HAE KV-TUUTORIKSI

HAE KV-TUUTORIKSI

Julkaistu: 3/2/2021, 10:13:27 PM

Kaikille Itä-Suomen yliopistoon tuleville vaihto-opiskelijoille ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuleville tutkinto-opiskelijoille pyritään järjestämään kv-tuutori, jonka tehtävänä on auttaa tuutoroitavaa käytännön asioissa sekä sopeutumisessa suomalaiseen opiskeluelämään ja kulttuuriin.

Kv-tuutorin käytännön tehtäviin kuuluu yhteydenotto opiskelijaan ennen tämän saapumista, tapaaminen opiskelijan saavuttua kaupunkiin, auttaminen käytännön asioissa (ilmoittautuminen yliopistoon ja kursseille, asumiseen ja liikkumiseen liittyvät kysymykset, pankkiasiat) sekä tutustuttaminen yliopistoon ja kaupunkiin. Kv-tuutori on myös linkki suomalaisiin opiskelijoihin ja opiskelijaelämään sekä sillanrakentaja suomalaiseen kulttuuriin.

Kv-tuutorointi on erinomainen tilaisuus hankkia kansainvälistä kokemusta kotikampuksella. Kv-tuutori saa puhua englantia (ja kenties muitakin kieliä) ja pääsee näkemään kotikampustaan ja -maataan ulkomaalaisen silmin. Kv-tuutori opastaa uusia opiskelijoita ja oppii samalla itsekin.

Kaikki tuutorit koulutetaan tehtäviin. Vaihto-opiskelijoiden tuutorit saavat tuutoroinnista 3 opintopistettä ja kv-maisteriopiskelijoiden tuutorit 4. Nämä opintopisteet voi sisällyttää esimerkiksi Kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen.

Kv-tuutoreita kannustetaan tekemään yhteistyötä keskenään eli auttamaan toinen toisiaan. Lisäksi kv-tuutorit saavat apua kv-liiikkuvuuspalveluista, muulta henkilökunnalta ja ylioppilaskunnalta.

Kv-tuutorihaku on samassa haussa muiden tuutoreiden kanssa. Opiskelija voi toimia kv-tuutorina missä vaiheessa tahansa eli ei tarvitse olla tietyllä vuosikurssilla voidakseen kv-tuutoroida. Kv-tuutorina voi toimia useamman kerran.

Lisätietoja: https://kamu.uef.fi/student-book/kv-opiskelijoiden-tuutorointi/

Video, miksi kannattaisi lähteä kv-tuutoriksi: https://youtu.be/sNVNJc5qyF8