia SMFL:n ja TEK:in suuntaan. Toistaiseksi asiat ovat menneet hitaasti eteenpäin.

KOULUTUSPOLITIIKKA

SERVERI oli myös tänä vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. SERVERI:n koulutuspoliittiset vastaavat ovat kuluneen hallituskauden aikana pyrkineet puuttumaan mahdollisiin opiskeluissa ilmenneisiin epäkohtiin ja näin ajamaan opiskelijoiden asiaa.

SERVERI osallistui alkusyksyllä järjestetyille Abi-messuille, jossa SERVERI:n edustajat kävivät antamassa informaatiota abeille tietojenkäsittelytieteen ja informaatiotekniikan opiskelusta. Messuilla myös vastailtiin aktiivisesti tulevien abiturienttien kysymyksiin SERVERI:n standilla.

Tenttiarkiston päivittäminen on jatkunut myös tänä vuonna. Tenttejä on lisätty arkistoon sitä mukaa kun opiskelijat ja opettajat ovat jättäneet tenttejään arkistoon lisättäväksi. Lisättävien tenttien määrä kuitenkin jäi yllättävän pieneksi. Jatkossa on järkevää korostaa tenttiarkiston merkitystä aktiivisemmin niin opiskelijoille kuin opettajillekin.

SERVERI on pitänyt yllä yhteyksiään tietojenkäsittelytieteen laitokseen mm. laitoskokousten muodossa. Laitoskokouksissa on keskusteltu opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä jokapäiväiseen opiskeluun liittyvistä asioista sekä annettu esimerkiksi opiskelijoilta tulleita ehdotuksia uusista mahdollisesti järjestettävistä kursseista. Tätä yhteydenpitokanavaa tullaan myös jatkossa käyttämään aktiivisesti.

Vapaa-ajantoiminta

Vuonna 2002 SERVERI järjesti jälleen runsaasti tapahtumia, joiden suosio oli taattu. Perinteiset tapahtumat keräsivät totutusti paljon osanottajia, sillä uusien opiskelijoiden lisäksi myös vanhemmat serveriläiset halusivat vaihtelua rankkaan opiskeluun. Omat tapahtumat olivat tietysti tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, mutta SERVERI osoitti kuokkimiskykynsä näkymällä kaikissa muidenkin ainejärjestöjen tapahtumissa. Kulttuuri & viihde

Perinteiset tapahtumat

Yliopiston tapahtumalukuvuoden aloitti perinteinen kaupunkisuunnistus, jossa SERVERI näkyi totutusti Velj’mies-patsaan rastillaan. Syyskuun alussa tutustumissaunaillassa uudet opiskelijat tutustutettiin SERVERI:n rentoutumismenetelmiin viinin kera. Samalla SERVERI:n hallitus ja tutorit esittäytyivät opiskelijoille.

SERVERI:n kastajaiset pidettiin virallisesti Tiukanlinnassa syyskuun puolivälissä. Kastettavaksi saapui runsaasti uusia ykkösiä, jotka osallistuivat perinteiseen rastitoimintaan ja vannoivat SERVERI:n valan. Syyskuun lopulla järjestettiin IT-Futis -tapahtuma, joiden jatkot järjestettiin Puijonsarvi Night:ssa. Kostajaiset järjestettiin lokakuun alussa, joissa uudet SERVERI:n jäsenet pääsivät kostamaan kastajaisissa kokemiaan vääryyksiä.

Ainejärjestönä SERVERI täytti vuonna 2002 15 vuotta, jonka kunniaksi järjestettiin vuosijuhla. Servereitä ja muita kutsuvieraita kokoontui Kuopion Klubille syömään ja juomaan, josta siirryttiin Puijonsarvi Night:iin jatkoille. Jatkojenjatkoille siirryttiin Sokos-hotellin yläkertaan saunomaan ja nauttimaan juomaa ja naposteltavaa.

Joulun alla järjestettiin niin ikään perinteiset JouluBugi-bileet, joiden myötä siirryttiin hyvin ansaitulle joululomalle. Loman jälkeen ensimmäiset SERVERI:n bileet olivat Kultin ja Poolin kanssa järjestetyt Valentine’s Night –bileet.

Uudet tapahtumat

SERVERI järjesti syyskuussa SuomiPop-bileet Puijonsarvi Night:ssa. Marraskuun alussa järjestettiin Poolin, Retikan ja Preemion kanssa Lemmenbileet Tiukanlinnassa, ja samana iltana myös SuomiPop-bileet, tietenkin Puijonsarvi Night:ssa.

Liikunta

SERVERI on liikkunut aktiivisesti erityisesti sählyn, footsalin, jalkapallon ja pyöräilyn merkeissä. Sählätty on omilla ja muiden vuoroilla, KYY-liigassa kahden joukkueen voimin, sekä liikuntailtapäivän ja KEHRÄ:n turnauksissa yhdellä joukkueella. IT-Futikseen osallistui aktiivinen joukko jäsenistöä, mukaan lukien hallituksen joukkue. Perinteinen pyöräretki tehtiin Tikkalansaaren leirikeskukseen kauniissa syyssäässä.

Muu toiminta

Keväällä 2002 SERVERI osallistui bussillisella bilekansaa Yhteisexculle, jotka pidettiin Tampereella. Syksyllä järjestettiin Neulamäki-excursio, jossa paisteltiin makkaraa, maisteltiin juomaa ja käytiin lauleskelemassa karaokea Neulamäen Hunter-baarissa. Lokakuussa käytiin pienellä mutta pippurisella joukolla Joensuussa ATK-YTP-excursiolla.

TOIMINTAKERTOMUS 2001

Toimintakertomus 2001

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ry - SERVERI:n vuosi 2001 keskittyi yritysyhteyksien hoitamiseen ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämiseen. SERVERI järjesti yksin ja toisten ainejärjestöjen kanssa vapaa-ajan tapahtumia, joissa osassa olivat yrityksetkin mukana. Koulutuspoliittisena läpimurtona SERVERI:n sivuille saatiin tenttiarkisto. SERVERI:n naisjäsenet valmistivat Team Naulan avulla tyttökalenterin, jonka avulla SERVERI:n rahastoon saatiin sievoinen summa rahaa.

Hallituksen toiminta

Vuoden 2001 vuosikokouksessa SERVERI:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Savolainen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Sari Heikkilä, Jenni Huovinen, Marko Jäntti, Jonna Koponen, Janne Korhonen, Janne Nieminen, Tuomas Nivala, Timo Ryynänen ja Heli Viinikainen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Heli Viinikainen, sihteeriksi Sari Heikkilä ja rahastonhoitajaksi Jonna Koponen. Tiedotusvastaavaksi valittiin Jenni Huovinen, koulutuspolitiikkaan (kopo) Janne Nieminen ja Tuomas Nivala, kansainvälisten asioiden vastaavaksi Timo Ryynänen, tapahtumavastaavaksi Marko Jäntti sekä liikuntavastaavaksi Janne Korhonen. Tuomas Nivala toimi lisäksi sosiaalipoliittisena (sopo) vastaavana. Yritysasioista huolehtivat Ossi Savolainen ja Heli Viinikainen.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 7 kertaa.

Jäsentoiminta

SERVERI:n jäsenten lukumäärä vuoden 2001 lopussa oli 432 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 72 henkilöä.

Varainhankinta

SERVERI sai vuonna 2001 tulonsa pääasiassa jäsenmaksuista ja haalarimerkkien myynnistä. Jäsenmaksuista tuottoa saatiin 7200,00 mk ja muusta varainhankinnasta 14990,58 mk. Korkotuloja saatiin 43,82 mk.

Edustajisto

Heli Viinikainen valittiin Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon syksyllä 2001. Ehdokkaita ylioppilaskunnan edustajistoon olivat lisäksi Jenni Huovinen, Marko Jäntti, Tom Kolmakow, Janne Korhonen ja Petteri Vihtilä. Ehdokkaiden vaalimainos on vuosikertomuksen liitteenä.

Yrityskontaktit

SERVERI järjesti helmikuussa IT-rekrytointimessut Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusyksikön ja Kuopion kaupungin kanssa. Syyskuussa Buuttauksen tilalle noussut IT-Futis keräsi pisteet kotiin. Ainejärjestöistä ja yrityksistä kasatut joukkueet ottivat mittaa toisistaan jalkapallokentällä lähellä satamaa. Yhdessä KYY:n kanssa Vanhassa Satamassa järjestetty Akateemisen Startin ennakkotapahtuma ja IT-Futiksen iltabileet, eli JumpStart oli myös menestys. Tapahtumassa olivat mukana Fleasome, Honeywell, Image World, JSOP Interactive, Orchimedia, Promenade Research, SSH, Sysopen, Tekla, Tietoenator ja Yomi Fusion.

KOULUTUSPOLITIIKKA

SERVERI oli tänäkin vuonna aktiivisesti mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisella rintamalla. Alkusyksystä osallistuttiin Snellmaniassa järjestetyille Abi-messuille, jossa SERVERI:n edustajat kävivät kertomassa abeille laitoksen esittelyn yhteydessä tietojenkäsittelytieteen ja informaatiotekniikan opiskelusta. Muuten messuilla esiteltiin opiskelua ja vastattiin abien kysymyksiin SERVERI:n standillä. Hieman samanhenkisessä tapahtumassa oltiin mukana järjestöpäivillä, jossa esiteltiin nimenomaan ainejärjestön toimintaa ja myytiin haalarimerkkejä.

Kuluvana vuotena yksi tärkeimmistä koulutuspoliittisista saavutuksista oli tenttiarkiston saaminen internetiin SERVERI:n kotisivujen yhteyteen. Laitos oli aluksi hieman arkistoa vastaan, mutta pienen keskustelun jälkeen lupa tenttien julkaisemiseen saatiin. Tenttiarkisto on suunnattu varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka eivät välttämättä ole kovin hyvin perillä siitä, minkälaisia asioita yliopiston tenteissä vaaditaan. Arkistoa pyritään jatkossa pitämään mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

Helmikuussa SERVERI keräsi taas kerran laitoksen pyynnöstä palautetta jäseniltään opintovuodesta. Tällä kertaa kysely tehtiin ainejärjestön www-sivujen kautta, mikä osoittautui hyväksi ideaksi. Palautteesta käytiin keskustelemassa yhdessä laitoksen kanssa.

2002 keväällä kokoontui ensimmäisen kerran tämän lukuvuoden aikana perustettu laitosneuvosto, joka on epävirallinen ryhmä, jossa opiskelijat ja laitoksen edustajat voivat keskustella vapaamuotoisesti opetukseen liittyvistä asioista. Ensimmäisessä kokouksessa pohdittiin tiedekunnan vaihtumisen seurauksia opiskelijoille.

Vapaa-ajantoiminta

Kulttuuri & viihde

Vuonna 2001 SERVERI järjesti runsaasti uusia tapahtumia, joiden suosio oli taattu. Perinteiset tapahtumat keräsivät myös vankan katsojakunnan, sillä uusien opiskelijoiden lisäksi myös vanhemmat serveriläiset halusivat vaihtelua rankkaan opiskeluun. Omat tapahtumat olivat tietenkin prioriteettilistan kärjessä, mutta valkohaalarisia kuokkijoita näkyi myös muiden ainejärjestöjen tapahtumissa.

Perinteiset tapahtumat

Velj'mies-patsaalla järjestettiin perinteisesti SERVERI:n rasti elokuussa kaupunkisuunnistuksen aikaan. Syyskuun alussa tutustumisillassa uudet opiskelijat tutustutettiin SERVERI:n rentoutumismenetelmiin viinin ja pikkunaposteltavien kera. Samassa tapahtumassa SERVERI:n hallitus ja tutorit esittäytyivät opiskelijoille.

SERVERI:n kastajaiset pidettiin virallisesti Tiukanlinnassa lokakuussa. Kastettavaksi saapui lähes 50 uutta ykköstä, jotka osallistuivat perinteiseen rastitoimintaan ja vannoivat valan. Perinteiset kostajaiset järjestettiin marraskuussa, ja ne keskittyivät olennaiseen: kostoon vanhemmille.

Joulutunnelmaan siirryttiin pikkujoulujen, eli serveriläisittäin JouluBugi-bileiden, myötä joulukuussa. Tapahtumaa oli järjestämässä myös Pooli ja FA2. Tammikuun lopussa järjestettiin perinteisesti SERVERI:n, Kultin ja Hyeenan yhteistapaaminen. Sarjassaan jo viides tapaaminen noudatti nimeämisessä vanhaa kaavaa, sillä tapahtuman nimeksi laitettiin 5th Grade Contact.

Uudet tapahtumat

SERVERI järjesti huhtikuussa Tiukanlinnassa Kulti ry:n kanssa Pikku-Juhannuksen sekä PKYR1:n kanssa Hawaii-bileet, joissa tarkoituksena oli ottaa varaslähtö kesään. Karnevaalihenkeä jatkettiin syyskuussa puikkarissa Mardi Gras -tapahtumassa, jossa mukana olivat SERVERI:n lisäksi Pooli ja FA2. Ilmapiiri vaihtui karnevaaleista erotiikkaan lokakuussa, kun SERVERI järjesti FA2:n kanssa Pornobileet Clonessa.

Liikunta

SERVERI liikkui erinäisissä muodoissa menneellä kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Perinteinen kevään polkupyöräretki järjestettiin vuoden tauon jälkeen. Retkikunta kävi pyöräilemässä napakan lenkin Rauhalahden suunnalla ja pysähtyi matkalla Rauhalahden leirintäalueelle paistamaan makkaraa ja viettämään vapaata yhdessäoloa.

Liikunta vaikutti vahvasti SERVERI:n syksyn päätapahtumassa IT-Futiksessa. SERVERI:n liikunta ihmiset olivat osaltaan mukana tapahtumassa, jossa otettiin mittaa 16 eri joukkueen kesken. Valitettavaa oli, että SERVERI:n oma hallituksen joukkue ei vakuuttanut esityksillään kentällä.

SERVERI:n oma sählyjoukkue jatkoi menestyksekkäästi KYY-liigassa. Joukkue on voittanut lähes kaikki pelinsä, joten salibandy tuntuu olevan servereiden hallussa. Servereiden omat sählyvuorot olivat tiistaisin ja perjantaisin. Vuorot tosin kärsivät ajoittain pelaajapulasta. Servereiltä osallistui myös sählyjoukkue syksyllä järjestettyyn Poltetta Puntissa tapahtumaan, jossa oli monien muiden urheilumuotojen lisäksi salibandy turnaus.

Syksyn aikana SERVERI:n liikuntavastaava sai usealta innokkaalta kuntosalin käyttäjältä ehdotuksia Studentian kuntosalin parantamiseksi. Kuntosalin parannuksesta tehtiin muutaman aktiivikäyttäjän yhteistyössä ehdotus Studentiaa hallinnoivalle johtokunnalle, joka otti ehdotuksen pääpiirteissä positiivisesti. Ehdotuksessa oli mm. painavampien käsipainojen, levytankojen sekä levypainojen hankintaehdotus. Kirjoitushetkellä kuntosalille on ilmestynyt uudet käsipainot ja tuleva kevät näyttää toteutuvatko muutkin ehdotukset.

Muu toiminta

Huhtikuussa KYY järjesti perinteiden mukaan Savo-Karjala -excursion, jossa iskujoukko servereitä oli kiertämässä savokarjalaa. SERVERI osallistui myös ATK-YTP -tapahtumaan, jotka pidettiin tänä vuonna Jyväskylässä lokakuussa. Itse ATK-YTP oli huhupuheiden mukaan vaisu, mutta meno paikallisessa yökerhossa korvasi kaiken. Excursioita jatkettiin lokakuussa, jolloin bussin nokka suuntasi Iisalmea ja Olvin päämajaa kohti. Olvin edustaja esitteli tuotantotiloja ja kertoi Olvi-oluen valmistuksesta ja historiasta. Maistamaankin kuulemma päästiin.

SERVERI:n jäsenet osallistuivat myös tammikuussa LAN-pelitapahtumaan Tiukanlinnassa, jossa osanottajia oli 21 henkeä. Viikonloppua vietettiin suurilta osin Counter-Striken merkeissä.

TOIMINTAKERTOMUS 2000

Toimintakertomus 2000

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ry – SERVERIn vuosi 2000 keskittyi opiskelunautinnon kasvattamiseen. SERVERI oli paikalla, kun opiskelijat korottivat päätään kurssien epäkohtia vastaan. Esimerkiksi Tietorakenteet ja algoritmit – kurssi järjestetään uudelleen keväällä 2001 sen vaikean sisällön takia. Bileistyksessä SERVERI oli ainejärjestöjen innokkain osapuoli, melkein jokaisessa kissanristiäisessä paikalla oli ainakin yksi valkohaalarinen yksilö. Onnistuttiinpa lopulta saamaan SERVERIn huoneeseen lahjoituksena ikioma sohva, jossa jokainen nuorempi tai vanhempi SERVERIläinen kykeni rentouttamaan päivän aikana rasittuneita jalkojaan.

Hallituksen toiminta

Vuoden 2000 vuosikokouksessa SERVERIn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Viinikainen. Muiksi jäseniksi valittiin Sari Heikkilä, Marko Jäntti, Miia-Maarit Karhunen, Tuomas Kepanen, Minttu Leinonen, Pekka Ryhänen, Ossi Savolainen, Antti Svenn ja Mikko Tanski. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Ossi Savolainen, sihteeriksi Sari Heikkilä ja rahastonhoitajaksi Pekka Ryhänen. Muut vastuualueet jaettiin seuraavasti: Heli Viinikainen ja Ossi Savolainen toimivat myös yritysvastaavina, Antti Svenn tiedotuksessa, Miia-Maarit Karhunen ja Tuomas Kepanen hoitivat koulutuspolitiikan (kopo) asioita, Minttu Leinonen toimi kansainvälisten asioiden vastaavana, Marko Jäntti vapaa-ajan vastaavana, Mikko Tanski liikuntavastaavana ja Sari Heikkilä sosiaalipoliittisena (sopo) vastaavana. Miia-Maarit Karhunen erosi lokakuussa vaihtoon lähdön vuoksi, jolloin hänen tilalleen nousi varajäsenen paikalta Janne Nieminen.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 8 kertaa.

Jäsentoiminta

Serverin jäsenten lukumäärä vuoden 2000 lopussa oli noin 300 henkilöä. Uusia jäseniä vuoden aikana tuli 66 henkilöä. Jäsenten liittymismäärän laskeminen viime vuoteen verrattuna on selitettävissä pienemmällä sisäänottomäärällä.

Uusien ykkösten tapahtuma-aktiivisuus yllätti positiivisesti, erityisesti tapahtumatoimikunta ansaitsee suuret kiitokset.

Varainhankinta

SERVERI sai varoja tilikautensa aikana jäsenmaksuista (6600,-), KYYn ainejärjestöavustuksesta (2200,-) sekä SERVERIn ja ATK–YTP – haalarimerkkien myynnistä (2205,-).

KYYHALLITUS

Tuomas Kepanen valittiin Kyy:n hallitukseen Maria Rakkolaisen tilalle syyskuussa 2000. Hänen hallituskautensa päättyi Kyy:n hallituksen vaihtuessa tammikuussa 2001.

Yrityskontaktit

SERVERI järjesti maaliskuussa IT-rekrytointimessut yhteistyössä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun (tekniikka, Kuopio) ja Kuopion kaupungin kanssa. Buuttaus’00 ja ATK-YTP keräsi yhteen IT-yrityksiä, kuten Deio, e-HIT, Espotel, JSOP Interactive, Orchimedia, Riot Entertainment Ltd, SysOpen ja Tietosavo.

Teknialla järjestettiin myös WAP-luento, jossa asiasta kertoi ACTA:n edustaja. Vapaa-ajantoiminta

Kulttuuri & viihde

Tänäkin vuonna SERVERI oli kaikkien arvostelulistojen kärjessä railakkaalla bilemielellään ja valtaisalla tapahtumamäärällään. Valkoiset ja likaisenkellertävän väriset haalarit tulivat kaikkialla tunnetuksi varsinkin pikkujouluissamme, jossa tapahtumavastaavamme otti selkävoiton Pooli ry:stä paikallisessa alkoholinnauttimiskilpailussa. Ainejärjestömme jäsenet kuokkivat myös ankarasti muissa bileissä, tarinoita kerrotaan yhä kaupungilla.

Perinteiset tapahtumat

Enimmäkseen tapahtumissa oli reippaasti osallistujia. Uudet opiskelijat otettiin tänäkin vuonna vastaan saunomisen merkeissä tutustumissaunaillassa ja myöhemmin he saivat kokea karmaisevan kokemuksen kastajaisten muodossa. Mutta ykkösten koston saivat kokea kaikki Tiukanlinnalle lokakuussa eksyneet vanhemmat opiskelijayksilöt.

Ykkösten haalarikastajaiset järjestettiin jo tammikuussa, mikä on huomattava parannus aiemman vuosikurssin haalareidenkellastuttamisoperaatioon. He tiettävästi saivat haalarikasteensa ja soman vihreän läiskän kaulukseensa vasta huhtikuussa, hieman ennen ensimmäisen vuoden opiskelujen loppua. Luonnollisesti vahinkoja sattuu paremmissakin piireissä.

Buuttaus järjestettiin syyskuussa, Akateemisen Startin yhteydessä. Perinteitä vaalien annettiin maalaismimmeille ja –junteille mahdollisuus kunnostautua Tuulipukubileissä marraskuussa. Pikkujoulut järjestettiin Pooli ry:n kanssa joulukuussa, missä täytyi jälleen kerran todeta SERVERIn olevan eräs yliopiston bilehenkisimmistä ainejärjestöistä.

Tammikuun lopussa järjestettiin neljännen kerran Kultin ja Hyeenan kanssa yhteisbileet, joiden nimi mielikuvituksellisesti oli ’Neljännen asteen yhteys’.

Uudet tapahtumat

SERVERI sai tänä vuonna järjestettäväksi ATK-YTP-tapahtuman, joka oli ensimmäistä kertaa Kuopiossa. Edellisenä vuotena ATK-YTP järjestettiin Lappeenrannassa. Avajaisilta pidettiin Vanhassa Satamassa, josta illan kuluessa suunnistettiin keskemmälle Kuopiota. Seuraavana päivänä Kuopion Savilahden ympäristöön oli saapunut useita IT-alan yrityksien edustajia ja opiskelijoita muualta Suomesta. Iltabileet pidettiin Clonessa, missä viimeistään jokaisen paikallaolijan mielestä häipyi suloisen nörttiopiskelijan prototyyppi hiljaisena ja eristäytyneenä finninaamana. Osallistujamäärät olivat vähäisiä, mutta bileet olivat loistavat. Tapahtuma järjestetään ensi vuonna Jyväskylässä.

Liikunta

(S)ähläämisessä SERVERI oli edelleen huipputasoa, vaikka joukkueemme Mighty Hackersin tie katkesi playoffien toiselle kierrokselle. Mighty Hackers pelasi myös salibandyn OLL-kisoissa sekasarjassa syyskuussa ja vaikka voittoa ei tullutkaan, niin edustus oli varmasti loistava. Joukkueemme on osallistunut myös liikuntailtapäivän kilpailuihin peräti kahdella joukkueella. Tuloksena oli kolmas ja neljäs sija.

Muu toiminta

SERVERI kävi lukioissa esittelemässä toimintaansa myös tänä vuonna, ja edustajamme olivat paikalla myös ABI-päivillä sekä yliopiston avoimien ovien päivänä. SERVERI osallistui myös useisiin muihin eri tapahtumiin kuten Savo-Karjala excursiolle vapun tienoilla.

TOIMINTAKERTOMUS 1999

Toimintakertomus 1999

Johdanto

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ry. – SERVERI kasvatti vuonna 1999 niin jäsenmääräänsä kuin toimintaansakin. SERVERIin liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä, jotka olivat vanhojen ohella aktiivisesti mukana SERVERIn järjestämissä tapahtumissa. SERVERI otti harppauksen yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kymmenvuotisjuhlien jälkeen suurin SERVERI-tapahtuma Buuttaus’99 järjestettiin syyskuussa. Toimintansa aktiivisuudesta SERVERI sai kiitosta mm. Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan (KYY) puolelta. SERVERI pyrki toimimaan sisarainejärjestöjensä kanssa opiskelun epäkohtien korjaamiseksi. Eri aiheista keskusteltiin laitoksen johdon ja henkilökunnan kanssa, mutta keskustelu olisi saanut olla vieläkin vilkkaampaa ja vakavammin asioihin kantaaottavaa. Kuluvan vuoden aikana suunniteltiin SERVERIn sääntömuutos. Muutos esitetään ensimmäisen kerran yleiskokoukselle vuosikokouksessa 2000. SERVERIn kotisivut uusittiin vuoden aikana ja ainejärjestölle hankittiin leimasimet.

Hallituksen toiminta

Vuosikokouksessa 1999 valittiin SERVERIn hallituksen puheenjohtajaksi Arttu Häyhä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jani Heimonen, Juha Jääskeläinen, Katja Pietiäinen, Janne Räihä, Petteri Räisänen, Jani Salo, Mikko Tanski, Heli Viinikainen sekä Anna Wolczkiewicz. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Janne Räihän, sihteeriksi Juha Jääskeläisen ja rahastonhoitajaksi Heli Viinikaisen. Jokaiselle hallituksen jäsenelle jaettiin myös vastuualue. Yrityskontakteista vastasivat Arttu Häyhä ja Janne Räihä, koulutuspoliittisista (kopo) asioista Anna Wolczkiewicz ja myöhemmin myös Petteri Räisänen, tiedotuksesta Petteri Räisänen, sosiaalipoliittisista (sopo) asioista Katja Pietiäinen, kansainvälisistä asioista Jani Salo ja vapaa-ajan asioista Jani Heimonen (viihde & kulttuuri) sekä Mikko Tanski (liikunta). Jani Salo erosi hallituksesta syyskuussa, jolloin hänen tilalleen hallitukseen valittiin Sami Vuori.

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana 8 kertaa ja piti useita iltakouluja.

Jäsentoiminta

SERVERIn jäsenmäärä nousi 269:ään. Uusia liittyneitä jäseniä oli 76. Uusien jäsenten liittymismäärän kasvu perustui ennakkoinformaatioon valittujen keskuudessa sekä SERVERIN järjestämien tapahtumien rajaamiseen vain jäsenille.

Varainhankinta

SERVERI sai varoja toimintaansa varten myymällä haalarimerkkejä, jäsenmaksuista sekä KYYn ainejärjestötuesta. Vuoden aikana jouduttiin hankkimaan uusi erä haalarimerkkejä, joiden uskotaan riittävän muutaman vuoden.

Edustajisto

SERVERIltä oli seitsemän ehdokasta ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa. Edustajistoon valittiin Juho Romakkaniemi. Loput kuusi ehdokasta ovat edustajiston varajäseninä. Muuten ainejärjestön jäsenten aktiivisen toiminnan joukossa edustajiston vaali ei kerännyt intoa, vaan SERVERI oli äänestysaktiivisuudessa ainejärjestöjen häntäpäätä.

Yrityskontakti

SERVERI piti yhteyttä yrityksiin ja antoi näille mahdollisuuden toimia jäsenistön parissa IT-rekrytointimessuilla sekä Buuttauksessa. IT-rekrytointimessut järjestettiin yhdessä Tekun opiskelijayhdisyksen, Kuopion kaupungin, Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja sovelletun matematiikan laitoksen sekä P-SAMK:n TeKu (Tekniikka Kuopio) kanssa.

Vapaa-ajantoiminta

Oli kyse sitten liikunnasta tai ’muista riennoista’ SERVERI on yliopiston näkyvin, äänekkäin ja innokkain ainejärjestö. Tapahtuma kuin tapahtuma ja SERVERI on läsnä ainakin pienellä iskuryhmällä. Kunniamainintana vielä sanottakoon, että SERVERI on myös hyvätapainen ja siveä – sopivassa määrin. Bileitten osalta SERVERI pitää kirjaa tapahtumista arvosanoineen kotisivullaan.

Kulttuuri & viihde

Perinteiset tapahtumat

Syksyllä uudet opiskelijat otettiin vastaan tutustumissaunaillassa Teknian saunalla. Opiskelijamäärän kasvun myötä Teknian saunatilat alkavat käymään ahtaiksi, mutta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan.

Todenteolla uudet opiskelijat otettiin SERVERIn riveihin kastajaisissa, jonka järjestelyistä vastasivat tutorit ja 2 vsk. opiskelijat. Pikkujoulut JouluBugeineen ja lauluineen olivat marraskuun lopussa. Kostajaiset jäivät vuoden 2000 puolelle.

Yhdessä muiden luonnontieteen ainejärjestöjen (Kulti & Hyeena) kanssa järjestettiin jo kolmatta kertaa yhteisbileet. Tällä kertaa tapahtuma kantoi nimeä ’Kolmannen asteen yhteys’.

SERVERIllä oli joukkue mukana 24TL -tapahtumassa. Moraalinen voitto tuli jälleen. SERVERI toimi myös aktiivisesti KYYn mainostajana, käyden mm. Helsingissä Akateemisessa Wartissa keväällä mainostamassa Akateemista Starttia –99.

Uudet tapahtumat

SERVERIn tapahtumakalenteriin lisättiin uusia tapahtumia. Keväällä Wappuaattona järjestettiin ensimmäinen WappuDeBukkaus ja syksyllä kansallinen akateeminen IT-opiskelijatapahtuma Buuttaus. Tapahtumia on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

WappuDeBukkaus

Teknian kentälle kokoontui suuri joukko valkohaalarisia SERVERIläisiä juhlistamaan ylioppilaiden juhlaa salaisin virheenkorjausrituaalein. Koko opiskeluvuoden virheet saatiin korjattua, ja Vuoden paras -titteleillä asianomaiset palkittua.

Buuttaus’99

Buuttauksen ajatus oli kutsua Suomen akateemiset IT-opiskelijat koolle juhlimaan opiskelukauden alkua. Tapahtuma oli myös alku viikonlopun Akateeminen Startti-tapahtumalle IT-väen keskuudessa. SERVERIn osalta tapahtuma oli rajattu vain jäsenille. Paikalle Kuopion Rauhalahden leirintäalueelle saapui hyvä joukko reippaita opiskelijoita mm. Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Oulusta. Ohjelmana oli ainejärjestökilpailua, napatanssia ja Half Monty! -esitys. Illan musiikista huolehti ammattitaitoisen DJ:n lisäksi SERVERI-pohjainen bändi Sinus. Paikkana Rauhalahden leirintäalue ja suuri ulkoteltta oli hyvä, mutta hieman viileä. Ilmoittelua parantamalla (lämmintä päälle) tuokin asia olisi ollut korjattavissa. Yhteistyökumppaneita tapahtumaan saatiin hyvin, ja yhteistyö yritysten kanssa käynnistyi odotettua paremmin. Palaute tapahtumasta oli erittäin positiivista niin osallistuneiden opiskelijoiden kuin yhteistyökumppaneiden taholta.

Liikunta

SERVERIläisten keskuudessa suosituin liikuntamuoto oli edelleen (s)ähly. SERVERIläisillä oli viikossa käytössään kaksi sählyvuoroa. Komein merkki SERVERIläisten sählyinnostuksesta on SERVERI Mighty Hackersin toinen sija salibandyn OLL-kisojen rentosarjassa. Mainittakoon, etteivät kaikki ’rento’-joukkueet ole vain rentoutumassa. Mighty Hackers pelasi myös koko kauden KYY-liigassa. Joukkue on vahvasti menossa jatkoon.

Perinteinen pyöräilypäivä jouduttiin tänä vuonna perumaan aikatauluongelmien takia. Kiinnostusta päivää kohtaan oli huomattavasti, mutta valitettavasti mahdollisuutta järjestämiseen ei tullut.

Muu toiminta

SERVERI esitteli itseään uusille ja mahdollisesti tuleville opiskelijoille lukioinfoissa, ABI-päivänä sekä yliopiston avoimien ovien päivänä.

SERVERI oli mukana lappeen rannalla (Lappeenrannassa) järjestetyssä ATK-YTP –tapahtumassa. Tapahtuma vei SERVERIn virallisen edustajajoukon itärajan taakse Viipuriin. Kaikki selvisivät takaisin Suomeen. Tapahtumasta jäi käteen muun muassa seuraavan ATK-YTP:n järjestäminen Kuopiossa syksyllä 2000.

Syksyllä yliopistolla järjestetyn verenluovutuspäivän ainejärjestöjen välisen kilpailun SERVERI voitti osoittaen taas aktiivisuutensa. Kyseinen voitto ei ollut SERVERIlle ensimmäinen, edellisen kerran voitto tuli kaksi vuotta sitten. Mekö muka aneemisia…

SERVERI harkitsi mahdollisuutta yritystoiminnan perustamiseen, mutta työmäärä verrattuna olemassa oleviin resursseihin saneli selvästi tilanteen. Ajatus kuitenkin jäi tulevaa varten elämään.

TOIMINTAKERTOMUS 1998

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

SERVERIN RUTIINITOIMINTA

Yhdistyksen sääntömääräinen yleiskokous pidettiin 27.01.1998, jossa SERVERIlle valittiin hallitus, jonka tehtäväksi jäi hallituksen nimeäminen. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio toimintakaudelle 1998.

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 1998 kuuluivat Sami Kokkonen (pj.), Juha Korhonen (siht.), Jani Salo (rah.hoit.), Markku Tikkanen (vpj.), Jani Heimonen (tapahtumavastaava), Eija Hiltunen (liikuntavastaava), Roman Kossarev (KV-vastaava), Tuomas Pulliainen (KOPO-vastaava), Heli Hakkarainen (SOPO-vastaava) ja Tero Rönkkö (tiedotusvastaava). Eija Hiltusen jätettyä laitoksemme valittiin hänen tilalleen liikuntavastaavaksi Janne Räihä Yhdistyksen hallitus kokoontui kaudellaan XXXXXXXX kertaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi kuluneen tilikauden aikana. Yhdistyksen jäsenmäärä toimintakauden lopussa on noin XXX kellä on tietoo? XXXX.

VAPAA-AJANTOIMINTA

XXXX entäs näistä ? XXXX (meitsi on ollut vähän hintsusti läsnä… ;)

24 TL -opiskelijatapahtumassa SERVERIllä oli joukkue. Opiskelujen alkaessa syksyllä 1998 Akateemisessa Startissa SERVERIä edusti yksi joukkue, joka sijoittui jaetulle ensimmäiselle sijalle.Osallistumista tuettiin. Myös Akateemisessa Wartissa SERVERIä edusti yksi joukkue.

Pyöräilypäivä jäi vähäisen kiinnostuksen vuoksi järjestämättä.

Heti syksyn aluksi järjestettiin uusille ja vanhoille opiskelijoille tutustumissaunailta Teknian saunalla. Saunailtaan osallistuttiin sankoin joukoin. Niin ikään jo perinteeksi muodostuneisiin Kastajaisiin osallistui kiitettävästi porukkaa.

Perinteisiin pikkujouluihin osallistui totuttuun tapaan runsaasti serveriläisiä. Pikkujoulun järjestivät toisen vuosikurssin opiskelijat.

Kostajaiset järjestetään tälläkin kertaa kevään 1999 kuluessa.

VARAINHANKINTA

XXXX Salo ? XXXXX

SERVERIn haalarimerkkien myynti toi jälleen voittoa. Jäsenmaksutuotot olivat toinen tärkeä varainhankintamuoto.

Kuopion yliopiston ylioppilaskunta KYY tuki myös SERVERIn toimintaa.

URHEILUTOIMINTA

Sählyvuorot lisääntyivät syksyllä yhdestä kahteen. Joukkueeseen on löytynyt mukavasti ns. vakiopelaajia. SERVERIläiset ovat vakiinnuttaneet asemansa Yliopiston aktiivisimpina urheilutilojen käyttäjinä. Tämän voi todeta mm. yleisillä sählyvuoroilla ja pingispöydän luona.

SERVERIn Mighty Hackers osallistui KYY:n sählyliigaan. Menestys on ollut aivan kelvollinen.

MUU TOIMINTA

SERVERI esitteli itseään mahdollisille tuleville opiskelijoille helmikuun alussa yliopiston avoimien ovien päivänä ja marraskuussa ABI-päivänä omalla pisteellä Snellmanian ala-aulassa.

SERVERI esitteli itseään myös tietojenkäsittelytieteen uusille opiskelijoille elokuun lopussa. SERVERIN WWW-kotisivut uudistaminen on jäänyt hieman luvatusta, mutta parannusta on odotettavissa vuonna 1999.

Yhteistyötä Kuopion yliopiston Urapalveluiden kanssa jatkettiin. Lisäksi laitos antoi SERVERIläisten käyttöön entistä paremman tietokoneen.

TOIMINTAKERTOMUS 1997

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1997

SERVERIN RUTIINITOIMINTA

Yhdistyksen sääntömääräinen yleiskokous pidettiin 17.02.1997, jossa SERVERIlle valittiin puheenjohtaja, jonka tehtäväksi jäi hallituksen nimeäminen. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio toimintakaudelle 1997.

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 1997 kuuluivat Sami Kokkonen (pj.), Kirsi Koponen (siht.), Jukka Kääriäinen (rah.hoit.), Mika Sottinen(vpj.), Saara-Maria Halonen (tapahtumavastaava) ja Arttu Häyhä (tiedotusvastaava). 09.04.1997 ylimääräisessä yleiskokouksessa SERVERIn hallitukseen valittiin emännäksi Saara-Maria Halonen, ja hänen tilalleen tapahtumavastaavaksi Tuomas Pulliainen. Kirsi Koposen jätettyä Kuopion syksyllä, valittiin sihteeriksi Juha Korhonen. Yhdistyksen hallitus kokoontui kaudellaan viisi kertaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi kuluneen tilikauden aikana. Yhdistyksen jäsenmäärä toimintakauden lopussa on noin 180.

VAPAA-AJANTOIMINTA

24 TL -opiskelijatapahtumassa SERVERIllä oli joukkue. Opiskelujen alkaessa syksyllä 1997 Akateemisessa Startissa SERVERIä edusti yksi joukkue, joka sijoittui jaetulle ensimmäiselle sijalle.Osallistumista tuettiin. Myös Akateemisessa Wartissa SERVERIä edusti yksi joukkue.

Pyöräilypäivä jäi vähäisen kiinnostuksen vuoksi järjestämättä.

Heti syksyn aluksi järjestettiin uusille ja vanhoille opiskelijoille tutustumissaunailta Tiukanlinnan saunalla. Saunailtaan osallistuttiin sankoin joukoin. Niin ikään jo perinteeksi muodostuneisiin Kastajaisiin osallistui kiitettävästi porukkaa.

Perinteisiin pikkujouluihin osallistui totuttuun tapaan runsaasti serveriläisiä. Pikkujoulun järjestivät toisen vuosikurssin opiskelijat.

Kostajaiset järjestetään tällä kertaa kevään kuluessa.

10 -VUOTIS JUHLAT

Mega-Deca -Bileet eli SERVERIn kymmenvuotisjuhlat järjestettiin 20.10.1997. Virallisempi osuus pidettiin Teknian auditoriossa, josta siirryttiin kakkukahveille Amican tiloihin. Iltajuhlat olivat Tiukanlinnalla, jossa mukana sponsoreista Nokia, NovoGroup ja Diners Club. 10-15 oli sponsoreilla ständit auditorion aulassa. Erityisesti iltajuhla keräsi tuvan täydeltä serveriläisiä, joista sitkeimmät juhlivat 10-vuotista SERVERIä aamuun asti, ja vielä seuraavana päivänäkin. Tunnelmasta vastasi kaksi bändiä; Mystinen Rytmiryhmä ja SO. Aamupalaa tarjoiltiinkin päivän mittaan lukuisille paikalle saapuneille. Lisäksi YO-alueella järjestettiin oheistapahtumia.

VARAINHANKINTA

SERVERIn haalarimerkkien myynti toi jälleen voittoa. Jäsenmaksutuotot olivat toinen tärkeä varainhankintamuoto.

Kuopion yliopiston ylioppilaskunta KYY tuki myös SERVERIn toimintaa.

URHEILUTOIMINTA

Sählyvuorot lisääntyivät syksyllä yhdestä kahteen. Joukkueeseen on löytynyt mukavasti ns. vakiopelaajia. SERVERIläiset ovat vakiinnuttaneet asemansa Yliopiston aktiivisimpina urheilutilojen käyttäjinä. Tämän voi todeta mm. yleisillä sählyvuoroilla ja pingispöydän luona.

SERVERIn Mighty Hackers osallistui liikuntailtapäivän sählyturnaukseen. Menestys antoi vielä odottaa itseään.

MUU TOIMINTA

SERVERI esitteli itseään mahdollisille tuleville opiskelijoille helmikuun alussa yliopiston avoimien ovien päivänä ja marraskuussa ABI-päivänä omalla pisteellä Snellmanian ala-aulassa. SERVERIn edustajaa haastateltiin radio Kanttiin.

SERVERI esitteli itseään myös tietojenkäsittelytieteen uusille opiskelijoille elokuun lopussa. SERVERIN WWW-kotisivut uudistettiin, ja niiden päivitäminen jatkuu myös vuonna 1998.

Yhteistyötä Kuopion yliopiston Urapalveluiden kanssa jatkettiin. SERVERI sai syksyllä oman huoneen, ja näin siirryttiin käytävältä mikroluokkien väliseen huoneeseen. Lisäksi laitos antoi SERVERIläisten käyttöön oman tietokoneen.

TOIMINTAKERTOMUS 1996

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1996

SERVERIN RUTIINITOIMINTA

Yhdistyksen sääntömääräinen yleiskokous pidettiin 13.2.1996, jossa SERVERIlle valittiin puheenjohtaja ja hallitus. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio toimintakaudelle 1996.

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 1996 kuuluivat Topi Haapio (pj.), Päivi Ronkainen (siht.), Liisa Marjamäki (rah.hoit.), Merja Ek (vpj.), Anne Koppinen (tapahtumavastaava) ja Paavo Peltomaa (tiedotusvastaava). Päivi Ronkaisen, Liisa Marjamäen ja Anne Koppisen jätettyä Kuopion syksyksi valitiin 19.9.1996 ylimääräisessä yleiskokouksessa SERVERIn varajäseniksi Minna Kamppuri, Antti Karppinen ja Antti Koponen. Hallituksen jäsenten tehtävät muutettiin seuraavasti: Topi Haapio (pj.), Minna Kamppuri (siht.), Antti Koponen (rah.hoit.), Paavo Peltomaa (vpj.), Merja Ek (tapahtumavastaava) ja Antti Karppinen (tiedotusvastaava). Yhdistyksen hallitus kokoontui kaudellaan seitsemän kertaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä nousi kuluneen tilikauden aikana 27 henkilöllä, mikä oli suurin nousu sitten yhdistyksen perustamista seuranneen vuoden. Jäsenmäärän nousu selittyy paitsi uusien opiskelijoiden suurella määrällä, myös ahkeralla tiedottamisella. Yhdistyksen jäsenmäärä toimintakauden lopussa oli 152.

VIERAILUT JA EXCURSIOT

SERVERI osallistui marraskuun alussa Tampereella järjestettyihin ATK-Yhteistoimintapäiville, joille osallistuivat lähes kaikki Suomen akateemiset ATK-opiskelijajärjestöt. SERVERIn osallistujamäärä jäi vähäiseksi, sillä excursiota tuettiin ainoastaan osallistumismaksun verran.

Hallituksen toimintakauden lopussa, 11.2.1997, Tampereen Nokia Telecommunications järjesti rekrytointiexcursion, jolle osallistui kolmisenkymmentä serveriläistä.

VAPAA-AJANTOIMINTA

24 TL -opiskelijatapahtumassa SERVERIllä oli useampikin joukkue, joista yhden osallistumista tuettiin. Tuetun joukkueen valinta suoritettiin arpomalla.

Opiskelujen alkaessa Akateemisessa Startissa SERVERIä edusti yksi joukkue.

Toukokuun puolessavälissä järjestettiin välivuoden jälkeen pyöräilypäivä, jolle valitettavasti osallistui vain muutama serveriläinen. Itse pyörälenkkiin osallistui ainoastaan yksi serveriläinen.

Heti syksyn aluksi järjestettiin tutustumissaunailta Teknian saunalla ensimmäiselle ja muille vuosikurssilaisille. Saunailtaan osallistuttiin sankoin joukoin. Niin ikään jo perinteeksi muodostuneelle Kastajaisiin osallistui kiitettävästi porukkaa.

Perinteisiin pikkujouluihin osallistui ennätysmäärä serveriläisiä. Pikkujoulun järjestivät toisen vuosikurssin opiskelijat.

Tammikuussa ensimmäinen vuosikurssi järjesti tavan mukaan Kostajaiset, tällä kertaa sisätiloissa.

VARAINHANKINTA

Yhdistyksemme uudeksi varainhankintamuodoksi nousi SERVERIn haalarimerkkien myynti. Kuluneella kaudella haalarimerkkejä hankittiin lisää. Hankinnasta aiheutuneet kulut peitettiin haalarimerkkien aktiivisella myynnillä ja saatiin jopa hieman voittoa.

Jäsenmaksutuotot olivat toinen tärkeä varainhankintamuoto. Jäsenmaksutuotot nousivat lähes uuteen ennätykseen.

Kuopion yliopiston ylioppilaskunta KYY tuki myös SERVERIn toimintaa.

URHEILUTOIMINTA

Sählyvuorot supistuivat syksyllä kahdesta yhteen. SERVERI on menettänyt muutamia aktiivipelaajistaan, joten täydennystä joukkeeseen kaivataan.

MUU TOIMINTA

SERVERI esitteli itseään mahdollisille tuleville opiskelijoille helmikuun alussa yliopiston avoimien ovien päivänä ja marraskuussa ABI-päivänä omalla pisteellä Snellmanian ala-aulassa. SERVERIn edustajat pääsivät antamaan jopa pari radiohaastattelua.

SERVERI esitteli itseään myös tietojenkäsittelytieteen uusille opiskelijoille elokuun lopussa. Ylipäätänsä kauden tavoitteena oli tiedotuksen lisääminen, jossa onnistuttiin mm. uudistamalla SERVERIN WWW-kotisivuja.

Loppusyksystä SERVERI suoritti kyselyn 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille seminaarien ajankohtien toivomuksista. Toivomusten pohjalta seminaarien ajankohdat muutettiin vuonna 1997. SERVERI kävi koulutuspoliittista vuoropuhelua mm. laitoksen professorin kanssa opetuksen laadun parantamisesta ja sen systemaattisesta tarkkailusta. Kyseinen laadun kehittäminen on yleistymässä Kuopion yliopistossa.

SERVERI kartoitti myös opiskelijoiden työpaikkatoivomuksia. Yhteistyö Kuopion yliopiston Urapalveluiden kanssa jatkuu myös vuonna 1997.

TOIMINTASUUNITELMA 2023

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

JOHDANTO

Vuonna 2023 ylläpidetään ja kehitetään Serverin jäsenistölle järjestämiä palveluita. Palveluiden parantamiseksi ja Serverin talouden ylläpitämiseksi pyritään rahoitusta toiminnalle kehittämään muun muassa solmimalla yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Jäsenistölle järjestettävät tapahtumat pyritään osittain pitämään maksuttomina ja jäsenistön ulkopuolisilta perittävät maksut pyritään pitämään pienenä. Tulevana vuonna edellisten toimikausien projekteja on tarkoitus viedä eteenpäin. Tähän kuuluu muun muassa yritysyhteistyön vakiinnuttaminen ja laajentaminen. Yhteistyötä TKT-laitoksen ja samalla koko tiedekunnan kesken pyritään parantamaan ja vakinaistamaan laitosjohdon ja tiedekunnan tapaamisten merkeissä.
Hallituksen ulkopuolisen jäsenistön ottamista mukaan tapahtumien järjestämiseen pyritään parantamaan, jotta koko jäsenistö pysyisi aktiivisena.

HALLITUSTOIMINTA

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päättää hallituslaisten vastuualueet siten, että jokainen hallituksen jäsen on motivoitunut omasta sektoristaan. Tehtävänjaon tulee olla selkeä. Hallitus jatkaa aktiivista tietojenkirjaustaan säilyttämällä virallisia asiakirjoja niin, että ne säilyvät myös tuleville kausille. Muuta tietoa kirjataan HallitusPilveen, mistä ne helposti selviävät tulevien vuosien hallituslaisille. Hallitus varmistaa, että kaikilla hallituksen jäsenillä on tarvittaessa pääsy kaikkiin hallituksen sähköisiin dokumentteihin, ellei niiden rajaamiseen ole riittävää perustetta. Järjestäytymiskokouksen jälkeen hallituksen tulee tiedottaa uusi kokoonpanonsa jäsenistölle, tietojenkäsittelytieteen laitokselle, ISYY:lle, muille ainejärjestöille sekä sisarainejärjestöille. Hallituksen kokoonpano päivitetään yhdistyksen kotisivuille. Puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat tietojen päivittämisestä patentti- ja rekisterihallitukselle. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja vastaavat tietojen päivittämisestä pankille. Puheenjohtaja vastaa kevätkokouksen järjestelyistä ja katsoo, että vaaditut asiakirjat valmistellaan sääntöjen määräämällä tavalla. Puheenjohtaja on kevätkokouksen asiakirjojen osalta yhteydessä edellisvuoden hallitukseen sekä toiminnantarkastajiin. Hallitus työstää vuoden 2023 puheenjohtajan johdolla kevyen kokouskäytäntökoulutuksen ja infopaketin, jotta hallituksen kokoukset saadaan sujumaan tehokkaammin, päätösvaltaisesti ja hyvän kokouskäytännön mukaan. Hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan ISYY:n järjestämään järjestökoulutukseen. Syyskokouksen jälkeen valittavalle uudelle hallitukselle järjestetään yhdessä istuvan hallituksen kanssa hallituksenvaihtajaiset, jossa seuraavan vuoden toimijoille siirretään tieto yhdistyksen nykytilasta ja toiminnasta. Hallituksen kokouspöytäkirjoissa edellytetään hyvää asiakirjakäytäntöä ja pöytäkirjojen ulkoasuun tulee kiinnittää huomiota. Tietosuojan takia arkaluontoiset seikat poistetaan julkaistavista versioista. Hallituksen on seurattava myös jäsenistön mietteitä yhdistystoiminnasta ja otettava jäsenistön toiveet huomioon toiminnan kehittämisessä esimerkiksi erilaisten kyselyiden avulla. Hallitus järjestää jokaiselle hallituksen jäsenelle pääsyn jäsenistölle myytävään ja jaettavaan materiaaliin, kuten ainejärjestöpaitoihin ja haalarimerkkeihin, sekä tarvittaessa täydentää em. materiaalien varastoja sen mukaan, kun se on mahdollista. Hallituksen sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä. Uudet jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksissa ja lisätään sekä rekisteriin että sähköpostilistalle. Jäsenrekisterin muuttamisen prosessista on tehtävä selkeä ohjeistus ja dokumentaatio, että jäsenrekisteriä on helppo ylläpitää myös jatkossa. Hallitus nimittää pyydettäessä opiskelijaedustajia jäsenistön keskuudesta työryhmiin ja toimielimiin. Serverin nimittämät edustajat pitävät yhteyttä hallitukseen, erityisesti opetukseen ja opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Puheenjohtaja vahvistaa heti vuodenvaihteen jälkeen, että uudelle hallitukselle asetetaan pääsy Serverin tiedostoihin ja vanhan hallituksen oikeudet poistetaan. Puheenjohtaja huolehtii myös hallituslaisten lisäämisen serverit-käyttäjäryhmään. Puheenjohtaja vaihtaa Serverin omistamien numerolukkojen koodi. Uudet koodit ja salasanat tiedotetaan asianmukaisesti hallitukselle. Serverin hallitus huolehtii ainejärjestöhuoneen (Serverin Kopin) siisteydestä ja pyrkii ylläpitämään viihtyvyyttä siellä. Serveri hyödyntää nykyisiä ja luo uusia toimikuntia tarpeen vaatiessa. Nykyistä järjestelmätoimikuntaa jatketaan ja sen vetämisen vastuussa on ylläpitovastaava. Tapahtumille luodaan oma uusi toimikunta vuoden alussa, mikäli siihen löytyy kiinnostusta ja tekijöitä jäsenistön keskuudesta. Tapahtumavastaava(t) vastaa tapahtumatoimikunnasta. Toimikuntien säännöistä ja toimintatavoista vastaa hallitus.

TOIMINTA

Serveri järjestää vuonna 2023 muiden vuosien tapaisesti erilaisia vapaa-ajan tapahtumia, kuten liikuntaa lajikokeilujen muodossa, sekä erilaisia opiskelijajuhlia itsenäisesti, sekä muiden ainejärjestöjen kera poikkitieteellisyyttä edistäen. Hallitus hankkii syksyllä uusille opiskelijoille haalarit. Hallitus tilaa yhdistykselle myyntiin uusia haalarimerkkejä vuonna 2023 uuden haalarimerkkikilpailun järjestämisen myötä. Hallitus tilaa myös uusia ainejärjestöpaitoja ja muita tuotteita jäsenistölle heti alkuvuoden aikana.
Lisäksi hallitus voi alkaa työstämään mahdollisen työryhmän kera Serverin ikiomaa laulukirjaa vuoden 2023 aikana, jota koitettiin alustaa jo vuonna 2022. Hallitus tarkastelee vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa hyvissä ajoin niin, että voidaan varmistua siitä, että toimintasuunnitelma vastaa tarkoitustaan ja on ajan tasalla. Hallitus antaa jäsenistölle mahdollisuuden jättää kommentteja toimintasuunnitelmaa koskien hyvissä ajoin ennen 2023 syyskokousta. Hallitus huomioi jäsenistön määräajassa jättämät muutosehdotukset ja päivittää toimintasuunnitelmaa niiden pohjalta tarvittaessa.

TAPAHTUMAT

Tapahtumien vastuuhenkilöinä toimivat tapahtumavastaavat. Hallitus vastaa siitä, että vuoden tärkeimmät tapahtumat WappuDeBug, Tutustumisgrillit, Tutustumissaunat ja JouluBugi järjestetään. Muita perinteisiä tapahtumia ovat esimerkiksi Vuorilampiekskursio, Grillikauden avajaiset, ja Gradet. Muitakin tapahtumia pyritään järjestämään syksyn ja kevään aikana. Suurin osa tapahtumista pyritään pitämään maksuttomina, ellei järjestämisestä koidu isoja kuluja ja ainejärjestö tee tappiota. Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa jatketaan osallistumalla yhteisten tapahtumien poikkitieteelliseen järjestämiseen aktiivisella otteella. Serveri ry pyrkii lisäksi vuoden 2023 aikana järjestämään IT-futiksen ja saamaan mahdollisimman paljon yritysjoukkueita mukaan.
Hallitus järjestää lisäksi alkuvuodesta 2023 Socius ry:n kanssa vuosittaisen ”Talvisen TahkoXQ:n”, jonka alkujärjestelyt on jo aloitettu istuvan hallituksen toimesta. Lisäksi perinteinen IT-rekry tullaan järjestämään heti tammikuussa.

LIIKUNTA

Ainejärjestön rooli jäsenistön liikuntatoimen tukijana jatkuu vuonna 2023. Ainejärjestö jatkaa Sociuksen kanssa yhteisen liikuntavuoron hyödyntämistä ja markkinointia jäsenistölleen. Serveri pyrkii järjestämään lisää erilaisia lajikokeiluja jäsenistölleen. Pyritään myös järjestämään uudelleen ”Kolin vaellus”- tyylinen liikunnallinen reissu jäsenistölle.

ALUMNITOIMINTA

Vuonna 2023 Serveri pitää tiiviimmin yhteyttä ServeriAlumnit ry:n kanssa. Hallituksesta valitaan alumnivastaava. Pyritään lisäämään yhteistyötä jo valmistuneiden kanssa ja kehittämään esimerkiksi erilaisia diplomeja alumnien avustuksella.

VARAINHANKINTA JA TALOUS

Serverin tulot muodostuvat pääasiassa jäsenistön liittymismaksuista sekä sponsorituloista, joita saadaan haalarimyynnistä. Serveri pyrkii kehittämään yritysyhteistyötä ainejärjestölle kannattavammaksi solmimalla yhteistyösopimuksia yritysten kanssa, näin hankkien tuloja myös yrityksistä. Lisäksi yhdistyksen tuotteiden, kuten esimerkiksi haalarimerkkien myynti tuottaa yhdistykselle tuloa. Tuloilla pyritään kattamaan tapahtumien järjestämisistä aiheutuvia kuluja. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu valvoa, että käteiskassan kirjanpitoa täytetään oikein ja käteiskassan kirjanpito on paikkansa pitävä. Tarvittaessa rahastonhoitaja vie käteiskassan rahat pankkitilille, jottei käteiskassassa säilytetä suuria määriä käteistä. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa hallituksen tilinkäyttöoikeuksista. Uuden hallituksen puheenjohtajan vastuulla on, että tilinkäyttöoikeudet siirtyvät. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, sekä mahdolliset muut hallituslaiset, joille tilinkäyttöoikeudet myönnetään, asioivat heti järjestäytymiskokouksen jälkeen pankissa muuttaen tilinkäyttöoikeudet hallituksen päätöksen mukaisiksi. Verkkopankin tunnukset siirretään pankissa rahastonhoitajan käyttöön. Samalla Serverille tilataan uusi pankkikortti ja vanha kuoletetaan. Rahastonhoitaja ja muut hallituslaiset tarkistavat säännöllisesti Serverin postilaatikon. Rahastonhoitaja maksaa siellä olevat laskut sekä huolehtii maksumääräyksien toimeenpanosta ajallaan.

VIESTINTÄ

Tiedotusvastaava hoitaa tiedottamisen yleisistä asioista ja Serverin toiminnasta jäsenistölle, muille ainejärjestöille ja muille tarvittaville tahoille. Tiedotusvastaava myös huolehtii, että Serverin verkkosivujen tiedot ovat ajan tasalla (etenkin tapahtumien ja uutisten osalta). Tiedotusvastaava vastaa myös Serverin Facebook-sivusta. Tapahtumavastaavat vastaavat Serverin tapahtumista tiedottamisesta Instagramissa, Telegramissa, Facebookissa ja Kide.appissa. Tapahtumista pyritään tiedottamaan jäsenistölle ja muille tarpeellisille tahoille kaksi viikkoa, mutta vähintään viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa Serverin viralliselle Telegram tiedotuskanavalle. Tapahtumista muistutetaan servereitä vielä vähän ennen tapahtumaa. Isommista tapahtumista voidaan tiedottaa myös ISYYn Wiikko-Ärsykkeessä. Tapahtumavastaavat toimivat yhteistyössä tiedotusvastaavan ja muiden sektorien kanssa ja koordinoivat tapahtumien lisäämisen mahdolliseen muuhun viestintään. Tärkeimmistä tapahtumista tiedotetaan muiden ainejärjestöjen tiedotusvastaaville. Viestintä pyritään pitämään tasaisen aktiivisena, sekä Telegramissa, että Instagramissa, mutta myös Serverin kotisivuilla. Hallitus vastaa, että ISYYn kautta tuleva tiedotus saavuttaa jäsenistön.

VUOSIJUHLAT

Serveri järjestää perinteisesti vuosijuhlansa aina viiden vuoden välein, ja se ei järjestä vuonna 2023 vuosijuhlia. Vuosijuhlien järjestämisvälistä voidaan silti käydä keskustelu, jos juhlia koetaan tarpeelliseksi järjestää useammin kuin kerran viidessä vuodessa.

EDUNVALVONTA

Edunvalvontaa suoritetaan koulutus- ja sosiaalipolitiikan muodossa. Edunvalvontaa jatketaan aktiivisesti ja toimintaa pyritään kehittämään vastaamaan tämänhetkisiä tarpeita paremmin. Hallitukseen nimetään häirintäyhdyshenkilö, johon jäsenistö voi olla yhteydessä opiskelijoiden tai opiskelijan ja henkilökunnan välisissä häirintätilanteissa sekä tilanteissa, joissa yhdenvertaisuus ei toteudu. Edunvalvontasektori osallistuu yliopiston laajuiseen poikkitieteelliseen toimintaan, kuten ylioppilaskunnan järjestämiin edunvalvojien tapaamisiin. Edunvalvontasektori ylläpitää tiivistä keskusteluyhteyttä laitoksen sekä yliopiston suuntaan sekä pyrkii toiminnallaan aktiivisesti kehittämään laitoksemme tarjoamaa opetusta.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Hallitus jatkaa edellisvuosina aloitettuja koulutuspoliittisia linjoja. Hallitus noudattaa vuonna 2012 syyskokouksen hyväksymää koulutuspoliittista strategiaa, ellei tarvetta muutoksille ilmene vuoden 2023 aikana. Hallituksessa edistetään ainejärjestön koulutuspoliittisia tavoitteita muun muassa keräämällä kurssipalautetta jäsenistöltä jokaisen periodin jälkeen, kokoustamalla laitosjohdon ja opetushenkilökunnan kanssa säännöllisesti, vaikuttamalla koulutuksen sisältöön työelämäkeskeisesti sekä yhteistyöllä eri toimijoiden, kuten sisarjärjestön Skriptin ja ylioppilaskunnan kanssa. Hallitus edistää kurssien kehittämistä sekä puuttuu mahdollisiin ongelmatilanteisiin ripeästi oikeasuhtaisin keinoin. Vappuna hallitus palkitsee vuoden luennoitsijan, jonka jäsenistö äänestää.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Hallitus valitsee tuutorit yhdessä laitoksen kanssa. Hallitus järjestää tuutoreille oman koulutustapahtuman yliopiston koulutusten lisäksi.
Pyritään vaikuttamaan syyskuun opetuksen aikataulutukseen siten, että 1. ja 2. vuosikurssin lukujärjestyksiin saadaan tarpeeksi vapaita aikoja tuutoroinnille. Hallitus avustaa tuutoreita tuutoroinnin suunnittelussa ja järjestää tarvittaessa tuutoriryhmille ammattijärjestö- ja ainejärjestöesittelyitä. Hallitus edistää ainejärjestön toimintaa yhdenvertaisemmaksi. Hallitus pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä muun muassa viestinnän, tapahtumien sekä tilannetta kartoittavien kyselyiden muodossa. Yhteistyötä muiden tahojen, kuten ylioppilaskunnan kanssa tiivistetään yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

OPISKELIJAREKRYTOINTI

Hallitus osallistuu yhteistyössä laitoksen kanssa Hae Yliopistoon-päivien järjestämiseen. Hallitus järjestää pyydettäessä lukioihin tietokäsittelytieteen esittelyjä abeille. Hallitus osallistuu yhdessä laitoksen kanssa mahdollisiin rekrytointihankkeisiin, mikäli laitos niitä toteuttaa.

KANSAINVÄLISYYS

Kuopion kampuksella on jälleen enemmän vaihto-opiskelijoita tietojenkäsittelytieteellä ja Serveri ry pyrkii tukemaan heidän opiskeluaan ja orientoitumista Suomessa. Serveri ottaa kv-opiskelijat huomioon tapahtumissaan ja toiminnassaan. Serveri pyrkii edistämään myös suomenkielisten opiskelijoidensa kansainvälisyyttä järjestämällä toimintaa esimerkiksi ESN Kuopion kanssa.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2023 Serveri jatkaa yritysyhteistyötään vanhojen kontaktien kanssa sekä pyrkii löytämään uusia yritysyhteistyökumppaneita. Rekrytointiyritysten kanssa solmitaan yhteistyösopimuksia viestien edelleen lähetykseen liittyen. Haalareiden hankintaan liittyvää yritysyhteistyötä pyritään tehostamaan hankkimalla haalarisponsoreita aktiivisemmin ja solmimaan pidempiaikaisempia sopimuksia (kahden vuoden) myös tulevien vuosikurssien haalarien hankinnan helpottamiseksi. IT-Futiksen markkinointi aloitetaan hyvissä ajoin ja houkutellaan yrityksiä osallistumaan. Samalla yrityksiä pyritään saamaan aiempaa aktiivisemmin mukaan erilaisiin tapahtumiin, kuten saunailtoihin.